Hračky ve škole?

Děti si obvykle do školy nenosí hračky a je to tak jistě správně – zbytečně by se rozptylovaly od výuky. Ale co když mají jako oblíbenou „hračku“ i tablet nebo počítač? Když už se rodiče nechají přemluvit a koupí svému potomkovi počítač nebo tablet, často předpokládají, že si na něm bude hrát hry, brouzdat po internetu, bavit se s přáteli či sledovat filmy.

Ale tablet jako školní pomůcka?


Mýtus 1 – Moje děti si budou na tabletu ve škole jenom hrát hry a brouzdat na internetu

Pokud chceme tablet používat nejen ke konzumaci obsahu, ale i jako nástroj pro výuku, měl by umožnit také vytváření obsahu. Základem je vybrat vhodný model tabletu, který svými parametry (velikost obrazovky nebo možnost připojení klávesnice) kreativitu dítěte podpoří. Příslušných aplikací je dostatek, jakož i programů, ve kterých je možné připravovat písemné práce a psát domácí úkoly nebo tvořit prezentace.

Speciální nástroje také umožňují zapojení tabletů a počítačů přímo do výuky ve třídě. Dnes již existují schválené elektronické učebnice pro základní i střední školy a také nástroje, s jejichž pomocí mohou učitelé tablety nebo počítače žáků během výuky ovládat (např. ovlivňovat, na jaké stránky se během výuky dostanou, a to i na vlastních zařízeních, které si děti přinesou z domova) – tzv. classroom management.

Počítače a tablety tak pomohou dětem osvojit si dovednosti, které budou využívat v dalším studiu a pak i v zaměstnání. Jde o tzv. dovednosti pro 21. století, mezi které patří týmová práce a přijímání rolí, kritické myšlení, analýza dat, samostatné rozhodování a kreativní přístup k řešení problémů.

Mýtus 2 – Je to moc drahé, ať škola raději koupí nové tradiční pomůcky, které jsou levnější

Školy jistě budou i nadále používat tradiční učební pomůcky, ovšem vývoj jde nezadržitelně kupředu a děti nejen chtějí zkoušet a používat nové věci, ale potřebují se naučit nové dovednosti, které budou potřebovat při studii i v životě. Interaktivní výuka, například s animacemi fyzikálních či chemických jevů, v dětech zanechá mnohem více, než jen prostý popis a schematické obrázky. Mnohem snazší je také propojení souvislostí mezi více předměty, díky kterému získají děti širší rozhled a kontext.

Počítač nebo tablet může nahradit některé pomůcky a navíc si jej dítě odnese domů, takže si může v klidu vše zopakovat, třeba i s rodiči. Počítače mohou navíc zvýšit hodnotu jiných pomůcek. Lze k nim připojit měřicí čidla nebo senzory pro přírodovědné předměty a tak zajistit sběr dat v reálném čase a jejich vyhodnocování. Čím dříve si dítě takový styl práce osvojí, tím lépe – s počítači a jejich využitím ve všech oborech se bude setkávat neustále a pokročilá znalost práce s nimi bude naprostou nezbytností pro jeho budoucí uplatnění.

Mýtus 3 – Děti si zvyknou komunikovat virtuálně a ztratí schopnost reálné lidské interakce

Vždy záleží na rodičích a učitelích, jak děti vedou a jak využívají počítače, tablety a internet. Nové technologie podporují práci v týmech a usnadňují komunikaci mimo školu, kde naopak děti i díky nim mohou řešit úkoly společně. Děti jsou často vytíženy různými mimoškolními činnostmi, a tak jim komunikace na dálku může usnadnit přípravu domácích úkolů nebo práci na společném projektu.

Zapojení počítačů do výuky je podobné jako v „pracovním“ světě, kdy počítače podporují naši větší produktivitu i pomocí rozdělení úkolů v rámci týmu a možnost využít vědomosti jednotlivců pro lepší výsledek celého projektu. To se ale samozřejmě neobejde bez komunikace všech zúčastněných.

Interaktivní výuka podporuje zdravou soutěživost a komunikaci nejen mezi třídními týmy, ale i mezi školami, které řeší podobné úkoly a projekty. Pokud jsou tedy děti správně vedeny, může tablet stejně jako tradiční učební pomůcky přispět k rozvoji jejich reálných komunikačních schopností.

Partneři ve vzdělávání

Již 10 let učitelům a zástupcům vedení škol nabízíme prostřednictvím vzdělávacích center po celé ČR (v současnosti je jich 18) a on-line školení a možnost zvyšování kvalifikace, rozšiřování znalostí, účasti na trénincích a ukázkách zavádění dotykových zařízení do praxe a jejich využití při výuce.

Cílem programu Partenři ve vzdělávání je

  • zpřístupnění výpočetní techniky ve vzdělávacích organizacích,

  • vytvoření podmínek pro účelné a efektivní zavedení ICT do výuky

  • a zvýšení informační gramotnosti pedagogických pracovníků a studentů

Od počátku tohoto programu jsme proškolili přes 14 000 učitelů a 60 000 studentů.


www.partnerivevzdelavani.cz


Office
Arena
: Hledáme mladé IT talenty!

Soutěž Office Arena dává studentům možnost zlepšit a otestovat dovednosti při práci s aplikacemi Office, naučit se lépe pracovat se softwarem a získat zpětnou vazbu pro další zlepšení. Dává tak studentům konkurenční výhodu pro další studium i budoucí zaměstnání. Na reálném projektu budou soutěžící dokazovat nejen svou technickou zdatnost práce s aplikacemi Microsoft Office, ale i prezentační a komunikační dovednosti prostřednictvím obhajoby své soutěžní práce.

Soutěž proběhne ve třech kolech: školní, krajské a celostátní, které je spojeno s finále i pro Slovensko. Soutěžící se do soutěže mohou hlásit do 31. ledna 2014.

Microsoft dlouhodobě podporuje rozvoj dovedností českých a slovenských žáků a studentů při práci s počítači. Zatímco v minulosti stačilo umět software ovládat, dnes je potřeba umět jej využívat jako nástroj pro zpracování informací a do popředí se dostávají další schopnosti, jako je práce v týmu a schopnost prezentovat výsledky práce. Office Arena spojuje všechny tyto prvky a učí účastníky efektivněji využívat kancelářské aplikace Microsoft Office způsobem, kterým jim jednou může pomoci získat vysněné zaměstnání.


www.office-arena.cz

Tags: ,

Related Posts