Skip to Main Content

BLOG: Se starým počítačem nešetříte, ale ztrácíte

Zhruba třetina zaměstnanců českých malých a středních podniků pracuje na počítači starším než pět let. Jak ukazuje průzkum “České firmy – moderní, či zaostalé?”, počítačový park v Česku mládne, ale i tak zaostáváme za evropským průměrem. V zemích na západ od nás se toto číslo pohybuje již jen okolo deseti procent. Dalších 39 % českých firem využívá zařízení starší 3 roky. Na druhé straně pouze pětina českých malých a středních podniků svůj počítačový park omlazuje tempem, které odpovídá evropským trendům, tedy používá nová zařízení mladší dvou let.

Proč to pro firmy představuje takový problém? Možná si to ani neuvědomujete, ale změny, které přinesl technologický rozvoj, mají mnohem širší význam než pouhé zvýšení produktivity či flexibility zaměstnanců. Možná si řeknete, že jste na starých zařízeních fungovali doposud a budete i nadále. Ale dnešní technologie jsou v první řadě o přístupu k inovacím, bezpečnosti, ale i o přístupu k talentům. A to na trhu, který je čím dál tím globálnější, a který stále více utvářejí mileniálové.

Z našeho průzkumu vyplynulo, že k největším překážkám v dalším rozvoji českých firem patří právě podceňování obnovy technologického vybavení. Firmy si neuvědomují, že tempo, kterým se inovace vyvíjí, se rok od roku dramaticky zrychluje a že zastaralé zařízení má mnohem větší negativní dopad na výkon a přístup k inovacím než kdykoliv předtím. Starý hardware totiž neumožňuje naplno (anebo vůbec) používat moderní software. V digitálním světě, do kterého vstupujeme, se schopnost používat moderní technologie stává téměř existenční otázkou.

Přijde vám to přehnané? Ekonomové Diego Comin a Bart Hobijn dlouhé roky pracovali na vytvoření mezinárodní srovnávací analýzy historie přijetí technologií (CHAT). Zkoumali, jak 161 zemí přijímalo nové technologie od parního stroje až po počítače.  Zjistili, že rozdíl mezi chudými a bohatými ekonomikami nespočívá v tom, zda přicházejí s inovacemi, ale v tom, jak rychle a zejména jak intenzivně je dokážou přijmout. I země, které reagovaly poměrně pozdě, dokázaly ztrátu rychle dohnat, pokud se zaměřily na to, aby se novinky šířily a používaly.

Motorem digitální ekonomiky jsou data a v posledních letech zásadně vzrostly nejen nároky na jejich zabezpečení (včetně nově příchozí směrnice GDPR), ale také poptávka po datech všeho druhu a nástrojích na jejich (často neoprávněné) získání.

Platí to i pro firmy – velmi často mají zaměstnanci nějakou technologii formálně k dispozici, ale pokud neinvestujeme do školení na její používání, vaše investice se mine účinkem. Právě malé firmy mohou získat velkou konkurenční výhodu, pokud investují do moderních nástrojů v oblastech, jako jsou řízení skladových zásob, účetnictví, finanční plánování, nábor… Na starém desktopu toto zkrátka není možné – stejně tak, jako do trabanta, který sice stále jezdí, nemůžete namontovat chytré asistenční služby, navigaci, posilovač řízení a další inovace, které vaši cestu výrazně urychlí a ulehčí.

To stejné platí i pro bezpečnost. Motorem digitální ekonomiky jsou data a v posledních letech zásadně vzrostly nejen nároky na jejich zabezpečení (včetně nově příchozí směrnice GDPR), ale také poptávka po datech všeho druhu a nástrojích na jejich (často neoprávněné) získání. Pokud včera vaše data nikoho nezajímala, zítra se můžete stát obětí tzv. ransomware (který vám data neukradne, ale pokud nezaplatíte výkupné, tak vás k nim nepustí) anebo se budete muset vypořádat s požadavky tisíců zákazníků na změnu způsobu, jakým s jejich daty zacházíte. Moderní software, jako například Microsoft 365 Business, vám několik takových požadavků dokáže zásadně ulehčit a vašim datům zabezpečit tu nejvyšší možnou ochranu –  ovšem základním předpokladem je opět moderní hardwarové vybavení.

Používání starých nástrojů, jejichž výkonnost zaostává za standardem, může ovlivnit i schopnost firmy přilákat a udržet si kvalitní zaměstnance. Mladší generace nechce v práci používat horší nástroje než doma a nechtějí být svazováni klasickou prací na daném místě v určený čas. Navíc díky technologiím dokážete plnohodnotně spolupracovat i s lidmi z jiných zemí, a tím zvýšit kvalitu vašich týmů.

I tak však věřím, že se blýská na lepší časy. Více než polovina českých respondentů si myslí, že jejich firma investuje do IT příliš málo a čtvrtina plánuje své investice do IT navýšit. Téměř čtyři pětiny společností využívají některou z cloudových služeb a lze očekávat, že budou cloud využívat stále více. Výměna starého počítače za nový může být začátkem zásadní změny stylu práce a velké inovační vlny. Pokud chcete získat náskok, nečekejte, až inovace zavede vaše konkurence. Se starým embéčkem možná dojedete na chalupu, ale konkurenci v něm nepředhoníte.