Skip to Main Content

Získejte grant a inovujte

Umělá inteligence pro život bez bariér

Pětiletý grantový program ve výši 25 milionů USD, jehož cílem je podpořit využití potenciálu umělé inteligence pro zlepšení života více než miliardy lidí s postižením.

Schopnost umělé inteligence rozumět, rozpoznávat i uvažovat je den ode dne vyšší. Převod řeči na text v reálném čase, schopnost počítačového vidění a funkce prediktivní textové nápovědy jsou jen některými příklady toho, jak umělá inteligence už dnes pomáhá lidem s postižením.

Program AI pro život bez bariér usiluje o zrychlení vývoje dostupných a inteligentních AI řešení, které staví na nedávných pokrocích v kognitivních službách Microsoftu.  Vývojářům pomůže vytvářet chytré aplikace, které vidí, slyší, mluví a lépe vyhodnocují lidské potřeby.

Tento grantový program je určený vývojářům, neziskovým organizacím, akademickému sektoru, vědcům a vynálezcům, aby mohli své nápady a myšlenky posouvat dále k realizaci.

Naším cílem je posílit pomocí umělé inteligence lidské schopnosti

  • Technologie: Využijte náš cloud a platformy umělé inteligence a vytvářejte nová řešení
  • Znalosti: Zrychlete vývoj díky konzultacím s odborníky z Microsoftu
  • Partnerství: Společně pomůžeme zkvalitnit život lidí s postižením

Na co je program zaměřen?

Je celá řada oblastí, kde umělá inteligence může usnadnit život lidem s postižením. V první fázi se program AI pro život bez bariér soustředí na tato témata:

Zaměstnání

  • Výzva: Míra nezaměstnanosti je u lidí s postižením dvakrát vyšší než u lidí bez handicapu.
  • Příležitost: Využijte umělou inteligenci a pomozte lidem získat nové znalosti a schopnosti v pracovním prostředí a podpořit inkluzivní nábor a zaměstnávání.

Moderní život

  • Výzva: Technologie nejsou vždy cenově dostupné a ne všechny nástroje odpovídají individuálním potřebám uživatelů.
  • Příležitost: Vytvořte moderní řešení pro lidi s postižením a zlepšete jejich každodenní život prostřednictvím chytřejších a kontextově relevantních software a zařízení.

Spolupráce

  • Výzva: Komunikace a sdílení jsou kritické pro zajištění rovnocenného přístupu k informacím a příležitostem. Nedostatek možností komunikovat může některé lidi vyloučit ze zaměstnání i společnosti.
  • Příležitost: Modernizujte komunikační nástroje pro lidi, bez ohledu na to, jak slyší, mluví nebo píší.

Více informací o AI pro život bez bariér na aka.ms/aiforaccessibility
Příjem žádostí o grant od června 2018 na adrese http://aka.ms/grant

Jak umělá inteligence pomáhá už dnes?

Seeing AI

Bezplatná aplikace navržená pro zrakově postižené, která „vypráví“ svět kolem nás. Tento vědecký projekt využívá potenciál umělé inteligence k popisu lidí, textů a věcí. Více zde

Helpicto

Helpicto je inovativní řešení, které využívá převod řeči na text a specifické piktogramy a pomáhá dětem  s autismem komunikovat s okolím. Více zde

Microsoft Translator

Rochester Institute of Technology využívá vlastní řečové moduly a Microsoft Translator, aby pro neslyšící studenty zlepšil titulkování v reálném čase. Více zde