Przejdź do głównej zawartości

Microsoft przedstawia ekosystem Azure Space

Microsoft podejmuje kolejny spektakularny krok w kierunku rozwoju chmury obliczeniowej, ogłaszając Azure Space. Nowa inicjatywa ma na celu zapewnienie innowacyjnych rozwiązań, spełniających potrzeby przemysłu kosmicznego i licznych organizacji z sektora prywatnego i publicznego.

Szybka, bezpieczna sieć satelitarna w dowolnym miejscu na świecie

Wraz ze wzrostem znaczenia danych zwiększa się również znaczenie wiarygodnych i zróżnicowanych kanałów łączności. Microsoft dysponuje globalną siecią morskich, naziemnych i podziemnych światłowodów o długości ponad 160 000 mil, które pomagają miliardom ludzi na świecie łączyć się ze sobą. Jednak wiele firm funkcjonuje w odległym i niesprzyjającym środowisku, co zwiększa ich zapotrzebowanie na dostęp do danych i przepustowość. W związku z tym Microsoft ogłasza Azure Space – ekosystem partnerski skupiony na rozwoju usług satelitarnych, zakładający m.in.:

  • Nowe partnerstwo z SpaceX Starlink, które zapewni szerokopasmowy dostęp do satelitów o dużej prędkości i małym opóźnieniu dla nowego modułowego centrum danych Azure (MDC).
  • Bazując na istniejącym partnerstwie Azure Orbital z SES, wsparcie konstelacji O3B Medium Earth Orbit (MEO), w celu rozszerzenia łączności pomiędzy regionami centrów danych w chmurze Microsoft a urządzeniami brzegowymi w chmurze.

Nasze podejście polega na dostarczaniu wielo-orbitowych, wielopasmowych, wielozakresowych, chmurowych rozwiązań w zakresie łączności satelitarnej w celu zaspokojenia potrzeb naszych klientów.

Aby dowiedzieć się więcej o tych partnerstwach i naszym podejściu do łączności satelitarnej, zapraszamy do zapoznania się z naszym wpisem blogowym Transform: Partnerzy Azure Space wnoszą głębokie doświadczenie do nowego przedsięwzięcia.

Azure Satellite Diagram

Samodzielne centrum danych dla najbardziej wymagających misji

Dzięki takim produktom jak Azure Stack, wiele organizacji już dzisiaj korzysta z chmury obliczeniowej na inteligentnej krawędzi. Zrobiliśmy wielki krok w zakresie testowania naszych centrów danych w środowiskach ekstremalnych. Jednym z nich jest projekt badawczy podwodnego centrum danych Natick. Bazując na tych doświadczeniach i informacjach od naszych klientów o najbardziej rygorystycznych wymaganiach środowiskowych, nowe modułowe centrum danych Microsoft Azure Modular Datacenter (MDC) stanowi jeszcze większy postęp w tej dziedzinie.

Microsoft zaprojektował MDC do obsługi wysokowydajnych, bezpiecznych obliczeń w chmurze w trudnych warunkach. Oznacza to posiadanie chmury Azure na własnych warunkach, tam gdzie jest najbardziej potrzebna. MDC zapewnia organizacjom możliwość rozmieszczenia centrum danych w odległych lokalizacjach lub rozszerzenia istniejącej infrastruktury o rozwiązanie przenośne.

MDC może pracować na naziemnych włóknach światłowodowych, sieciach o niskiej przepustowości lub być całkowicie odłączony od sieci.

Więcej informacji o Microsoft Azure Modular Datacenter można znaleźć na naszym wpisie blogowym: Przedstawiamy centrum danych Microsoft Azure Modular Datacenter.

