Et år senere: En status på vores vej mod at blive Co2-negative

I januar 2020 afgav Microsoft et løfte om at ville fjerne mere CO2 inden 2030, end virksomheden udleder. Et såkaldt Moonshot-program, der samtidig rummer ambitionen om at fjerne al den CO2, som Microsoft nogensinde har udledt i 2050.

Det seneste år har Microsoft arbejdet aktivt med at nedbringe CO2-udledningen i alle led af produktionen. Her følger et kort overblik over det første år, der er gået.

  • Efter et år er Microsofts udledning mindsket med 6% svarende til 730.000 ton CO2. Et væsentligt element for at nå målet er at accelerere processen ved at skifte fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder både i Microsoft og blandt leverandører.
  • Microsofts CO2-aftryk hænger tæt sammen med leverandørernes. Derfor har Microsoft det seneste år arbejdet med at få indsigt i, hvor meget CO2 de forskellige leverandører til Microsoft udleder. I samarbejde med leverandørerne arbejdes der på at nedbringe CO2-udledningen. Disse data er nu en eksplicit del af Microsofts indkøbsproces og -strategi.
  • Derudover har Microsoft det seneste år støttet 26 projekter verden over, der samlet fjerner 1.3 millioner ton CO2 fra atmosfæren. Det er det største årlige indkøb af ’carbon removal projects’ foretaget af en enkelt virksomhed nogensinde. Offsetting af CO2 skal dog gå hånd i hånd med konkrete reduktioner – det første må aldrig blive en undskyldning for ikke at gøre det sidste.
  • Microsoft anser udvikling af ny teknologi for at være en afgørende og fundamental faktor i arbejdet med at nedbringe CO2. Derfor har Microsoft etableret en ny klimainnovationsfond, der investerer i ny teknologi såsom ’direct air capture’, der opsamler og fjerner CO2. Der er afsat 1 milliard dollars i fonden til områder som avancerede energisystemer, nye materialer til byggeindustrien, cirkulær økonomi, vandteknologier, bæredygtigt landbrug m.fl.
  • I årevis har Microsoft arbejdet med en intern CO2-skat på udledningerne fra Scope 1 og 2, men som noget nyt omfatter den interne CO2-beskatning også scope 3 – og dermed også udledninger fra kunder og leverandører.

Som led i arbejdet har Microsoft lavet en gennemsigtighedspolitik, der viser, hvor meget CO2 virksomheden udleder. I dag lancerer Microsoft den mest omfattende bæredygtighedsrapport til dato, der viser, hvordan man konkret arbejder med at blive CO2-negative, vand-positive, og hvordan Microsoft arbejder med ’zero waste’. Rapporten giver desuden en status på udviklingen af den såkaldte ’planetary computer’, der skal indsamle data og hjælpe biodiversitet på vej verden over.

Du kan læse mere om Microsofts arbejde her.

Måske også noget for dig