Skip to Main Content

BLOG: Jsme přizpůsobivější, než jsme si mysleli

Na jaře letošního roku došlo k uzavření mnohých kanceláří a lidé začali ze dne na den pracovat z domova. Dlouhé období homeofficu přineslo hodně nových zkušeností, jak pracovat, spolupracovat a komunikovat na dálku, ale i spoustu netradičních řešení, jak skloubit práci z domova s chodem domácnosti a vlastními koníčky. Tato situace ovlivnila i letošní osmý ročník Dne spolupráce odkudkoli, iniciativy Microsoftu, a stala se jejím tématem. Zamýšleli jsme se nad tím, co jsme se naučili a co nás naučila doba zavřených kanceláří.

My v Microsoftu pracujeme odkudkoli už několik let, avšak i přesto byl tento dlouhodobý homeoffice pro nás velkou výzvou. Najednou jsme byli ve zcela nové situaci: všichni 100% online. Když se podíváme na situaci v českých firmách, tak z výsledků naší ankety „Co nás naučila situace zavřených kanceláří“ vyplývá, že až 60 % oslovených firem potvrdilo, že všichni jejich zaměstnanci pracovali v době koronavirové krize z domova. A v 35 % případů firem takto pracovala velká většina zaměstnanců.

Stali jsme se tak svědky revoluce ve způsobu práce. A jak tato revoluce změnila pohled firem na způsob práce? Přinesla především důvěru v samostatnost a kompetence zaměstnanců. Manažeři, kteří předtím byli zvyklí řídit své týmy na bázi přísné kontroly, byli najednou dotlačeni k tomu, aby začali svým lidem více důvěřovat. Situace ukázala, že zaměstnanci jsou schopní pracovat z domova a doručovat očekávané výsledky.

Důkazem toho jsou odpovědi respondentů v naší anketě: až 62 % oslovených firem hodnotilo online práci z pohledu zaměstnavatele jako pozitivní. Postupný návrat do kanceláří po uvolnění nejpřísnějších karanténních opatření přinesl zaměstnancům ve vícero firmách větší svobodu a možnost volby, jak a kde chtějí pracovat. Až 43 % firem dalo zaměstnancům možnost, aby se sami rozhodli, zda se vrátí do kanceláře, nebo budou pracovat z domova. Tato možnost volby pak potvrdila, že zaměstnanci v době zavřených kanceláří předvedli svou pracovitost, flexibilitu, solidaritu a zapojení. Prokázali, že nezáleží na tom, odkud pracují, důležité je, že dokáží svoji práci odvést kvalitně a včas.

Na druhou stranu se ale ukázala i úskalí práce na dálku. Chybějící kontakt a pocit sociálního odloučení, které uvádělo až 62 % respondentů, či například větší vyčerpání z online schůzek u více než poloviny respondentů. Jak se starat o mentální zdraví zaměstnanců na dálku? Tato výzva stála nejen před samotnými HR manažery, ale před každým šéfem týmu.

A jak jsme se s touto výzvou vypořádávali u nás v Microsoftu? V náročném období jsme lidem poskytli maximální důvěru a podporu. Pro mnoho z nás bylo toto období únavné a stresující, a proto klíčovou rolí bylo společně se postarat o mentální zdraví nás všech, snížit stres z práce a předcházet možnému vyhoření z dlouhodobé práce na dálku. Jednotlivce, týmy i manažery jsme motivovali například neformálními týmovými online setkáními, aby vzájemný online kontakt nebyl jen o pracovních povinnostech. Také jsme se naučili lépe a efektivněji plánovat svůj pracovní a soukromý čas, mít otevřený kalendář a každý den s ním pracovat.

Co nás tedy naučila situace zavřených kanceláří? Ať už šlo o organizace nebo jednotlivce, všichni jsme museli změnit své fungování a způsob práce. Museli jsme se přizpůsobit. A zjistili jsme, že jsme ve skutečnosti přizpůsobivější, než jsme si mysleli. Schopnost přizpůsobit se neustále se měnícím podmínkám je a bude pro každého z nás, osobně i z pohledu firem, klíčová.

TIP: Podívejte se na záznam diskusního setkání k tématu “Co nás naučila situace zavřených kanceláří” s Tomášem Ervínem Dombrovským, vedoucím analytikem LMC, Klárou Žižkovou, HR ředitelkou společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko a Zoltánem Lévaiem, ředitelem vzdělávání a interní komunikace skupiny Fortuna Entertainment Group.