Internationale sundhedsorganisationer anvender bots til at bekæmpe COVID-19

Da coronavirus-pandemien begyndte at sprede sig på tværs af Europa tidligere på året, steg antallet af opkald til Region Hovedstadens Akutberedskab med hastig fart.

Beredskabet, som yder behandling i nødstilfælde til omkring en tredjedel af Danmarks befolkning, oplevede næsten en fordobling af opkald til akutlinjerne. Omkring 2.000 bekymrede mennesker, som viste tegn på COVID-19 eller havde spørgsmål om sygdommen, ringede dagligt efter udbruddets begyndelse. Beredskabet åbnede derfor et supplerende call-center til håndtering af forespørgslerne, men det var ikke nok.

”Vi indså, at mange mennesker sad med de samme generelle spørgsmål,” siger direktør og overlæge, Freddy Lippert. ”En virtuel hjælper virkede som en god mulighed for at reducere den store arbejdsbyrde blandt medarbejderne. Ikke alene kan bot’en håndtere langt flere henvendelser end call-centeret kan. Den kan også gennemføre symptomtjek og identificere højrisikopatienter i overensstemmelse med lægefaglige protokoller på samme måde som en sundhedsfaglig medarbejder kan. Dermed kan den virtuelle hjælper sende borgere med behov for såkaldt ”varm håndtering” videre til et menneske.”

Region Hovedstadens Akutberedskab er nu blandt de sundhedsenheder i og udenfor Europa, der benytter sig af Microsoft’s Healthcare Bot til at hjælpe med at screene mennesker for potentiel coronavirus-infektion og -behandling. Microsofts Healthcare Bot er drevet via Azure og anvender kunstig intelligens (AI) og sprogbehandlingsteknologi (NLP) til at hjælpe sundhedsorganisationer med at skabe deres helt egne bots, hvor data alene ejes af og er tilgængelig for organisationen selv. Bot’en kan således håndtere henvendelser og frigøre læger, sygeplejesker og andet sundhedsfagligt personale, så de i stedet kan yde den altafgørende behandling og omsorg til dem, der har behov for det.

Microsoft’s Healthcare Bot er blevet brugt i mere end et år og var oprindeligt designet til generelt at understøtte sundhedspersonale. Men siden coronavirus-pandemien tog fat og truede med at overvælde sundhedssystemer verden over, har sundhedsenheder i USA, Europa og i Mellemøsten brugt redskabet til at screene patienter, som potentielt var inficeret med COVID-19.

Siden marts har sundhedsorganisationer verden over således oprettet 1.230 selvvurderingssystemer ud fra Microsoft Healthcare Bots ydelser og er dermed nået ud til 18 millioner mennesker og håndteret mere end 160 millioner henvendelser.

”Coronavirus-pandemien skaber et hidtil uset pres på sundhedssystemer og sundhedsmedarbejdere over hele verden” siger Hadas Bitran, gruppeleder hos Microsoft Healthcare og leder af Healthcare Bot-teamet. ”Bots kan lette noget af det pres, der opstår, når man skal håndtere forespørgsler fra patienter og hjælpe dem med information om mulige næste skridt, hvis de har symptomer på COVID-19.”

Ved at bruge ydelserne fra Microsoft Healthcare Bot, oprettede og lancerede Region Hovedstadens Akutberedskab i midten af marts en COVID-19 bot på mindre end to dage. Bot’en besvarede 30.000 henvendelser alene den første dag, siger Lippert, hvilket sænkede antallet af forespørgsler til 1813 og reducerede presset på det sundhedsfaglige personale.

“For dem som benyttede sig af bot’en var det en kæmpe hjælp, og det muliggjorde, at vi kunne fokusere på de patienter, som virkelig har brug for hjælp,” siger Lippert. ”Vi så effekten med det samme”.

Bot’en var så stor en succes, at den hurtigt blev rullet ud i hele landet. Stephanie Lose, formand for Danske Regioner, udtaler, at den virtuelle hjælper kan afhjælpe den byrde, som akutlinjerne over hele landet oplever og samtidig sikre, at de borgere, der har mest brug for hjælp, får den tidligere. ”Jeg er stolt over, at vi på et så kritisk tidspunkt under COVID-19-epidemien har haft succes med at skalere en løsning fra én region til hele landet,” siger hun.

