Skip to Main Content

BLOG: Malé a střední podniky tahouny inovací – dnes ano, ale co zítra?

Malé a střední podniky jsou pro evropskou ekonomiku životně důležité a představují 99 % všech evropských firem. V každé ekonomice hrají významnou roli, jsou jejím hnacím motorem. V České republice vytvářejí 60 % pracovních míst. Zároveň jsou velmi důležité pro stabilitu ekonomického prostředí a pro rozvoj inovací. Menší firmy oproti těm velkým donedávna neměly tolik možností technologického rozvoje, což se ale změnilo s příchodem cloudu a jiných inteligentních řešení. Digitální transformace jako taková je jedinečná příležitost pro inovaci obchodních modelů či nalezení nových možností a příležitostí.

Dobrá zpráva je, že podle průzkumu „České firmy – moderní, či zaostalé?“, který nedávno uskutečnil Microsoft, mění české malé a střední podniky (MSP) díky novým příležitostem svou firemní kulturu, aby dokázaly včas zachytit trendy a inovovat. A právě změna firemní kultury a stylu práce jsou dnes hlavním zdrojem inovací. Obrovskou výhodou dnešních MSP je dostupnost a komplexnost moderních nástrojů, jako je nově představený Microsoft 365 Business, který je šitý na míru segmentu malých a středních firem a spojuje v sobě všechno, co firmy této velikosti potřebují pro efektivní fungování a spolupráci. Při jeho tvorbě jsme vycházeli právě z potřeb MSP, které často narážejí na problém, že nemají vlastního IT specialistu. Proto jsme se zaměřili na to, abychom firmy zbavili této zátěže, zjednodušili jim správu IT a poskytli nejlepší možnou ochranu dat. Mají tak možnost věnovat více času a energie tomu, co je pro ně klíčové pro dosažení úspěchu. Jakmile firmy využijí moderní technologie pro automatizaci rutinních činností, uvolní tím kapacitu zaměstnanců k tomu, aby se věnovali činnostem s vyšší přidanou hodnotou, prospěšným změnám a inovacím a podpořili tak růst a úspěch firmy.

Právě změna firemní kultury a stylu práce jsou dnes hlavním zdrojem inovací.

Zajímavý pohled z hlediska toho, co by pomohlo rozvoji podnikání, nabízí Globální index konkurenceschopnosti podle Světového ekonomického fóra (WEF). K nejslabším aspektům podle WEF v Česku patří kvalita institucí, nejhorší hodnocení (pod stou příčkou) získala vysoká administrativní zátěž, efektivita právního rámce, celková výše daňové zátěže a “motivační” dopad daní na ochotu pracovat. Jsou to naše evergreeny a nezbývá než doufat, že nová vláda v těchto oblastech konečně dosáhne výraznějších zlepšení.

Jak jsme na tom ale z hlediska inovací a schopnosti přijímat nové technologie? Česká republika se v aktuálním vydání žebříčku za období 2017/2018 umístila v pilíři připravenost na technologie na 33. a v pilíři inovace na 36. místě, což jsou podobné jako v minulých letech. Na jedné straně tento výsledek potvrzuje, že patříme mezi ekonomiky tažené (i technologickými) inovacemi, na straně druhé to naznačuje jistou stagnaci. Detailní pohled ukazuje, že největší brzdou v posunu na špičku žebříčku je ochota či schopnost centrální vlády nakupovat pokročilé moderní technologie (97. místo). Problém číslo dvě je dostupnost vědců a inženýrů (73. místo a meziroční vývoj naznačuje, že to je dlouhodobý trend.

Největší výzvou je ale skutečnost, že to, co se naučíme na školách, už nikdy nebude stačit na celý život.

 

Z výše uvedeného vyplývá jasný závěr. Pro budoucí rozvoj podnikání a inovací je nejdůležitější investovat do lidských zdrojů a aktualizovat strategii vzdělávání. Zájem dětí o vědecké a technické obory se formuje (nebo neformuje) už na základních školách. Stále více profesí vyžaduje tzv. digitální dovednosti, přinejmenším znalost moderních nástrojů pro spolupráci a komunikaci, schopnost pracovat s daty apod. I zde hraje velkou roli i stát. Nemusí nezbytně tato školení zajistit sám, ale může podpořit jejich zavedení přímo ve firmách. Zejména by se měl zaměřit na to, aby budoucí absolventi škol byli pro potřeby trhu v tomto ohledu dostatečně připravení.

Největší výzvou je ale skutečnost, že to, co se naučíme na školách, už nikdy nebude stačit na celý život – s nástupem nových technologií se zásadně mění požadované dovednosti a tyto změny budou stále rychlejší a výraznější. Jestli nás tedy škola může naučit něco opravdu užitečného, pak je to schopnost a ochota se učit celý život.

Studie Moderní, či zaostalé? Sonda do života, hodnot a stylu práce malých a středních firem v Česku je ke stažení zde.