Bezplatné Dynamics 365 Customer Service pro kontaktní centra pro organizace řešící problematiku COVID-19 a bezplatné Dynamics 365 Remote Assist pro pracovníky v první linii

Nároky na informovanost jsou v současné situaci kolem COVID-19 v nepřímé úměře k zásadám omezení sociálního kontaktu. Call centra, telefonické a vzdálené servisní body jsou přetížené, a poskytování adekvátní péče „z domova“ zaměstnanců se ukazuje jako velmi komplikované. Moderní nástroje pro omnikanálovou komunikaci si alespoň s určitou částí problémů umí poradit – patří mezi ně i Dynamics 365 Customer Service. Pracovníci poskytující péči mohou pracovat vzdáleně, aniž by utrpěla kvalita služeb. Organizace mají navíc přehled o tom, které komunikační kanály se nejvíc využívají a mohou řídit jak rozložení potřebné pracovní síly, tak samotnou zkušenost – například zaváděním automatizačních prvků jako jsou voiceboti nebo chatboti pro odbavení první vlny při zachování dostatečné míry personalizace.

Abychom pomohli zvládnout nápor během pandemie i během následujících měsíců, rozhodli jsme se bezplatně uvolnit Dynamics 365 Customer Service (včetně Digital Messaging) až na šest měsíců pro organizace, které problematiku COVID-19 řeší.

Pro pracovníky v první linii v terénu nabízíme bezplatně na šest měsíců Dynamics 365 Remote Assist. Tato aplikace umožňuje propojení pracovníka v terénu a spolupráci s kolegy, kteří jsou dostupní v jiných lokacích. Cenné rady expertů se tak dostanou na místo v pravý čas, omezí se nutné cestování a sníží se riziko rozšiřování nákazy. Může jít o pracovníky ve zdravotnictví nebo techniky opravující vybavení na dálku. Remote Assist běží na zařízeních s Android, iOS nebo na HoloLens, s cílem sdílet v reálném čase video a kontext z místa výkonu.

Chcete-li využít této nabídky pro služby Power Platform a Dynamics 365, obraťte se na svého obchodního zástupce nebo zástupce společnosti Microsoft. Tato nabídka je pro všechny vládní, zdravotnické, neziskové a vzdělávací organizace a organizace, které řeší COVID-19 problematiku. Můžete také napsat přímo na  [email protected].

Tags:

Related Posts