Til alle undervisere: Tak for at inspirere og støtte elever i deres læring

EDU

Det seneste år har medført mange udfordringer for studerende, elever og undervisere, der har været nødt til at tænke innovativt og bruge teknologien på helt nye måder. Nu er teknologi blevet en naturlig del af hverdagen, og i dag introducerer Microsoft helt nye værktøjer og opdateringer af designet til fortsat at støtte og udvikle undervisningen.

Nedenstående er et oversat uddrag af denne blog

Af Barbara Holzapfel.

I løbet af det seneste år har undervisere anvendt teknologi på helt nye måder for at holde deres elever engagerede. Dermed gik teknologien fra at være en midlertidig løsning og en livline for fjern- og hybridundervisning – til at blive en fuldt integreret del af mange virtuelle og fysiske klasselokaler. Ifølge en ny YouGov-undersøgelse foretaget på vegne af Microsoft mener 71% af folkeskolelærere i USA, at teknologi har hjulpet dem til at forbedre deres undervisning og samtidig styrket deres personlige evner som underviser.

For fortsat at hjælpe både undervisere, studerende og elever introducerer vi i dag nye værktøjer og opdateringer af designet til at understøtte de fem nøgleområder, der hjælper undervisere til at skabe et helhedsorienteret læringsmiljø: elevcentrering, færdighedsfokus, social læring, sikkerhed og tryghed samt skalerbarhed.

I korte træk:

 • Af hjertet “TAK!” til alle undervisere rundt omkring i verden for det fantastiske stykke arbejde, I fortsat gør. I formår konstant at finde nye måder at engagere og inspirere jeres elever på – til trods for udfordringer og usikkerheder.
 • Under det sidste års fjern- og hybridundervisning har undervisere fornyet sig ved at integrere teknologi for at engagere elever og studerende. 82% af alle undervisere er enige i, at det sidste år har fremskyndet den innovative og teknologiske proces inden for både undervisning og læring.
 • I takt med at skoler nytænker undervisningen, bliver flere helt centrale elementer samlet i én helhedsorienteret tilgang: elevcentrering, færdighedsfokus, social læring, sikkerhed og tryghed samt skalerbarhed. En række teknologier er helt afgørende for at understøtte læring, herunder online samarbejdsmiljøer, analyse- og feedbackværktøjer samt inkluderende, fordybende oplevelser, der kan give en forståelse for komplekse begreber og koncepter.
 • For at støtte både undervisere og elever yderligere på denne rejse annoncerer vi i dag nye apps og funktioner, f.eks. Reading Progress, der er designet til at skræddersy læring og øge elevernes succes.
 • Vi annoncerer helt nye funktioner som Group Assignments, flere muligheder for integration af tredjepartsapps i Microsoft Teams samt en mere problemfri forbindelse ved hjælp af LMS-systemer – og derudover mere end 30 yderligere forbedringer til gavn for undervisere og elever.

Reading Progress baner vejen for elevcentreret undervisning

Nylige undersøgelser fra tiden med fjern- og hybridundervisning viser, at læsefærdigheden hos flere elever er faldet. For at vende denne negative udvikling søger undervisere metoder til at evaluere elevernes faglige niveau, så de bedre kan hjælpe dem videre – i deres eget tempo. Vi introducerer derfor et nyt, gratis støtteværktøj til læsning: Reading Progress.

Introducing Reading Progress

Uanset om læserne skal lære et nyt sprog, eller om underviserne ønsker at øge elevernes generelle forståelse, så giver Reading Progress eleverne mulighed for at øve sig i et sikkert miljø, hvor eleven er i fokus.

