Skip to Main Content
TEAMS security 2

BLOG: Náš závazek zajišťovat v Microsoft Teams ochranu osobních údajů a zabezpečení

Videokonference se téměř ze dne na den staly důležitou součástí našeho každodenního života a práce. Uběhlo pár týdnů, a i my v našem týmu ve společnosti Microsoft jsme si zvykli na novou realitu. Její součástí je, že navzájem vidíme, jak to vypadá u nás doma, včetně psů, koček a dalších členů domácnosti. Všichni po celém světě nyní pracují, studují a komunikují s kolegy, přáteli a rodinou s využitím možností, které jim poskytují technologie. Lidé se spoléhají na Microsoft Teams při práci i výuce, ať už u kuchyňského stolu, na pohovce v obývacím pokoji, nebo v pracovně, která současně funguje i jako domácí škola.

Velké i malé firmy se spoléhají na Teams při plnění i těch nejdůležitějších pracovních úkolů. Záchranáři komunikují s pomocí Teams v situacích, kdy na nich závisejí životy. Státní úřady využívají Teams, když potřebují přesunout zásoby lékařského materiálu do míst, kde jsou nejvíce zapotřebí. Lékaři a sestry toto řešení používají při konzultacích s pacienty a výzkumní pracovníci s jeho pomocí spolupracují napříč kontinenty při hledání vakcíny. Učitelé zase Teams používají v rámci zcela nových způsobů výuky. Důležité okamžiky našich interakcí, úspěchů i oslav se přesunuly online.

Dnes více než kdy jindy lidé potřebují mít jistotu, že jejich virtuální konverzace jsou soukromé a zabezpečené. Ve společnosti Microsoft není ochrana osobních údajů a zabezpečení nikdy podružnou záležitostí. Je naším závazkem vůči vám, a to vždy, nejen v této náročné době. V následujícím textu se dočtete, jak každodenně pracujeme na tom, abychom s řešením Microsoft Teams získali vaši důvěru.

Pro videokonference v Teams poskytujeme kontrolní mechanismy v oblasti ochrany osobních údajů a zabezpečení

V oblasti ochrany osobních údajů a zabezpečení nabízíme celou řadu kontrolních mechanismů, pomocí kterých můžete řídit, kdo se může vašich schůzek účastnit a kdo má v rámci schůzky přístup ke sdíleným informacím.

Například rozhodujete o tom, kteří z účastníků mimo vaši organizaci se mohou ke schůzkám přímo připojovat a kteří z nich budou muset čekat v předsálí, než je někdo vpustí dovnitř. Můžete také účastníky odebírat, označovat „přednášející“ a „posluchače“ a řídit, kdo může během schůzky prezentovat obsah. Přístup pro hosty vám umožňuje přidávat osoby mimo vaši organizaci, a přitom si stále zachovávat kontrolu nad vašimi daty. Moderování vám umožňuje řídit, kdo smí a nesmí publikovat a sdílet obsah. Pokročilá umělá inteligence monitoruje chaty a pomáhá předcházet negativním projevům, jako je šikanování nebo obtěžování.

Když schůzku nahráváte, všem účastníkům se při zahájení nahrávání zobrazí oznámení a online účastníci mají přímý přístup k našemu prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. K záznamům mají přístup jen ty osoby, které se hovoru účastní nebo které byly ke schůzce pozvány. Všechny záznamy se ukládají do úložiště s řízeným přístupem, které je chráněno pomocí oprávnění a šifrová

Cílená ochrana vašeho soukromí

Když používáte Microsoft Teams, svěřujete nám svá nejcennější aktiva – svá data a osobní údaje. Základem našeho přístupu k ochraně osobních údajů je náš závazek zaručit vám transparentnost, co se týče shromažďování, používání a distribuce vašich dat. Ochrana osobních údajů zdaleka není podružnou záležitostí. Naopak je nedílnou součástí filozofie naší společnosti a vývoje našich produktů. Zde uvádíme přehled našich závazků v oblasti ochrany osobních údajů.

  • Údaje ze služby Teams nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vám zobrazovali reklamu.
  • Ve schůzkách přes Teams nesledujeme, jestli účastníci dávají pozor, nebo se věnují více činnostem současně.
  • Po ukončení nebo vypršení platnosti vašeho předplatného jsou vaše data odstraněna.
  • Přijímáme přísná opatření, abychom zajistili, že přístup k vašim datům bude omezený, a pečlivě definujeme požadavky, které musejí být splněny, když reagujeme na žádosti státních úřadů o vaše data.
  • Přístup ke svým vlastním zákaznickým datům můžete získat kdykoli a z jakéhokoli důvodu.
  • Na webu Transparency Hub pravidelně nabízíme zprávy o transparentnosti, které detailně popisují, jak reagujeme na žádosti o data vznesené třetími stranami.

Chráníme vaši identitu a informace o účtu

Více-faktorové ověřování (MFA) je funkce, kterou může zapnout váš správce IT. Chrání vaše uživatelské jméno a heslo tak, že od vás požaduje prokázání vaší identity prostřednictvím další formy ověření. Tento jednoduchý ověřovací proces sestávající ze dvou kroků se dnes široce používá v mnoha aplikacích určených pro spotřebitele, včetně například online bankovnictví. Chrání vás před útoky, které využívají slabá nebo odcizená hesla.

Chráníme vaše data a zajišťujeme obranu před kybernetickými hrozbami

Jako lídr v oblasti zabezpečení zpracovává společnost Microsoft každý den více než osm bilionů bezpečnostních signálů a s jejich využitím vás proaktivně chrání před bezpečnostními hrozbami. V Teams šifrujeme přenášená i ukládaná data, vaše data ukládáme v naší zabezpečené síti datacenter a pro video, zvuk a sdílení plochy používáme protokol SRTP (Secure Real-time Transport Protocol).

Dodržujeme více než 90 různých regulačních a oborových norem

Teams splňují předpisy, které platí globálně, v určitých státech, oblastech či v konkrétních odvětvích. Podporují proto více než 90 regulačních norem a zákonů, mezi něž patří zákon HIPAA, směrnice GDPR, program FedRAMP, rámec SOCzákon Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), který zajišťuje bezpečí pro studenty a děti.

Další informace o funkcích, které jsme vytvořili, abychom dostáli těmto závazkům, najdete v detailním příspěvku o ochraně osobních údajů a zabezpečení v Microsoft Teams. Můžete si také prostudovat naši produktovou dokumentaci k Teams. Pokud se chcete dozvědět více o našem přístupu k zabezpečení, dodržování předpisů a ochraně osobních údajů ve všech našich produktech, včetně Teams, můžete navštívit Centrum zabezpečení společnosti Microsoft.

Bez ohledu na to, jak v této mimořádné době Teams používáte, abyste zůstali ve spojení s lidmi, kteří mají ve vaší práci a životě to nejdůležitější místo, jsme odhodláni se i nadále učit a každodenně se zlepšovat, protože naší prací je pomáhat vám zajistit důvěrnost a zabezpečení všech vašich konverzací.

Originální znění blogu najdete zde.