Skip to Main Content

BLOG: Mých pět let plných změn

Lidé se mě často ptají, proč jsem studovala technologie, a zda bych si je vybrala znovu. Rozhodně. Mám ráda kreativitu a matematiku a obojí se skvěle potkalo v IT. Technologie nás udržují mladé. Musíme se pořád učit nové věci a denně zvládat nové výzvy. Náš generální ředitel, Satya Nadella, to dobře vystihl: IT nectí tradice, respektuje jen inovace.

Pět let, kdy jsem měla příležitost a čest vést Microsoft Česko a Slovensko, mi to potvrdily. Náš svět, náš byznys i naše firma se dramaticky změnily. Vznikají nové pozice, o kterých se nám před pár lety ani nesnilo, jako manažer pro ochranu dat a soukromí. Mění se styl práce a očekávání zaměstnanců, zejména mladší generace. Objevují se nová témata, která vyvolávají vášnivé diskuse, jako dopady umělé inteligence, datová kultura nebo digitální inkluze. Ráda bych zmínila tři věci, které vnímám jako důležité.

V posledních letech Microsoft prošel významnou kulturní změnou. Z prodejce desktopového software a serverových řešení se vyvinul v inovátora a partnera pro digitální transformaci. Pro mě osobně patří mezi nejsilnější zkušenosti zavedení nového stylu práce. Technologie změny umožňují, klíčem k úspěchu je schopnost vybudovat kulturu založenou na důvěře. Hodnotu již nevytváří počet odpracovaných hodin, ale počet kreativních nápadů. Inovace jsou výsledkem spolupráce a sdílení, nevznikají při sezení za pracovním stolem v kanceláři.

Důvěra není jen základem moderní pracovní kultury, stala se novou obchodní měnou. V ekonomice poháněné daty musíme respektovat soukromí našich zákazníků, jinak přijdeme o něco, čemu se říká “oprávnění podnikat”. I proto vnímám GDPR jako příležitost nastavit správně datovou strategii, zavést datovou kulturu a využít nové podněty k získání náskoku před konkurencí.

Moje poslední poznámka se týká přístupu ke všem výhodám, které digitální technologie nabízejí. Je naší zodpovědností zpřístupnit tyto možnosti všem – neziskovkám, start-upům, lidem se zdravotními omezeními, lidem žijícím v odlehlých oblastech apod. Musíme také pomoci zejména mladým lidem získat digitální dovednosti, které jsou nezbytné pro jejich uplatnění. Ráda jsem se podílela na řadě projektů, které povzbuzují dívky a ženy ke studiu IT. Často jim totiž chybí potřebná sebedůvěra, a přijímají stereotypy o tom, co by jako ženy měly nebo neměly dělat. Kódování je nová angličtina – každý z nás se musí naučit alespoň základy. Moje dcera studuje medicínu, ale technologie nezanedbává. Lékařská péče se bez nich v budoucnosti neobejde.

Microsoft mě vyslal do regionu, který miluje technologie, s cílem, abychom i zde pomohli jednotlivcům a firmám dokázat díky moderním technologiím více. Urazili jsme spolu dlouhou cestu a máme na co být hrdí. Na zaměstnance, kterým jsme dali důvěru pracovat moderně, na nová obchodní partnerství, na inovativní projekty s neziskovými organizacemi, na učitele i studenty, které jsme inspirovali. Mým novým úkolem teď bude pomoci našim klientům v západní Evropě přenastavit jejich obchodní procesy tak, aby maximálně využili nové příležitosti, které jim otvírá digitální transformace. Těším na to, že budu opět se svojí rodinou ve Vídni, ale jsem také ráda, že jsou Praha i Bratislava velmi blízko, abych mohla zůstat se všemi v kontaktu a vracet se zpátky.


Tento článek byl převzat z Hospodářských novin.