Italien var blandt de lande, hvor pandemien ramte tidligt og hårdest, og også Italien har oprettet en COVID-19 bot. På Spallanzani Hospital i Rom, derbehandlede Europas første to bekræftede tilfælde af coronavirus i slutningen af januar, anvendte man Microsofts system til at udvikle en bot på ganske få timer. Formålet var at afhjælpe håndteringen af de mange informationsforespørgsler, der hurtigt voksede i takt med at antallet af tilfælde steg.

Gabriele Rinonapoli, hospitalets it-ansvarlige, siger, at mens landet fortsat fokuserer på at afbøde den ”ekstreme sundhedskrise”, så vil bot’en højst sandsynligt blive anvendt i de kommende måneder i forsøget på at håndtere behandlingen af patienter med kroniske sygdomme. “Bot’en kan gøre det nemmere for borgere at tilgå information,” siger han. ”Standardiseringen af information er afgørende for alarmberedskabet for at kunne begrænse unødvendig anvendelse af sundhedsfaciliteter og for at reducere arbejdsbyrden hos de offentlige myndigheder. Derudover kan analysen af spørgeskemabesvarelser generere interessante databaser, der kan bidrage til udvikling af ny forskning.”

Rinonapoli ser et potentiale i, at bots kan anvendes mere generelt i sundhedsvæsenet til at indsamle data, der på sigt kan hjælpe med bedre at kunne forstå sygdomme og udvikle proaktive sundhedstiltag. ”Hvis alle sundhedsorganisationer fik adgang til de her redskaber, ville det blive nemmere at samle realtidsdata fra den virkelige verden,” siger han.

Helsinki Universitetshospital i Finland anvendte Microsofts sundhedsbot til at skabe deres egen Coronabot. Bot’en spørger ind til brugernes symptomer, potentielle eksponering og interaktion med mennesker som har coronavirussen, og den deler samtidig information om, hvornår man bør søge behandling. Derudover tilbyder bot’en information om, hvordan man kan håndtere utryghed og frygt, ligesom den tilbyder øvelser, der er udviklet af sundhedsfagligt personale inden for mental sundhed.

Coronabot’en blev lanceret i Finland den 16. marts og i begyndelsen af april havde bot’en registreret mere en 73.000 besøgende og 1,5 millioner beskeder. Aflastningen muliggjorde, at sundhedspersonalet kunne fokusere på de syge patienter og forberede sig på den mulige stigning i antal bekræftede smittede, hvis flere testes.

“I disse tider er det afgørende at dele de rigtige informationer og at udbrede dem åbent og offentligt”, siger Visa Honkanen, udviklingsdirektør ved Helsinki Universitetshospital. ”Vi er heldige, at vi lever i en kultur, hvor misinformation har svære forudsætninger. Bot’en har virkelig spillet en vigtig rolle i at uddanne befolkningen”.

Hospitalet undersøger nu andre mulige scenarier, hvor bot’en måske kan anvendes – for eksempel til proaktiv kommunikation med patienter vedrørende fastlagte behandlingsforløb eller til at informere om procedurer. ”Det frigør ressourcer fra de forskellige teams til at kunne fokusere på den nuværende krise,” udtaler Honkanen.

Microsofts bot bruges også på Tel Aviv Sourasky Medical Center, der er Israels største akutbehandlingsfacilitet, der oprettede sin egen COVID-19 bot – med navnet Corey – på mindre end et døgn. Bot’en modtog tusindvis af henvendelser i slutningen af marts og har indtil nu hjulpet mere end 30.000 mennesker og håndteret 412.000 beskeder.

“Vi har reduceret arbejdsbyrden i sundhedssystemet og sikret, at det sundhedsfaglige personale har mere tid til at behandle patienter,” siger Ronni Gamzu, der er direktør for centeret. ”Andre sundhedsorganisationer skal vide, at det ikke kræver en teknisk ekspert for kunne implementere bot’en. Det er meget nemt, hurtigt og intuitivt”.

Microsoft samarbejder med myndigheder og organisationer over hele verden for at implementere deres egne versioner af sundhedsbot’en og håber dermed at kunne hjælpe dem med at håndtere pandemien.

“Vi er taknemmelig for at være i stand til at hjælpe sundhedsorganisationer over hele verden med hurtigt at tilbyde deres samfund og patienter et COVID-19-selvvurderingssystem baseret på ydelserne i Microsoft Healthcare Bot,” siger Bitran. “Som teknologivirksomhed er det afgørende for os at tilbyde løsninger, der hjælper patienter og understøtter sundhedsfaglige arbejdsgrupper i kampen mod denne globale sundhedskrise.”

Læs den officielle blogpost her.

Tags: , , , , ,

Måske også noget for dig