Novinky z konference Microsoft Inspire 2021

Windows 365

Konference Microsoft Inspire 2021 nám i letos umožnila virtuální setkání s partnery a zpětné ohlédnutí za rokem plným nebývalých změn, urychlených inovací a digitální transformace. Viděli jsme, že firmy, které sází na cloud Microsoft Azure, dokážou pro své zákazníky vytvářet podmínky k růstu inovací, agility a odolnosti.

V Microsoftu se stále snažíme co nejlépe podporovat růst a prosperitu našich partnerů a nabízet jim jedinečné příležitosti, jak využívat náš cloud, vytvářet na našich platformách řešení, kterými se odliší od konkurence, a společně s námi je uvádět na trh. A v této souvislosti jsme na konferenci Microsoft Inspire 2021 představili několik aktualizací produktů a programů.

Náš cloud umožňuje rychlé zhodnocení investice, smysluplnou integraci a nabízí otevřenou platformu pomáhající partnerům vytvářet výkonné prediktivní nástroje s využitím komplexní analýzy dat, platformy umělé inteligence a zabezpečení.

Cloudy pro různá odvětví: pokrok při plnění cílů v oblasti udržitelnosti a směřování k dekarbonizované síti

Cloudy pro různá odvětví jsou novým rozšířením našich stávajících cloudových služeb. Na jednom místě poskytují zákazníkům funkce relevantní pro konkrétní odvětví ze všech oblastí řešení Microsoft. Jsou navrženy tak, aby byly modulární, vytvářely pro partnery nové příležitosti k budování nových zdrojů příjmů a bylo možné je rozšířit. Nová cloudová nabídka Microsoft Cloud for Sustainability (Microsoft Cloud pro udržitelnost) pomůže našim zákazníkům napříč odvětvími plnit cíle, které si stanovili pro snižování emisí uhlíku a udržitelnost. Produkty budou dostupné později v tomto roce ve verzi Preview a umožní organizacím zaznamenávat, vykazovat a snižovat emise na jejich cestě k nulovým emisím. Sestávají z osvědčených technologií Microsoft a očekává se, že náš partnerský ekosystém bude pro každé konkrétní odvětví vytvářet specializované aplikace, zdroje dat a konektory umožňující přístup k údajům o emisích, aby zákazníci mohli snáze plnit své cíle v oblasti udržitelnosti. Další informace najdete v tomto oznámení.

Společnost Microsoft také oznamuje svůj vlastní závazek 100/100/0, který zohledňuje naše omezené možnosti řídit globální energetickou infrastrukturu, ale maximalizuje naši schopnost ji ovlivnit. Do roku 2030 zajistí společnost Microsoft pro 100 procent své spotřeby elektřiny a 100 procent času odpovídající nákup energie vyrobené s nulovými emisemi uhlíku. Tato iniciativa doplňuje naše stávající závazky – realizovat do roku 2025 smlouvy o nákupu elektřiny odpovídající 100 procentům naší spotřeby energie. K dnešnímu dni jsme podepsali nové smlouvy na dodávku přibližně 5,8 gigawattů energie z obnovitelných zdrojů v 10 zemích světa, čímž celosvětově zvyšujeme námi využívanou a smluvenou energii z obnovitelných zdrojů na úroveň 7,8 gigawattů.

solar panels

Cloudový počítač

Cloudová služba Windows 365 nabízí firmám všech velikostí nový způsob používání systému Windows 10 nebo Windows 11 (dostupný později v tomto roce). Windows 365 přenáší operační systém do cloudu Microsoft a celé prostředí Windows, včetně aplikací, dat a nastavení, streamuje na jakékoli zařízení.

Řešení Windows 365 plně integruje zabezpečení, je vytvořeno s využitím principů zero-trust a místo uchovávání informací v zařízení je bezpečně ukládá v cloudu. Windows 365 také vytváří novou kategorii hybridních osobních výpočetních prostředků označovanou jako PC Cloud – Cloudový počítač, která využívá sílu cloudu i výhod zařízení, a poskytuje tak plnohodnotné, individuálně přizpůsobené prostředí Windows. Uživatelé mohou streamovat své aplikace, nástroje, data a nastavení z cloudu do jakéhokoli zařízení. Mohou se přitom přihlásit a pokračovat tam, kde přestali, a to dokonce i při střídavém používání různých zařízení. Windows 365 také IT oddělením zjednodušuje nasazení, aktualizace a správu a na rozdíl od jiných řešení nevyžaduje žádné zkušenosti s virtualizací.

