Microsoft ska vara koldioxidnegativa år 2030

Under ett live-event torsdagen den 16 januari 2020 från Microsofts huvudkontor i Redmond, USA tillkännagav Microsofts VD Satya Nadella, chefsjurist Brad Smith, ekonomichef Amy Hood och miljöchef Lucas Joppa en ny plan för att minska Microsofts koldioxidavtryck, hjälpa bolagets kunder att minska deras, påskynda innovation med nya investeringar och förespråka global klimatpolitik.

Vetenskapen är tydlig. Världen står inför ett brådskande kolproblem. Kolet i vår atmosfär har skapat en filt av gas som fångar värme och förändrar världens klimat. Planetens temperatur har redan stigit med en grad celsius. Om vi inte bromsar utsläppen och temperaturen fortsätter att stiga säger vetenskapen att följderna kommer att vara katastrofala.

Microsoft: Kolnegativa år 2030

Microsoft presenterade nya hållbarhetsmål samt en ny plan för att minska och på sikt ta bort sitt koldioxidavtryck. År 2030 ska Microsoft att vara koldioxidnegativt och år 2050 ska Microsoft att ta bort från miljön all koldioxid som företaget har släppt ut antingen direkt eller genom elektrisk förbrukning sedan det grundades 1975.

Vi inser att framsteg inte bara kräver ett djärvt mål utan en detaljerad plan. Vi lanserar därför ett aggressivt program för att minska våra koldioxidutsläpp med mer än hälften senast år 2030, både för våra direkta utsläpp och för hela vår leverans- och värdekedja. Vi kommer att finansiera detta delvis genom att utöka vår interna koldioxidavgift, som instiftades 2012 och ökade förra året, för att börja betala för inte bara våra direkta utsläpp, utan även de från våra leverans- och värdekedjor.

carbon1

Vi lanserar också ett initiativ som ska använda Microsoftteknik för att hjälpa våra leverantörer och kunder runt om i världen att minska sina egna koldioxidavtryck och en ny klimatinnovationsfond på 1 miljard dollar för att påskynda den globala utvecklingen av teknik för minskning av kol samt fånga in och ta bort koldioxid.

Från och med nästa år kommer vi också att göra koldioxidreducering till en tydlig aspekt av våra upphandlingsprocesser i vår leveranskedja. Våra framsteg kommer att publiceras i en ny årlig miljö- och hållbarhetsrapport som ska beskriva vår koldioxidpåverkan och resa att minska utsläpp.

Läs mer om våra sju definierade principer som tydligt guidar vår väg framåt, hur vi grundar vårt arbete i vetenskap och matematik, hur vi tar ansvar för vårt koldioxidavtryck, investerar i koldioxidreducerings- och koldioxidborttagningsteknologier och hjälper våra kunder världen över att reducera sina koldioxidutsläpp här.

För frågor, vänligen kontakta [email protected]

Relaterade inlägg