Danfoss, Google, Microsoft og Schneider Electric går sammen i ny innovationshub for at accelerere den grønne omstilling af datacentre

Danfoss, Google, Microsoft og Schneider Electric lancerer en ny innovationshub i Fredericia, som skal samle aktører i den Europæiske datacenter industri for at accelerere den grønne omstilling. Innovationshubben er åben for partnere i hele Europa.

I dag lancerer Danfoss, Google, Microsoft og Schneider Electric – sammen med Datacenter Industrien – et nyt europæisk initiativ med navnet Net Zero Innovation Hub For Data Centers i Fredericia. Målet er at skubbe til den grønne omstilling af europæiske datacentre med fælles løsninger.

Cloud computing spiller en afgørende rolle i den digitale og grønne omstilling af samfundet, hvor digitale værktøjer skaber stor værdi hos borgere og virksomheder. Alene i det seneste årti er antallet af internetbrugere fordoblet, og ifølge International Energy Agency er den globale internettrafik 25-doblet.

I takt med den stigende digitalisering arbejder branchen på at mindske klimaaftrykket og opnå ambitiøse grønne målsætninger på en række områder, såsom energieffektivitet, køling, forsyningskæden samt forbedringer af elnettet.

Med lanceringen af det nye Net Zero Innovation Hub for Data Centers inviterer brancheforeningen Datacenter Industrien, Danfoss, Google, Microsoft og Schneider Electric europæiske partnere fra forskellige sektorer – herunder datacenteroperatører, forskere, energiudbydere, NGO’er og netværksudbydere – til at samarbejde for at reducere datacentres klimaaftryk.

Konsortiet skal fungere som et mødested, hvor centrale aktører kan indgå i et samarbejde og udvikle nye innovative løsninger, som hurtigt kan implementeres til gavn for den grønne omstilling. Samtidig vil konsortiet muliggøre videndeling og best practice på tværs af private og offentlige organisationer.

I første fase af initiativet vil der være fokus på at udvikle løsninger, som skal sænke eller udligne datacentrenes CO2-udledning og bidrage til stabilisering af elnettet.

Innovationshubben vil være målrettet mod projekter i de såkaldte Scope 1, 2 og 3, som omfatter de forskellige former for udledninger fra en virksomhed eller organisation. For eksempel vil der være fokus på projekter som reducerer de direkte udledninger (Scope 1), herunder at skabe alternativer til dieselgeneratorer, alternative brændstoffer og udnyttelse af overskudsvarme.

Hvad angår de indirekte udledninger i Scope 2, vil innovationshub’en sigte efter at skabe bedre udnyttelse af grønne energikilder. 

Scope 3-projekter kommer til at have fokus på at nedbringe CO2-aftrykket af råmaterialer, såsom beton, stål og aluminium, i samarbejde med leverandører og forskningsinstitutioner. Dette kan være med til at bane vejen for at bygge datacentre mere bæredygtigt i fremtiden

Brancheforeningen Datacenter Industrien, som fungerer som sekretariat for innovationshub’en, fremhæver betydningen af det brede samarbejde i projektet.

“Dette initiativ signalerer, at branchen tager ansvar og er villig til at gå langt for at tackle de kommende udfordringer. Vejen til bæredygtige datacentre kræver samarbejde på tværs af offentlige og private sektorer. Med denne ”open-source” tilgang til Hub’en kan vi i den grad accelerere den grønne omstilling af datacentre i Europa, som er i overensstemmelse med EU’s 2030-klimamål på området”, siger Henrik Hansen, direktør for Datacenter Industrien.


Citater fra de stiftende partnerne

Danfoss
Jürgen Fischer, President Danfoss Climate Solutions

”Vi vil revolutionere fremtidens datacentre. I Danfoss samarbejder vi allerede med vores kunder om at bygge mere energieffektive datacentre, men for at accelerere dette arbejde er vi nødt til at samarbejde på tværs af grænser og industrier. Derfor er vi i Danfoss stolte over at være med til at lancere dette nye Net Zero Innovation Hub som et neutralt mødested, hvor alle kerneaktører på området kan mødes og samarbejde om at bygge bedre og mere bæredygtige datacentre.”

Google

Jens Peter Clausen,VP,engineering and data center innovation

“Den store hastighed i digitaliseringen, som er muliggjort af datacentre, er til nytte og gavn for borgere og virksomheder – eksempelvis hurtig adgang til information, nye opfindelser og øget produktivitet. Den udvikling kræver dog også, at datacenterindustrien som helhed sætter barren for bæredygtighed højst muligt – og bygger bro til resten af samfundet. Danmark er en grøn korridor til Europa og resten af verden. Derfor er jeg både glad og stolt over, at det er lykkedes at bringe Innovationshub’en til Fredericia.”

Microsoft

Sean James, Sr Director of Datacenter Research

“Microsoft ser frem til at tilslutte sig dette initiativ med Danfoss, Google og Schneider Electric. Vores engagement er tydelig. Vi udvider datacenterkapacitet, for at imødekomme behovene fra vores kunder, og dette skal gøres uden at øge vores klimaaftryk. Vi mener at disse partnerskaber er afgørende, for at drive udviklingen af energieffektiv innovation og vedvarende energikilder. Med vores kollektive ekspertise indenfor cloud computing, vedvarende energi og køleløsninger, sigter vi efter at transformere design og drift af datacentre for en grønnere fremtid.”

Schneider Electric

Mic Seremet, Product Owner, Schneider Electric Kolding

“Vores elnet er udfordret, vi bevæger os fra få centrale fossiledrevne kraftværker, til et decentralt energilandskab, med et stort antal af vedvarende energikilder. Dette betyder at vi skal omtænke vores energisystem. Som en del af denne “Hub” ser vi meget frem til at bidrage til denne transformation. Dette med konkrete løsninger, hvor en teknologiplatform omdanner datacentre til aktive dekarboniseringsaktører, giver fleksibilitet til at implementere innovative energiteknologier, og samtidig accelerere datacenterbyggerier, for at facilitere denne omstilling.

Hub’en stemmer perfekt overens med vores ambition om at være en “Impact Company”, hvor vi samler vores styrker for at drive den bæredygtige udvikling”.

 

For yderligere kommentar, kontaktes:

Net Zero Innovation Hub for Data Centers: Henrik Hansen, CEO, Danish Data Center Industry [email protected] // +45 40 13 44 74

Google: Jesper Vangkilde, Head of Communications // [email protected] // +4522575955

Microsoft: Morten Skøtt, Head of Communication // [email protected] // +4529229760

Danfoss: Mikkel Ballegaard Pedersen, Public Relations Manager // [email protected] // +45 26 19 95 10

Schneider Electric: Maria Kappel Carpenter, Communications Leader // [email protected] // +45 27 78 90 42

Måske også noget for dig