Cloudový počítač poskytuje nové příležitosti všem partnerům, kteří nasazují řešení založená na systému Windows:

  • Systémoví integrátoři (SI) a poskytovatelé spravovaných služeb (MSP) mohou pomáhat organizacím maximalizovat hodnotu celého prostředí Windows.
  • Nezávislí výrobci softwaru (ISV) mohou i nadále vytvářet aplikace pro Windows, poskytovat je v cloudu a podporovat tak své zákazníky, kteří již procházejí digitalizací.
  • Partneři pro zařízení a hardware získávají příležitost integrovat Windows 365 do svého širokého portfolia služeb spolu se svými spolehlivými funkcemi zařízení a zabezpečeným hardwarem.

Další informace získáte v  tiskové zprávě a na blogu Microsoft 365

Zabezpečený přístup k datům Dynamics 365 v rámci Teams

Organizace se přesvědčily o tom, jak užitečné pro ně může být řešení Microsoft Teams. V návaznosti na škálování, které umožnilo vyrovnat se s bezprecedentní poptávkou, představuje platforma Teams nové funkce, které lidem pomáhají virtuálně se setkávat a spolupracovat z jakéhokoli místa.

Všichni zákazníci, kteří Microsoft Teams využívají, získají nyní v rámci Teams přístup k datům z Dynamics 365 bez dalších poplatků. Tato integrace odstraní překážky, které zákazníkům brání v produktivní práci, a současně také bariéry mezi spoluprací a obchodními procesy. Tento bezplatný přístup rovněž poskytuje organizacím flexibilitu v rozhodování, kdy a jak zakoupí Dynamics 365.

Microsoft klade důraz na důvěryhodnost a zabezpečení, a proto je možné nakonfigurovat oprávnění a přístupová pravidla, která zajistí, že k datům budou mít přístup jen určení uživatelé. Další podrobnosti najdete v tomto oznámení.

Komerční marketplace

Komerční marketplace společnosti Microsoft zaznamenal 70% meziroční nárůst počtu aplikací, které je možné jeho prostřednictvím zakoupit. Jedná se o nejucelenější komerční marketplace v tomto odvětví nabízející více než 30 000 aplikací a služeb. Každý měsíc s ním aktivně pracují 4 miliony zákazníků. Potřeby softwaru se i nadále zvyšují, a partneři se proto snaží zjednodušit proces nasazení. Pro správu svého portfolia softwaru stále častěji volí komerční marketplace. Rozhodli jsme se snížit poplatky u nabídek, jejichž transakce realizujeme, na 3 %, což je o 2 % méně, než je standardní poplatek. To bude platit pro všechny aplikace publikované přes komerční marketplace, u kterých realizujeme prodejní transakce, včetně našich digitálních obchodů Azure Marketplace a Microsoft AppSource. Toto snížení znamená zvýšení marží partnerů, kteří na našich webech publikují aplikace a pověřují nás přitom prováděním prodejních transakcí. Toto řešení zjednoduší celý systém poplatků. Naším cílem je, aby naše platforma byla přívětivá pro naše partnery. Další informace o změnách v poplatcích.

Nezávislí výrobci softwaru, kteří přes komerční marketplace publikují nabídky a pověří nás přitom realizací prodejních transakcí, budou mít od letošního podzimu možnost stanovit jednu cenu pro zákazníky a další cenu pro jimi vybrané partnery v programu Microsoft Cloud Solution Provider (CSP). To výrobcům ISV umožní poskytovat partnerům v programu CSP marži a partneři v programu CSP si přitom také budou moci přidat k ceně svou marži, když budou nabídky prodávat zákazníkům mimo komerční marketplace. Smyslem tohoto nového flexibilnějšího systému je vytvořit silnější spojení mezi partnery a podnítit výrobce ISV ke sdílení marží s prodejci. Celkovým cílem je zajistit, aby partneři společnosti Microsoft měli větší zisk ze svého zapojení a prodeje svých nabídek přes náš komerční marketplace. Další informace o této příležitosti.

