Status på Microsofts bæredygtighedsmål: Vi bygger fundamentet frem mod 2030

Af: Brad Smith og Lucas Joppa

Microsoft offentliggør i dag sin årlige bæredygtighedsrapport. Rapporten giver et grundigt indblik i det seneste års fremskridt mod at blive en CO2-negativ, vandpositiv og ”zero waste” virksomhed i 2030.

Da vi i 2020 annoncerede vores klimamål, forpligtede vi os samtidigt til at være transparente med, hvad vi lærte og dele vores erfaringer undervejs. Dette års rapport indeholder en række nye indsigter, men vores mål er fortsat det samme: Vi vil gøre vores bedste for at skabe en verden, der er bedre end den, vi overtog – og hjælpe vores kunder og partnere med at gøre det samme.

En ikke-lineær udvikling

Vi har oplevet fremgang på flere af vores mål. Blandt andet har vi set en overordnet reduktion i vores Scope 1- og 2-udledning på omkring 17 procent årligt, som skyldes vores indkøb af vedvarende energi.

Samtidigt har vi set en årlig stigning i vores Scope 3-udledning på 23 procent. Vi ved, at Scope 3-udledningen (som udgør den samlede udledning på tværs af en virksomheds værdikæde) er den sværeste udledning at kontrollere og reducere.

Erfaringerne fra det seneste år har givet os en kritisk læring med på vejen mod vores mål om at være CO2-negative i 2030. Den læring bringer vi i spil med det samme sammen med yderligere tiltag, der skal styrke indsatsen med at reducere vores Scope 3-udledning. Resultatet af vores udledning kom samtidig med en betydelig vækst i virksomheden i 2021. Vores omsætning steg i denne periode med 20 procent. Derfor udvidede vi vores globale datacenters klimaaftryk for at imødekomme den stigende efterspørgsel på Microsoft Cloud, ligesom vi oplevede vækst i salget af devices. Især steg salget af Xbox og dertilhørende produkter. Denne stigning skyldes delvist pandemien.

Fundament bygget på data

Vi ved, at klimaindsatser er en langsigtet proces og fundamentet frem mod 2030 tager udgangspunkt i data. Derfor er det afgørende, at vi prioriterer, hvordan vi indsamler præcis og retvisende data – især på Scope 3.

Vi har de seneste år haft øget fokus på drift og etableret et solidt datafundament på tværs af virksomheden, som overvåger al udledning, og som dermed hjælper os til at nå vores 2030-mål. Ligeledes har vi øget hyppigheden og omfanget af vores interne rapportering. Den tilgang vil medføre både øget transparens og bedre mulighed for at træffe de rigtige beslutninger på tværs af virksomheden. Dette kommer også til udtryk i vores opdaterede Supplier Code of Conduct, hvor vi kræver, at indirekte leverandører rapporterer om deres udledning. Vi har nu data fra mere end 87 procent af disse leverandører, hvoraf størstedelen er inkluderet i vores CO2-regnskab.

Øget fokus på Scope 3-udledning

I dag tager vi nye og større tiltag i brug for at reducere vores Scope 3-udledning. Først og fremmest, har vi et øget fokus på at sætte specifikke årlige CO2-mål for hvert enkelt forretningsområde. Desuden er vi i gang med at omstrukturere og øge vores interne CO2-afgift for at motivere yderligere til at reducere Scope 3-udledning. For eksempel vil afgiften på udgifter til forretningsrejser stige til 100 dollars pr. ton CO2e i næste regnskabsår. Det sker for bedre at kunne støtte investeringer i bæredygtige drivmidler. For at nå vores 2030-mål på et stadigt mere konkurrencepræget marked, vil vi fortsætte med at hæve den årlige afgift på CO2.

Ovenstående er et uddrag af denne blog.

Måske også noget for dig