Nysgerrige medarbejdere skal drive Danmarks udvikling

I dag præsenterer SIRI-Kommissionen en ny rapport, der undersøger digitalisering på arbejdspladsen med afsæt i fire konkrete cases på tværs af sektorer. Kommissionen præsenterer på baggrund heraf fem konkrete anbefalinger til digitalisering og kompetenceudvikling for at blive klar til fremtidens arbejdsmarked.  

SIRI-Kommissionen præsenterer i dag en rapport, der har haft til formål at undersøge, hvordan digitalisering implementeres på arbejdspladsen via fire konkrete cases, og hvordan det berører ledere, medarbejdere og organisation. I Danmark har vi tradition for dyrke vores kreativitet, det gælder også på arbejdspladsen. Andre lande kigger til Danmark for at se, hvordan vi samarbejder på tværs af teams og på tværs af organisationen. Det er en styrke, vi skal dyrke endnu mere for at vinde i den globale konkurrence. Innovation skal komme indefra og medarbejderne er nøglen til skabe øget vækst, baseret på nye ideer.

For at Danmark, som samfund, opnår fuldt udbytte af de potentialer, der kan opnås med ny teknologi, peger rapporten på, at fokus bør være på tilgangen til teknologi, og at medarbejderne er den primære drivkraft for at lykkes i tæt samspil med en støttende ledelse.

”Teknologien forandrer ikke bare vores hverdag, men også selve måden vi arbejder på. Uanset om vi kan lide det eller ej. Disse cases fra SIRI-kommissionen viser, at Danmark er det perfekte land til at implementere mange af teknologierne for første gang. Vi skal se teknologierne som en medspiller fremfor en udfordring. Specielt er jeg glad for det store fokus på uddannelse og kompetencer. En medarbejder, som kommer ind på arbejdsmarkedet i dag, kommer til at møde et meget anderledes arbejdsmarked om blot nogle få år. Derfor kan vi lige så godt få medarbejderne med. Det kræver store ressourcer, efteruddannelse og en kæmpe mængde gå-på-mod,” siger Ida Auken, medstifter af SIRI-Kommissionen.


Synlig ledelse er nøglen

De fire cases berører sundheds-, finans-, byggeri- samt uddannelsessektoren og er udvalgt for at belyse digitalisering som en del af arbejdslivet for almene danskere. Fælles de for fire cases er, at de har opnået en succesfuld forankring i deres respektive organisationer ved at have en synlig ledelse, der har kommunikeret en langsigtet vision om den merværdi, der kan opnås ved digitalisering samt, at ledelsen har været i stand til at engagere medarbejderne i denne vision. Derudover er en fællesnævner, at alle cases er blevet iværksat med et formål om at udvikle medarbejdere og organisation.

”Det er vigtigt at understrege, at alle de medvirkende cases har et klart formål om at udvikle både medarbejdere og organisation. Danmark og danske virksomheder har rigtig gode forudsætninger for at udnytte digitaliseringen som springbræt til at indtage en position helt fremme i førerfeltet og dermed sikre vores konkurrenceevne. Kombinationen af en arbejdsstyrke med de rette kompetencer og klare modeller for, hvordan digitaliseringen gribes bedst an, er derfor helt essentielt,” siger SIRI-Kommissionens anden medstifter, IDAs formand Thomas Damkjær Petersen.

Analysen peger på, at teknologien skal ses som et forretningsudviklingspotentiale, og det betyder, at implementeringen er karakteriseret ved en mere undersøgende og eksperimenterende tilgang end et typisk it-projekt. Som det udtrykkes i casen fra uddanelsessektoren i Gladsaxe Kommune: ”Teknologi er flygtigt, så derfor er det vigtigt, at vi tænker læring ind i det. Det er kompetencerne og læringsprocesserne, der træder i forgrunden”.

SIRI-Kommissionens fem anbefalinger

Med afsæt i rapporten giver SIRI-Kommissionen følgende anbefalinger (se desuden seperat notat):

 1. Fokusér på at skabe værdi for både virksomhed, kunder og medarbejdere
  Succesfulde digitaliseringsprojekter fokuserer på at skabe mere værdi i stedet for kortsigtede automatiseringsgevinster.
 1. Inddrag medarbejderne
  Hvis danske virksomheder skal udnytte de teknologiske muligheder bedst muligt, så er det afgørende at se medarbejdere som en ressource og at skabe rum til nysgerrighed.
 1. Nye kompetencer læres bedst i praksis
  Hvis nye teknologier skal skabe værdi, handler det om at gøre implementeringsprocessen til en læringsproces ved at blande formel og uformel læring og tænke kompetenceudvikling fra starten.
 1. Digital forandringsledelse handler om at skabe organisatorisk forankring
  Nøglen til succesfulde digitaliseringsprojekter handler med ledelsesmæssige øjne grundlæggende set om organisatorisk forankring og at orkestrere en forandringsproces, hvor man eksperimenterer og lærer.
 1. Uddannelsessystemet skal matche bedre
  Hvis Danmark skal blive bedre til at udnytte de digitale muligheder og skabe vækst og nye arbejdspladser, er det vigtigt, at uddannelsessystemet bliver bedre til at forstå og matche de løbende behov for kompetenceudvikling.

De fire cases understreger vigtigheden af, at der skabes øget viden om, hvordan forskellige strategiske tilgange til avanceret digitalisering påvirker arbejdsorganisering, jobindhold og kompetencekrav. Og de illustrerer betydningen af, at virksomheder rammesætter udviklingen som andet og mere end endnu et it-projekt. Anbefalingerne er tiltænkt det videre arbejde i Disruptionrådet og for Regeringen.

Læs den fulde rapport (pdf)


Kontaktoplysninger for yderligere info
:
IDA: Ulrik Frandsen, pressemedarbejder, telefon 2365 0969
Microsoft Danmark, Helle Rosendahl, Storyteller & senior kommunikationskonsulent, telefon 2240 9540
HK: Birgitte Hougaard, pressechef, telefon 2381 1114
FTF: Kirstine Petersen, journalist, telefon 2856 3290
Hanne Shapiro Futures: Hanne Shapiro, konsulent, telefon 9393 0052

Måske også noget for dig