Skip to Main Content

BLOG: Stojíme před novou výzvou. Jak se změní vzdělávací systém?

Na konci každé krize se vynoří nové možnosti. Mimořádná situace nás mnohé naučila. Ocitli jsme se zavření doma, kam se přesunuly i naše pracovní povinnosti a výuka našich dětí. Jako dočasní domácí koordinátoři vzdělávání naších dětí jsme nahlédli hlouběji do obsahu učiva a viděli školní svět našich dětí. Zažili jsme trochu chaosu, bezmoci, hledání systému, hněv, pocity sounáležitosti i nečekané pomoci a zkoušení nových způsobů, jak si poradit se vzděláváním na dálku. Získali jsme nové dovednosti. Žáci a učitelé byli hozeni do ledové vody a učili se v ní plavat. Každý z nich zažil změnu a musel se velmi rychle naučit učit (se) jinak. Po fázi šoku přišlo procitnutí a pochopili jsme, že vzdělávání už nebude stejné jako dřív.

Školy přeskočily do digitální doby tak rychle, jak si to nikdo předtím nedovedl představit. Začaly cestu digitální transformace. Učitelé a spolu s nimi i my, rodiče, jsme pochopili, že digitalizace školského systému není pouze o nákupu hardwaru. To je jen první krok. Další kroky, kterými jsme společně prošli během posledních měsíců, byly naučit se technologie používat a přizpůsobit tomu formu a obsah vyučování. Po nových zkušenostech bude ze strany rodičů ještě větší tlak na využívání nových technologií a zapojení digitálních nástrojů do prezenční formy vyučování. My, rodiče, jsme na vlastní oči viděli, že nástroje pro spolupráci, které mnozí z nás používají ve firmách, umí naše děti používat při studiu. A díky tomu získávají nové dovednosti a rozvíjejí své digitální schopnosti.

Učitelé začali kromě online vyučování používat i nové způsoby spolupráce a komunikace. Vzájemná výměna a sdílení informací, učebních zdrojů, tipů a příkladů mezi sebou, nebo díky online prostoru i s učiteli z jiných škol, jim dala do rukou nové zdroje a inspiraci. A posílila sebevědomí učitelské komunity.

Devadesát dnů učení na dálku potvrdilo a zdůraznilo, jak důležitá a klíčová je úloha učitele. Učitelé získali větší respekt a uznání. Mnohem naléhavěji jsme začali vnímat potřebu rovnováhy mezi vzděláváním na dálku a vzděláváním přímo ve škole a nevyhnutelnost vzájemné fyzické blízkosti a spolupráce. Uvědomujeme si, jak zásadní úlohu v našich životech hraje škola. Stojí před námi výzva, jak se tento prostor změní a jak ho budou učitelé a žáci využívat v budoucnu.

Rychlá zásadní změna vyučování, která v posledních měsících nastala, přispěla k intenzivnějšímu společenskému dialogu o neodkladných změnách ve školském systému, v obsahu i způsobu vyučování. Nezapomeňme na cenné nové zkušenosti, které jsme společně získali, a nedovolme, aby jen tak zapadly.