Skip to Main Content

Jak využít inovační příležitosti v Evropě

V roce 1815 způsobil výbuch sopky v Indonésii neúrodu a v důsledku toho si lidé nemohli dovolit chovat koně. Tato pohroma vedla k tomu, že vznikl významný evropský vynález, který v danou chvíli řešil problém osobní dopravy: jízdní kolo. Přibližně o půl století dříve začala v Evropě průmyslová revoluce, kterou podnítilo nemalou měrou zavádění parních strojů. V celé historii lidstva přinášeli lidé inovace, aby překonali výzvy a vytvořili si nové příležitosti.

Nyní firmy přicházejí s inovacemi nejen proto, aby se vyrovnaly s dopady zdravotní krize, ale také, aby z ní vyšly silnější díky soustředění se na vytváření nových produktů a technologií, zvyšování efektivity a vytváření zcela nových obchodních modelů.

Technologie stojí v jádru mnoha inovací, se kterými se dnes setkáváme. Mají zásadní význam nejen pro zotavení v Evropě, ale také pro zajištění globální konkurenceschopnosti našeho regionu. Tempo inovací závislých na technologiích se zrychluje a více než 65 % světového HDP bude do konce příštího roku pocházet z digitálních řešení, jak vyplývá z odhadů ve zprávě FutureScape společnosti IDC: Worldwide Digital Transformation 2021 Predictions (Předpovědi celosvětové digitální transformace pro rok 2021, č. dokumentu US46880818, říjen 2020).

V porovnání s globální scénou ale evropské společností v inovacích zaostávají. V žebříčku nejinovativnějších společností na světě, který každoročně sestavuje společnost Boston Consulting Group, se v první dvacítce neobjevila ani jedna evropská společnost. EU je v současnosti držitelem jen 11 % všech špičkových digitálních patentů, což je o 50 % méně než v zemích jižní Asie a méně než jedna třetina patentů pocházejících z USA.

Evropa má přesto silné ekonomické základy, na kterých může stavět, aby podpořila zotavení a nastartovala růst. Na EU připadá 15 % celosvětového exportu a importu, a je tak největším hráčem mezinárodního obchodu hned za USA a Čínou. Potenciál inovací v Evropě spočívá v digitalizaci jejích špičkových odvětví.

V návaznosti na počáteční dynamiku zrychleného zavádění technologií v Evropě během pandemie (jako je práce na dálku a automatizace procesů) musí společnosti nyní postoupit ještě o krok dále. Technologie nepodporují jen efektivitu a produktivitu, ale hrají také klíčovou roli při podněcování růstu a pomáhají společnostem vytvářet nové produkty, služby a prostředí, které překonávají očekávání jejich zákazníků.

Novou měnou jsou data

Mnohé z nejinovativnějších společností stále častěji staví své obchodní modely na efektivním porozumění datům a jejich využívání. Data jsou důvodem, proč společnosti vytvářejí zcela nové produkty, významně mění tržní strategie a pomáhají zaměstnancům lépe se rozhodovat. A je jedno, zda se jedná o získávání údajů o šíření nemoci, jejich kategorizaci a analýzu ve výzkumné laboratoři, nebo přehled o tom, jaké množství zásob je vhodné udržovat a v které části dodavatelského řetězce se právě nacházejí klíčové komponenty.

Tento přístup se týká i nejvyššího vedení. Vedoucí pracovníci kombinují své dlouholeté manažerské zkušenosti s nejaktuálnějšími daty, aby pomohli svým společnostem být o krok napřed.

Inovace dle evropských podmínek: zajištění inkluzivního a udržitelného restartu

Způsob zavádění technologií a digitalizace v evropských společnostech se bude lišit od zbytku světa a musí být v souladu s evropskými hodnotami.

Pokud se chceme připravit na budoucnost, ve které budou data součástí podnikání, musíme zajistit, aby lidé měli dovednosti potřebné k úspěchu. Přitom ale 42 % občanů v Evropě nemá základní digitální dovednosti a v rámci celého kontinentu k nim stále nemají jednotný přístup. Každý občan by měl mít možnost vzdělávat se a školit tak, aby uspěl na stále více digitalizovaném trhu práce. Proto si společnost Microsoft vytkla za cíl do konce roku pomoci získat digitální dovednosti 25 milionům lidí po celém světě.

Síla partnerství a spolupráce

Příležitost k inovacím dalece přesahuje jednotlivé společnosti a její využití bude v regionu vyžadovat dostatek odpovídajících dovedností a talentovaných pracovníků. Bude také vyžadovat rozsáhlou základnu důvěryhodných technologických partnerů, kteří budou firmám na jejich cestě poskytovat podporu.

Evropa má silné hodnoty, zkušenosti s využíváním spolupráce – zejména ve vědeckém pokroku – a pevné globální vazby, a proto je pravděpodobné, že inovace budou mít v tomto regionu vždy svou vlastní jedinečnou charakteristiku. Stejně tak jako evropské produkty nesou hrdé označení „Vyrobeno v Evropě“, měla by značka „Evropské inovace“ poukazovat na ambice tohoto regionu a jeho jedinečné přínosy.