Skip to Main Content

Společnost Millennium vylepšila portály o dopravě v Bratislavě. Fungují na Microsoft Azure

Průběh městské hromadné dopravy v hlavním slovenském městě Bratislavě ovlivňují změny a stavební rozvoj, které mají na oblast dopravy klíčový vliv. Informace o dopravních omezeních a výlukách spojů jsou i proto nejčtenějšími a nejvyhledávanějšími informacemi na internetových stránkách města Bratislavy a Dopravního podniku Bratislava.

Informační portály hlavního města Bratislavy a Dopravního podniku Bratislava byly v provozu od roku 2005 bez zásadních změn. Práci s nimi komplikovaly zastaralé technologie nebo nutnost vícenásobného zadávání údajů. Nemoderní design a nepřehledné uspořádání informací byly dalšími důvody pro nutnou inovaci. Magistrát města se proto rozhodl řešit existující situaci, která si už delší čas vyžadovala změnu, a zmodernizovat webové portály hlavního města Bratislavy a Dopravního podniku Bratislava podle aktuálních UX a UI trendů. Očekávalo se nalezení řešení, které by pokrylo požadavky obou institucí současně.

Ve veřejném tendru na modernizaci obou webových portálů uspěla společnost Millennium, která na jaře roku 2017 začala hledat vhodné řešení. “Při tvorbě nových webových portálů jsme vycházeli i z průzkumů internetových stránek jiných míst na Slovensku i v zahraničí. Hledali jsme řešení, které umožní vzájemné propojení webů Bratislava.sk a dpb.sk, zajistí integraci s interními systémy, automatické publikovní údajů a informací na stránkách. Mezi hlavní požadavky našeho klienta patřilo i zabezpečení nepřetržité dostupnosti a bezpečnosti dat,” vysvětluje CEO společnosti Millenium Miroslav Krempaský.

Projekt byl spuštěn v dubnu 2017 a oba weby byly uvedené do ostrého provozu v květnu 2018. Weby jsou provozovány v cloudu Microsoft Azure a naplno využívají služeb jako Appservice, SL Service, Blobstorage, mediaservice, Redis cache.

Za nejdůležitější součást projektů považuje společnost Millennium jeho úvodní část, v které nasadila analytické nástroje na podrobnější poznání chování zákazníků na portálech. Analýza návštěvnosti webů ukázala, jaké informace návštěvníci nejčastěji vyhledávají. Analýza jejich pohybu naopak ukázala, jakou cestou se k informacím dostávají.

„Na základě těchto dat jsme byli schopni zjednodušit struktury a upravit obsah na daných internetových stránkách,“ upřesňuje Miroslav Krempaský a dodává: Kromě toho se nám společně s migrací dat podařilo “uklidiť” také veliké množství neaktuálních informací. Díky tomu hlavní město Bratislava a Dopravní podnik Bratislava získaly moderní a přehledné weby, kde návštěvníci najdou odpovídající informace.“

Cloudové řešení jsme implementovali u mnoha dalších zákazníků, jako například v pivovarské skupině Heineken Slovensko, u mobilního operátora O2 Slovensko, v leasingové společnosti S Slovensko nebo v Erste Private Banking.

Oba portály jsou postavené na stejném CMS systému s odděleným přístupem pro každou organizaci. Výhoda jejich propojení spočívá v úspoře nákladů na správu a v automatickém publikování nejdůležitějších novinek a změn týkající se dopravní situace ve městě.

Zjednodušeně to znamená, že informace o dopravních omezeních, kterou publikuje web hlavního města Bratislavy, se současně objeví i na stránkách Dopravního podniku Bratislava. Návštěvnost obou portálů se navíc díky responzivnímu designu, který umožňuje pohodlnější přístup přes mobilní zařízení, citelně zvýšila.

Miroslav Krempaský popisuje další využití cloudu v řešeních pro jiné klienty: „Cloudové řešení jsme implementovali u mnoha dalších zákazníků, jako například v pivovarské skupině Heineken Slovensko, u mobilního operátora O2 Slovensko, v leasingové společnosti S Slovensko, v Erste Private Banking, která spadá pod Slovenskou spořitelnu, nebo v kanadské společnosti Dental Fix poskytující komplexní servis zdravotnické techniky v oblasti stomatologie.“

Potenciál cloudových platforem vidí Miroslav Krempaský v možnosti plnohodnotně využívat pronajaté servery a mnohé jiné služby v datacentrech Microsoftu. Výhoda cloudových řešení je v cenové dostupnosti, v nulových nákladech na údržbu, flexibilitě (kdy platíte jen za zaměstnance, kteří využívali CRM systém v daném měsíci).

Velkým plusem je vícenásobné zálohování napříč více lokalitami, neomezený přístup k údajům kdykoliv a kdekoliv. Z časového a kvalititativního hlediska je benefitem možnost rychlého nasazení řešení a přístupu vždy k nejaktuálnější verzi softwaru.

Řešení Nové webové portály mesta Bratislavy a Dopravného podniku Bratislava založené na cloudovém řešení přineslo společnosti Millennium nominaci mezi finalisty soutěže Microsoft Awards 2018 v kategorii Veřejná správa a rozvoj moderního města.