Med Reading Progress kan undervisere:

 • Spare tid ved at oprette læseopgaver til enten hele klassen eller til den enkelte. Undervisere kan også gennemse opgaver hurtigt og præcist ved hjælp af den indbyggede autodetekteringsfunktion (med justerbar udtalefølsomhed). Funktionen kan analysere resultater og gør det muligt at springe til en hvilken som helst del af optagelsen for at gennemgå specifikke ord og passager (Note: Denne funktion er på nuværende tidspunkt forbeholdt det engelske sprog).
 • Visualisere læsefremskridt takket være integrationen med Education Insights-dashboardet. Undervisere får nemt et helhedsbillede i form af tendenser og data – og det er inklusiv alt fra præciseringsgrad og korrekte ord pr. minut til forkert udtalelse for enten den enkelte elev eller hele klassen. Insights giver feedback, som undervisere kan bruge til at navigere i klassens fremskridt og identificere områder, der kræver særlig opmærksomhed. Undervisere kan også dele data og eksempler med skolegodkendte læsevejledere, talepatologer, privatlærere og forældre.
 • Engagere elever i selvstændigt arbejde på deres præmisser – ved brug af både lyd og video. Eleverne kan arbejde i deres eget tempo, optage lige så mange gange, de vil, og gøre fremskridt uden nogen former for pres. Den indbyggede Immersive Reader sikrer desuden tilgængelighed og klarhed.

“Reading Progress bygger på et tæt, løbende tilsyn fra underviserens side samt metoden ’gentagen læsning’. Reading Progress gør det muligt for undervisere at give den enkelte elev individuel opmærksomhed og samtidig håndtere et helt klasseværelse fuld af dem,” – Tim Rasinski, professor i læse- og skrivefærdigheder ved Kent State University

Reading Progress bliver tilgængelig inden næste skoleår og er gratis for alle elever og undervisere, der bruger Microsoft Teams for Education. Værktøjet er i overensstemmelse med Family Education Rights and Privacy Act (FERPA).

Microsoft præsenterer nye værktøjer til at skabe engagement i klasseværelset

Vi forbedrer Teams og andre værktøjer for at give undervisere adgang til digitale oplevelser, der kan supplere og berige den fysiske undervisning. Disse nye, gratis værktøjer vil være tilgængelige inden næste skoleår og er inspireret af indsigter fra uddannelseseksperter, systemledere, undervisere og elever.

 • Gruppeopgaver. Det vil være muligt for undervisere at inddele deres elever i opgavegrupper, hvor de kan arbejde sammen, skabe sammen og til sidst aflevere sammen. På den måde kan eleverne opleve styrken ved teamwork på egen krop.
 • Integrerede video- og lydoptagelser i opgaver. Undervisere kan oprette opgaver, der giver eleverne mulighed for at uploade lyd- og videooptagelser. Dette gør plads til en bredere vifte af læringsformer – f.eks. kan der uploades lydoptagelser, hvor der øves overbevisende argumentation, eller hvor der spilles et instrument. Undervisere kan også dele mere personlige opgavebriefinger ved hjælp af video- og lydoptagelser.
 • Brug dine yndlingsapps i Assignments. Undervisere ved, at bestemte apps virkelig skaber det ”aha”-øjeblik, der engagerer eleverne og inspirerer til endnu dybere læring. Nu vil undervisere derfor have mulighed for at tildele opgaver fra en række tredjepartsapps direkte i Teams.
 • Kalenderintegrationer. Nye kalenderintegrationer i Teams og Outlook-kalenderne giver eleverne mulighed for at se, hvornår de skal til time, og hvornår hvilke opgaver skal afleveres. På den måde har de alle de vigtigste informationer samlet på ét sted.
 • LMS-opdateringer. For at hjælpe underviserne med at spare tid og skabe en mere problemfri oplevelse samarbejder Microsoft med førende Learning Management System (LMS)-udbydere som Instructure og Blackboard om at forbedre integrationer mellem LMS og Microsoft Teams, Teams-møder og OneDrive. Derudover samarbejder vores LMS-partnere med Microsoft om at bringe deres egne unikke evner ind i Microsoft Teams.

Ovenstående blogindlæg er et oversat uddrag af denne artikel. Læs den fulde artikel for at få et indblik i flere af Microsofts initiativer og værktøjer, der skal bidrage til at skabe et sjovt og engagerende læringsmiljø.

Måske også noget for dig