Skip to Main Content

Česko-slovenský startup pomáhá lépe využívat baterie

Firma BatteryCheck s pobočkami v Praze a Bratislavě vyvíjí umělou inteligenci k prodloužení výdrže a druhotnému využití baterií, což je potenciálně klíčové ve světě, který ve stále větším měřítku spoléhá na baterie.

S nástupem smartphonů, internetu věcí (IoT), elektrických vozidel a obnovitelné energie je svět zaplavován stále větším množstvím baterií. Pořád ale nevíme, jak je co nejlépe využít, jak zjistit jejich výdrž, jak poznat, kdy je vyměnit a co s nimi dělat, když je nahradíme.

„V podstatě baterie nepoužíváme správně a nevyužíváme jejich plný potenciál,“ říká Michal Šaštinský, výkonný ředitel a původní zakladatel česko-slovenského startupu BatteryCheck, který se zaměřuje na analýzu životního cyklu baterií. Startup má mimo jiné i další zakladatele z Prahy a Bratislavy.

Kontrola baterií

Jen v samotné Evropské unii se v roce 2018 prodalo 191 000 tun baterií. Do toho nejsou započítány všechny ostatní typy baterií, například ty, které se používají v průmyslu či automobilovém průmyslu.

A zatímco lidé právem vychvalují technologické pokroky v oblastech, jako je výroba lithium-iontových baterií, která vedla k drastickému snížení cen a poprvé umožnila vznik komerčně životaschopných elektrických vozidel a úložišť energie, naše znalosti toho, jak baterie co nejlépe využít, stále pokulhávají.

Firma BatteryCheck, založená v roce 2018, se pomocí datové analytiky  snaží přesně vypočítat nejlepší využití, prodloužit životnost baterie a redukovat elektronický odpad.

„V podstatě baterie nepoužíváme správně a nevyužíváme jejich plný potenciál.“

Prvotní nápad, který stál za tímto  startupem, bylo vytvořit levné systémy úložišť energie z použitých baterií. „Baterie jsou velmi drahé, tudíž je drahé i skladování energie,“ říká Šaštinský, který pracoval osm let v Microsoftu. Jeho poslední rolí bylo vedení IoT operací v 22 zemích. Odešel, aby se zaměřil na lithiovou energii a baterie pro úložiště energie, a následně se věnoval analýze dat ve společnosti Teradata. Dnes říká, že „BatteryCheck je v zásadě kombinací toho všeho.“

Šaštinský ale rychle narazil na zásadní problém: bylo prakticky nemožné předpovědět a vypočítat, jak dlouho použitá baterie vydrží. Potenciální zákazníci by tudíž neměli motivaci taková řešení kupovat.

Domníval se, že by spíše dávalo smysl vyvinout softwarové analytické řešení, které by výrobci mohli jednoduše integrovat do svých bateriemi napájených zařízení a které by jejich interní provozní oddělení a zákazníky z řad B2B a B2C upozorňovalo na stav baterie a vydávalo doporučení. Během tří měsíců od založení se firma vydala tímto novým směrem.

Úložiště jako černá skříňka

Znalost životnosti baterie nespočívá v pouhém počítání provozních hodin nebo počtu nabití. Šaštinský poukazuje na to, že baterie mají různé velikosti, chemické složení a pracují v různých zařízeních. „Je to v podstatě černá skříňka, tudíž velmi nepředvídatelné zařízení, protože každé chemické složení je jiné,“ říká.

Řešení typu SaaS (software jako služba) to zohledňují monitorováním baterií v prostředí, kde se používají. To je klíčové zejména ve výrobě a průmyslu, kde se může používat ohromné množství baterií a kde může mít jejich výpadek dalekosáhlý dopad, pokud zařízení přestane fungovat, byť na krátký časový úsek.

„Pokud je senzor pod zemí nebo na vzdáleném místě, pořád potřebujete vědět, co se děje, protože bez baterie senzor nefunguje. V případě zařízení¨internetu věcíplatí osvědčené pravidlo, že životnost senzoru IoT je rovna životnosti baterie,“ říká Šaštinský.

Svět poháněný bateriemi

BatteryCheck funguje v cloudu společnosti Microsofta snaží se výrobcům baterií celý proces zjednodušit, aby na straně výroby nevznikaly další komplikace.

„Potřebujeme jen data, nemusíme nikoho navštěvovat ani nikam jezdit,“ říká Šaštinský. „Zajišťujeme integraci s existující platformou a přebíráme data. Žádný hardware, žádný software, jen data.“

Dodává, že veškeré osobní údaje zůstávají na straně výrobce. „Výrobci si ponechávají všechny informace, my jen zajišťujeme další služby, jako je prediktivní údržba, prediktivní výměna, doporučení pro druhotné využití, doporučení pro recyklaci a upozornění, pokud nastane nějaký problém.“

Šaštinský navíc věří, že softwarové řešení BatteryCheck může posílit trh s druhotným využitím, kdy se často z provozu vyřazují baterie, které mají méně než 80% kapacitu.

Poplatek za baterii

BatteryCheck zatím nemá žádný obrat, to se ale tímto rokem změní,koronavirus  a lockdowny však oddálili komerční provoz. „Tento rok očekávamé, že se ze tří zákazníků stanou komerční zákazníci, přičemž jednáme s patnácti dalšími,“ říká Šaštinský a doplňuje, že tato jednání probíhají v rámci smluv o mlčenlivosti. „Někteří z těchto zákazníků používají milióny baterií,“ říká,„a nejsou to jen lithiové, ale také jiné typy baterií jako olověné a další.“

Dodává, že zřejmým trhem jsou elektrická vozidla, na který se ale zaměřují zavedené firmy, například Bosch. „My se soustředíme na jiná zařízení, konkrétně na elektrické nářadí, na průmyslové roboty, terénní vozidla, specializovaná zařízení a IoT senzory. Jedná se o obrovský trh,“ říká.

Obchodní model spočívá v poplatku za baterii za měsíc, v určitých situacích ale firma nabízí rovněž možnost předplatného. Provoz tohoto startupu byl dosud zajištěn vlastními zdroji, probíhají ale jednání s investory ohledně financování.

„My se soustředíme na jiná zařízení, konkrétně na elektrické nářadí, na průmyslové roboty, terénní vozidla, specializovaná zařízení a senzory. Jedná se o obrovský trh.“

Jedním z hlavních úkolů je zvýšení povědomí. „Lidé nevědí, že něco nevědí,“ říká Šaštinský a dodává, že na letošní rok připravují kampaň pro zvýšení povědomí zaměřenou na výrobce různých bateriově napájených zařízení.

Přesto vidí Šaštinský velké příležitosti. „Lidé z nejrůznějších důvodů používají obrovské množství baterií,“ říká. „IoT už je téměř všudypřítomné a ohromnou změnu způsobí sítě 5G. Elektrická vozidla, elektrické skútry, elektrokola,“ vyjmenovává potenciální příležitosti.