Skip to Main Content
Accessibility

Microsoft Teams zpřístupňuje nástroje pro spolupráci opravdu všem

Celá řada z nás v současnosti pracuje z domova, a digitální nástroje proto hrají hlavní roli v udržování spojení s kolegy, partnery či zákazníky. Zvykat si na nové způsoby práce není nikdy snadné, ale obzvlášť obtížné to může být, pokud patříte mezi jednu pětinu obyvatel Evropy s nějakou formou tělesného postižení.

Microsoft se snaží vytvářet přístupné produkty a služby, které lidem s postižením pomáhají naplno rozvinout jejich potenciál, ať jsou kdekoli. Chceme zlepšit přístupnost technologií pro všechny tím, že budeme naslouchat našim zákazníkům, učit se z jejich zkušeností a soustavně zlepšovat naše produkty a služby.

Pro jeden z našich produktů je centrem těchto aktivit Praha. Hugh Eland je hlavní vývojový manažer platformy pro spolupráci Microsoft Teams, kterou jsme na trh uvedli v roce 2017 a kterou každodenně používá více než 75 milionů uživatelů. Hugh se spolu se svým týmem stará o to, aby tento nástroj mohli používat i nevidomí a zrakově postižení.

Když se před více než čtyřmi lety pustili do práce, rychle si uvědomili, že přístupnost nemůže být až druhořadou záležitostí. Hugh vysvětluje proč: „Stávalo se nám, že jsme na poslední chvíli přidávali do produktů opravy zaměřené na přístupnost nebo jsme je museli opravovat dodatečně, když jsme zjistili, že lidé s postižením naše produkty nemohou používat. Bylo to frustrující, složité a jednoduše to nefungovalo.” Hugh tento proces přirovnává k pečení borůvkových muffinů. Nestačí na ně až po upečení nalepit borůvky – ty musí být v těstě hned od začátku.

Tým si brzy uvědomil, že pokud má být jeho snaha o vytvoření inkluzivnějšího produktu úspěšná, musí přepracovat své plány a od samého začátku začlenit přístupnost do procesů návrhu a vývoje.

To představovalo zásadní změnu kultury a uvažování. Když si ale tým uvědomil, jaké reálné přínosy mají jejich (dobrá i špatná) rozhodnutí při návrhu pro zrakově postižené, cesta kupředu byla jasná. Přístupnost nebyla až na druhé koleji, ale stala se naopak nutností.

Aby měli jistotu, že udržují správný směr, spolupracuje Hugh a jeho kolegové s místním sdružením zastupujícím osoby se zrakovým postižením, jehož členové je popravdě informují, co pro ně funguje a co ne. Hughův kolega Juraij Kapsiar vysvětluje, proč jsou tyto podněty tak cenné:

Největší výzvou pro vývojáře je pochopit, jak budou lidé implementované funkce přesně používat. Z hlediska přístupnosti nemůžete předem dělat závěry na základě svých vlastních zkušeností – potřebujete informace přímo od lidí s tělesným postižením.

Co týmu nejvíce otevřelo oči? Nutnost zachovávat konzistentnost v tom, jak se aplikace chová, a porozumění tomu, jak důležité jsou pro zrakově postižené zkratky, pomocí kterých software ovládají. Nejnovější člen pražského týmu, softwarový vývojář Adam Samec, který je sám také nevidomý, zdůrazňuje důležitost konzistentnosti:

Jako nevidomý se v okně Teams posouváte lineárně z jednoho bodu do druhého, nevidíte najednou celek. Když se věci chovají tak, jak očekáváte, hodně vám to pomůže.

Adamovy zkušenosti ukázaly týmu alternativní způsob, jak k výzvám, před kterými stojí, přistupovat. Totéž doporučuje ke zvážení i dalším zaměstnavatelům: „Zaměstnavatelé se až příliš často zabývají tím, co tělesně postižení lidé dělat nedokážou místo toho, aby se zaměřili na to, co dělat můžeme. Ve skutečnosti mohu na počítači dělat téměř stejnou práci jako lidé, kteří problémy se zrakem nemají. A skutečnost, že musím aplikace důkladně poznat, abych je mohl používat, je v mé profesi výhodou.“

Funkce přístupnosti ale nepodporují jen tělesně postižené – živé titulky v Microsoft Teams mohou například být neocenitelnou pomůckou pro uživatele, kteří nepracují ve svém mateřském jazyce. Hugh se domnívá, že jde především o použitelnost: „Na začátku si teď klademe otázku: co znamená vytvořit aplikaci, která je opravdu použitelná, a to pro všechny? Nakonec jde o to, že všechno prostě musí fungovat hned od začátku.”

Hugh, Juraij a Adam dospěli od frustrace k inovacím, což dokládá, jak zásadní význam má, když se přístupnost primárně zohledňujete v celém cyklu návrhu a vývoje produktu. To je také důvod, proč Microsoft bude v průběhu budoucího vývoje technologií i nadále naslouchat a učit se ze zpětné vazby od uživatelů s cílem zajistit, aby to, jak produkt navrhneme, z něj činilo produkt přístupný všem.