Microsoft köper mark i Malmö kommun

Idag kan Microsoft meddela att bolaget köper mark i Malmö kommun, i ett industriområde i yttre Fosie. Markområdet kommer i likhet med markområden som tidigare köpts i Gävle, Sandviken och Staffanstorp användas för att expandera den svenska hållbara datacenterregionen för att möta våra kunders fortsatt växande efterfrågan på molntjänster.

Microsoft har en 38-årig historia i Sverige och expansionen av bolagets svenska datacenterregion är det senaste exemplet på de investeringar som Microsoft gör i Sverige för att ge offentliga och privata organisationer nya möjligheter till innovation.

Vi ser fram emot att samarbeta med kommunen, lokala organisationer och invånarna i Malmö när vi utvecklar våra hållbara datacenterplaner. Vi kommer dela med oss av mer information längre fram i takt med att vår etablering fortskrider.

Läs mer om vilken roll datacenter spelar i dagens samhälle.

Läs mer om vilken roll datacenter har i den gröna omställningen av vårt samhälle.

Relaterade inlägg