Nové integrace v Microsoft Viva

Platforma Microsoft Viva, která v rámci jednoho řešení poskytuje integrované prostředí pro tzv. zaměstnaneckou zkušenost a začleňuje nástroje pro komunikaci, vzdělávání, osobní pohodu a rozvoj znalostí přímo do pracovních postupů, nabízí partnerům zajímavé příležitosti k integraci. Nově jsme přidali integrace s více než 20 partnery, včetně společností Workday, Qualtrics a ServiceNow. Tyto nové integrace doplňují letošní novinky, které jsme oznámili už v únoru, jako jsou funkce od společností SuccessFactors, Cornerstone OnDemand, Headspace a celá řada dalších. Zákazníci mohou jejich prostřednictvím bez problémů implementovat systémy a nástroje, které jejich zaměstnanci každodenně používají, přímo do platformy Microsoft Viva.

I nadále budeme usilovat o snadnou integraci s tímto nástrojem tak, aby na něm bylo možné stavět a rozšiřovat jej o aplikace. Naši partneři již pracují na inovacích a ještě letos uvedeme na trh další otevřená rozhraní API. Více se dozvíte v tomto oznámení.

Poskytování spravovaných služeb zabezpečení a identifikace obchodních příležitostí

Řešení Microsoft 365 Lighthouse, které je teď dostupné ve verzi Public Preview, a Projekt „Orland“ pro Microsoft 365, jehož předběžná verze je v současnosti dostupná omezenému počtu partnerů, podpoří růst a ziskovost partnerů. Usnadní jim poskytování spravovaných služeb zabezpečení a otevřou nové cesty rozvoje podnikání.

Microsoft 365 Lighthouse pomáhá poskytovatelům spravovaných služeb zabezpečit zařízení, data a uživatele v malých a středních firmách, které používají Microsoft 365 Business Premium. Projekt „Orland“ je novým řešením v Partnerském centru, které pomáhá partnerům / poskytovatelům cloudových řešení (CSP) rozvíjet cloudové podnikání sdílením poznatků o zákaznících s cílem zlepšit správu zákaznických účtů na základě využití nástrojů a technologií Microsoftu. Partneři v programu CSP získají doporučení vycházející z jejich stávající zákaznické základny, například informace o tom, které zákazníky je možné převést ze zkušební na placenou verzi, které zákazníky bude pravděpodobně nutné znovu oslovit nebo kteří zákaznáci jsou připraveni na nasazení nových aplikačních úloh. Více informací o řešení Microsoft 365 LighthouseProjektu „Orland“.

Nová řešení pro Microsoft 365

Představili jsme nové výhody pro nezávislé výrobce softwaru (ISV), kteří chtějí vytvářet a propagovat aplikace pro moderní formy práce v Microsoft Teams a Microsoft Viva. Výrobci ISV získají přístup k technologiím Microsoft, pečlivě vybrané nabídce školení, individuálním konzultacím a marketingovým materiálům, aby mohli snáze oslovit 145 milionů lidí, kteří přes Microsoft Teams denně spolupracují. Zde se můžete podrobněji seznámit s novými výhodami.

Zjednodušení programu ISV Connect

Cílem je pomoci partnerům zkrátit čas potřebný k vývoji aplikací a rychlejšímu uvedení produktu na trh, odlišit se od konkurence a efektivněji rozvíjet podnikání na nových trzích způsoby, kterých by jinak v potřebném rozsahu nemohli dosáhnout. Program ISV Connect představí jednodušší možnosti pro uvádění řešení na trh, nové technické výhody, jako je ISV App License Management (správa licencí na aplikace od výrobců ISV) a slevy na prostředí pro vývoj, testování a demo a také výrazně snížené sdílení příjmů. Přicházíme také s dalšími investicemi do portálu Microsoft AppSource s cílem více zviditelnit aplikace a zlepšit výsledky vyhledávání. Seznamte se s programem ISV Connect.

Podívejte se na naši Knihu novinek Inspire 2021 a projděte si další zajímavé informace od našich přednášejících na webu této virtuální akce.

Tags: , , , , ,

Related Posts