Přehled novinek z konference AzureCon

V úterý 29. září proběhla konference AzureCon, na které Microsoft ohlásil rozsáhlý soubor novinek cloudových služeb Microsoft Azure. Záznamy z konference jsou k dispozici online. Ty nejzásadnější novinky jsme pro vás shrnuli níže.

Azure Data Lake jsou nové služby pro velká data

Stávající sada služeb Azure Data Lake byla rozšířena o další nástroje pro práci s velkými daty – Azure Data Lake Analytics, Azure Data Lake Store a nový programovací jazyk U-SQL. Azure Data Lake je sadou služeb určených pro ukládání a analyzování dat libovolné velikosti a tvaru, dat s vysokou rychlostí a nezávislostí na volbě platformy, programovacího jazyka nebo zdroje dat. Microsoft tímto reaguje na skutečnost, jak data vznikají. Ať jsou historická nebo dynamicky vznikající (proudová), ať mají relační nebo nerelační podstatu, nebo ať vznikají ve firemních aplikacích či jsou téměř nekontrolovatelně generována milióny zařízení a senzorů. Tato data jsou nově analyzována službou Data Lake Analytics, která je postavena na Apache YARN a umožňuje dynamicky přizpůsobovat výkon analytických nástrojů podle aktuální potřeby a objemu dat. Analýzu je tak možné realizovat z hlediska nákladů velice efektivně. Zároveň však s pomocí nejnovějších technologií, jako je například jazyk U-SQL, který kombinuje známé dotazovací jazyky s výkonným a populárním C#. Více informací najdete zde.

Nižší ceny výpočetního výkonu při jeho rezervaci

Od prosince 2015 bude k dispozici nová cenová nabídka, která výrazně zlevňuje pronájem výpočetního výkonu na základě ročního rezervování potřebné kapacity. Zákazníci budou moci získat až 63% slevu, pokud zvolenou výpočetní kapacitu (konkrétní počet virtuálních serverů definovaných parametrů ve zvoleném datovém centru) předplatí na 12 měsíců dopředu.

Virtuální stroje s GPU

Nově oznámená série N virtuálních serverů poskytne grafickou akceleraci. Servery jsou vybaveny hardwarem NVIDIA (Tesla K80 a M60) a umožňují nejen provozovat 3D akcelerovaný grafický software, ale i provádět výpočetně náročné operace přímo na grafických kartách. Díky zapojení nejnovějších akcelerátorů pro sdílené prostředí je Microsoft Azure první službou, která přenesla masivní výkon NVIDIA do cloudu. Stroje lze navíc řetězit, a kombinovat tak jejich výkon (multi-machine, multi-GPU). Podívejte se na video.

Nová služba Azure Security Center

Azure Security Center je zcela novou službou, která se zaměřuje na lepší ochranu prostředků využívaných v Microsoft Azure. Na jednom místě tak můžete sledovat, co se děje s vašimi prostředky v Azure. Dále je možné centralizovat konfiguraci vlastních bezpečnostních řešení a produktů třetích stran, jako jsou Web Application Firewalls, Next Generation Firewalls, antimalware řešení partnerů jako Barracuda, F5, Cisco, Checkpoint, Trend Micro, Imperva, Incapsula nebo Cloudflare. Služba jde ale ještě dále a umí například detekovat DDoS útoky pomocí strojového učení, upozornit na chybějící firewally a nabídnout automatickou instalaci, poznat pokusy o narušení vaší infrastruktury a navrhnout řešení apod. V tuto chvíli jde o jediné cloudové řešení, které na jednom místě sjednocuje dohled a řízení bezpečnosti s pokročilou detekcí bezpečnostních ohrožení. Podívejte se na video.

Internet věcí plně v produkční verzi

Služby Microsoftu pro zpracování, ukládání a analýzu dat z internetově připojených zařízení vešly do plně produkční verze. S ohledem na to, že IoT zařízení komunikujících s cloudovými službami Microsoft Azure mohou být miliony a zajistit správně jejich koordinaci není v tomto rozsahu jednoduchý úkol, ohlásil Microsoft také zcela novou službu IoT Hub. Platforma Azure IoT je vybavena několika zajímavými službami (Event Hub, Stream Analytics, Machine Learning a dalšími), které jsou nabízeny jako předkonfigurovaný balíček IoT Suite pro snazší nasazení řešení internetu věcí (IoT). Díky němu lze lehce propojovat zařízení, monitorovat je, sbírat data a následně provádět jejich analýzu. Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na video.

Azure kontejnery naplno

Popularita technologie tzv. kontejnerů neustále roste a je významně urychlována větší adopcí cloudových technologií. Podpora Docker kontejnerů v systémech Linux i Windows je dnes součástí standardní nabídky Microsoft Azure. Na konci září byla proto oznámena zcela nová služba Azure Container Service, která používá technologii Apache Mesos pro orchestraci a správu aplikací nasazených jako kontejnery Docker. Pomocí Azure Container Service si tak můžete hromadně nasadit Docker aplikace ve velkém množství v clusteru řízeném Apache Mesos. Technologii Apache Mesos dnes používají progresivní firmy, jako jsou Airbnb, Twitter and Apple, kterým umožňuje obsloužit své zákazníky ve velkém rozsahu. Prostřednictvím implementace Apache Mesos v Azure může tyto moderní služby jednoduše využít firma libovolné velikosti. Služba bude uvolněna do preview verze na konci letošního roku. Podívejte se na video.

Cortana Analytics Suite je v produkční verzi

Cortana Analytics, sada služeb pro správu a pokročilou analýzu dat, je nyní v plném produkčním provozu. Jejím hlavním účelem je pomoci řešit velmi složité analytické úlohy pomocí technologií, jako je strojové učení, zpracování velkých dat v cloudu, perceptuální inteligence (vidění, rozpoznávání obličejů a hlasu) nebo prostřednictvím integrace se službou Cortana (digitální asistentkou). Díky těmto technologiím lze vylepšit a zrychlit řadu rozhodovacích procesů, se kterými se firmy běžně potýkají. Cortana Analytics Suite kombinuje několik Azure služeb v jeden logický a funkční celek doplněný nejžádanějšími předpřipravenými scénáři, jako jsou doporučení, predikce, změny v chování zákazníků a další. Přehled těchto řešení je dostupný prostřednictvím galerie.

Tři nové regiony

Rodina regionů, kde jsou datacentra služeb Microsoft Azure, se rozrostla o další přírůstky. Nyní je možné umísťovat své aplikace do 24 míst po celém světě. Nejnověji do Indie – Mumbai (West), Chennai (South) a Pune (Central).

Tags: ,

Related Posts