Microsoft Build 2020: Nástroje a řešení pro přímou podporu vývojářů

Hlavní myšlenkou letošní konference Microsoft Build 2020 byla podpora vývojářům, kteří budou hrát ústřední roli při přetváření světa, ve kterém žijeme. Právě vývojářská komunita by mohla pomoci urychlit naši cestu ze současné krize prostřednictvím obnovy fungování organizací, průmyslových odvětví a komunit, a tak nakonec posunout celou společnost dopředu.

Letošní konference konající se online nabídla vývojářům celou řadu nových nástrojů a služeb, přičemž jednoznačným cílem bylo vyhovět potřebám vývojářské komunity. Microsoft jí chce poskytnout řešení s okamžitým efektem a hodnotou, a napomoci tak inovacím, které pomáhají nejen organizacím, ale i jednotlivcům dosáhnout více. Prioritní oblastí zůstává podpora organizací v adopci nástrojů, které zajistí využívání AI technologií etickým a odpovědným způsobem.

Mezi klíčové novinky konference Build 2020 patří:

 • Azure Synapse Link je nová funkcionalita dostupná v režimu public preview, která propojuje operační databázové služby s analytickými nástroji v reálném čase na jedno kliknutí, aniž by bylo nutné zabezpečovat přesun dat nebo zatěžovat provozní systémy zákazníků. To v konečném důsledku snižuje náklady a zkracuje čas na získání cenných obchodních poznatků. Azure Synapse Link je nyní dostupný pro databázi Azure Cosmos DB a v budoucnu bude k dispozici i v dalších databázových službách, jako jsou Azure SQL, Azure Database for PostgreSQL a Azure Database for MySQL.
 • Vylepšení Microsoft Teams zahrnuje významné zefektivnění prostředí pro vývojáře, aby mohli vytvářet a publikovat Teams aplikace z nástrojů Visual Studio a Visual Studio Code; pravomocí IT správců ověřovat, schvalovat a předinstalovat řadu podnikových a ISV aplikací pro své uživatele v Teams; a nových způsobů, jak uživatele nadchnout a zapojit je do aplikací v rámci platformy Teams.
 • K dispozici je aktualizace aplikace Fluid Framework včetně jejího zpřístupnění vývojářům a představení způsobů, jak s Fluid mohou pracovat koncoví uživatelé v souvislosti s připravovanou dostupností komponent a pracovních prostorů Fluid v Office.com a Outlook pro web.
 • Microsoft dále potvrdil, že začátkem léta 2020 bude k dispozici Projekt Cortex, který byl představen již v rámci konference Ignite 2019. Tato výkonná nová služba využívá AI a Microsoft Graph k vytvoření znalostní sítě, která propojuje vlastní obsah ze služeb a nástrojů Microsoft 365 s externími zdroji. Výsledkem je lepší organizace obsahu a sdílení odborných znalostí napříč systémy a týmy. Součástí efektivnější správy informací je pokročilé zabezpečení a kontrola dodržování předpisů spolu s automatizovanými pracovními postupy.
 • V rámci služeb Azure Machine Learning jsou novinkou nástroje Responsible ML a sada OSS toolkit. Zákazníkům pomohou zodpovědněji zavádět modely AI díky zlepšení interpretovatelnosti modelu, snížením rizika vnášení principů neférovosti v modelech a zároveň zajištěním ochrany a důvěrnosti údajů.
 • 4 miliardy minut na práci, učení a připojení. Uživatelé tráví na Windows 10 měsíčně už více než 4 miliardy minut – to představuje meziroční nárůst o 75 %. Aby Microsoft vývojářům usnadnil práci a pomohl přinášet ještě více inovací pro miliardu aktivních zařízení se systémem Windows 10, představuje Projekt Reunion. Ten umožní sjednocení platformy Windows a její oddělení od OS, což vývojářům otevře cestu k snadnější integraci do rozhraní API Win32 a UWP.
 • Microsoft dále investuje do zavádění komplexní technologie automatizace robotických procesů s nízkým kódem (RPA) v Power Automate, a to akvizicí Softomotive, předního poskytovatele nízko-kódových a jednoduše využitelných RPA vývojářských prostředí. Technologie firmy Softomotive doplní Ul flows a zefektivní práci našich zákazníků.
 • Oznámeno bylo také vytvoření jednoho z nejvýkonnějších superpočítačů AI na světě vybudovaného v Azure. Tento superpočítač, vyvinutý ve spolupráci a exkluzivně pro OpenAI, je navržen za účelem trénování rozsáhlých distribuovaných AI modelů, využívajících výhody vyhrazeného zařízení ve spojení s výhodami robustní moderní cloudové infrastruktury Azure.
 • Za zmínku rovněž stojí projekty šesti finalistů v letošním ročníku Imagine Cupu. Microsoft tak naplňuje svůj závazek pomáhat studentům rozvíjet odvážné nápady a poskytuje jim nástroje, programy a technologie, aby se naučili potřebným dovednostem pro svou práci. Nejlepší nápady zahrnují řešení, která pomáhají zlepšit léčbu mladých lidí trpících duševními chorobami, nástroje, které pomáhají bojovat proti dezinformacím v médiích, a technologie, které umožňují lékařům lépe odhalit časné příznaky Parkinsonovy choroby a sledovat pokrok pacientů během léčby.
 • Microsoft dále představil Microsoft Cloud for Healthcare, své první cloudové řešení pro konkrétní odvětví. Rozvíjí již existující schopnosti cloudových řešení v oblasti zdravotní péče a jiných oblastí tohoto odvětví. Příkladem je nová aplikace Bookings v Teams. Ta je nyní plně k dispozici zákazníkům napříč odvětvími a umožňuje plánovat, spravovat a uskutečňovat virtuální schůzky mezi organizacemi a jejich zákazníky.

Novinky v kategorii podnikových aplikací:

 • Integrace Microsoft Teams a Power Platform: vylepšení integrace Microsoft Teams s řešeními Power Automate, Power Apps a Power Virtual Agents.
 • Low code pro profesionální vývojáře (způsob vývoje aplikací s minimálním programováním): aplikace Power Apps nabídne významné usnadnění, aby profesionální vývojáři mohli rychle vytvářet front end rozhraní pro jakoukoli aplikaci, která může běžet na jakémkoli zařízení. Od vypuknutí COVID-19 je poptávka po předem neplánovaných aplikacích vyšší než kdykoli předtím. Low-code je klíčem k flexibilnějším řešením. Vývojáři mohou rychle využívat služby v Azure, škálovat je přes Kubernetes a snadno rozšiřovat API vytvářením vlastních konektorů v Power Apps.
 • Integrace nástrojů Power Virtual Agents a Azure Bot Framework: Sloučení Azure Bot Framework a Power Virtual Agents umožní vývojářům používat kód Bot Framework přímo uvnitř Power Virtual Agents.

Více informací na webových stránkách k Build 2020.

Tags:

Related Posts