Azure Modular Datacenter

Przygotowanie do misji kosmicznych z wykorzystaniem mocy Azure

W miarę jak misje kosmiczne i możliwości satelitarne stają się coraz bardziej dostępne, następuje rozwój technologii cyfrowych. Pierwszą z nich jest Azure Orbital Emulator. Prywatne i publiczne organizacje kosmiczne pracują nad tysiącami połączonych ze sobą konstelacji satelitarnych, które wymagają precyzyjnego planowania i zaawansowanych algorytmów AI, aby zapewnić optymalne połączenie sieciowe i pokrycie operacyjne na orbicie.

Azure Orbital Emulator jest środowiskiem emulacyjnym, które przeprowadza masowe symulacje konstelacji satelitarnych z oprogramowaniem i sprzętem. Azure może naśladować całą sieć satelitarną, w tym skomplikowane generowanie obrazu w czasie rzeczywistym za pomocą wcześniej zebranych zdjęć satelitarnych do bezpośredniego przetwarzania przez zwirtualizowany i rzeczywisty sprzęt satelitarny. Azure Orbital Emulator jest już używany przez klientów w naszym środowisku Azure Government.

Kontynuacja innowacyjnych rozwiązań wraz ze społecznością kosmiczną

Te nowe funkcje dają wiele możliwości organizacjom, które już współpracują z Azure, aby wprowadzać innowacje w zakresie misji kosmicznych:

  • Amerykańska Jednostka Obrony i Innowacji (DIU) wybrała Microsoft i Ball Aerospace, aby stworzyć bardziej funkcjonalne dane kosmiczne i na nowo wyobrazić sobie technologię stacji naziemnych oraz zbudować rozwiązanie pokazujące możliwość przetwarzania w chmurze na potrzeby projektu sił powietrznych USA CASINO (Commercially Augmented Space Inter Networked Operations).
  • Lockheed Martin, główny wykonawca budynku Orion, wykorzystał HoloLens 2 do różnych zadań montażowych dla statku kosmicznego, który zostanie wykorzystany do wsparcia programu Artemis NASA, mającego na celu przeniesienie ludzi na Księżyc i dalej.
  • Airbus wykorzystuje Microsoft Azure Stack do budowy i uruchomienia swoich rozwiązań dla przemysłu lotniczego.
  • Seequent, firma zajmująca się geonauką środowiskową, wykorzystuje dane satelitarne i moc obliczeniową Azure do prowadzenia swoich prac nad jakością i ilością wody na całym świecie. Rozwiązania programowe Seequent są wykorzystywane w setkach projektów, aby zapewnić jasny obraz wód gruntowych i zanieczyszczeń.
  • Land O’Lakes, jedna z największych firm spółdzielczych należących do rolników, wykorzystuje Azure FarmBeats do wykorzystania zdjęć satelitarnych oraz danych z czujników, samolotów bezzałogowych i sprzętu rolniczego, aby oprzeć rolnictwo na danych. Modele AI wykorzystujące obrazy optyczne i wielospektralne z satelitów pomagają określić poziom zagrożenia upraw, przewidzieć plony i umożliwić przyjęcie zrównoważonych praktyk rolniczych.

Wielki skok…

Nasze podejście pomaga sprostać jednemu z najtrudniejszych wyzwań technologicznych, przed jakimi stoją nasi klienci w kosmosie: obsługa ogromnej ilości danych generowanych z satelitów, dostarczanie usług w chmurze i przepustowości do najbardziej odległych lokalizacji oraz projektowanie bardzo złożonych systemów kosmicznych. W połączeniu z naszym ekosystemem partnerów, który może pomóc w szybszym doprowadzeniu tych danych na ziemię, ułatwiamy odnalezienie informacji i nawiązywanie połączeń, które wcześniej nie były możliwe.

Jesteśmy gotowi wspierać klientów w ich misjach kosmicznych, a także wykorzystać moc technologii chmury i przestrzeni kosmicznej, aby pomóc firmom z różnych branż w opracowaniu rozwiązań dla najtrudniejszych problemów na świecie.

Więcej informacji znajduje się na stronie Azure Space.