สภากาชาดไทยมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้พิการและการบริหารจัดการองค์กรด้วย Office 365

 |   Thornthawat Thongnab

จุฑารัตน์ ไพลสีม่วง คือหนึ่งในผู้พิการที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสภากาชาดไทย สนับสนุนโดยสมาคมธนาคารไทยในการรับสมัครผู้พิการเข้าปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอทั่วทั้งประเทศ ถึงแม้จะมีอาชีพการงานที่ดีและมั่นคงอยู่แล้วในกรุงเทพมหานคร แต่จุฑารัตน์เลือกที่จะคว้าโอกาสนี้เอาไว้เพื่อกลับไปอยู่กับครอบครัวที่บ้านเกิดของเธอในจังหวัดราชบุรี 

อย่างไรก็ตาม จุฑารัตน์มองว่า การทำงานโดยทั่วไปของเหล่ากาชาดที่เธอประจำการอยู่ยังมีอุปสรรคขัดขวางบางประการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการข้อมูลที่ล้าสมัย ไปจนถึงรูปแบบการทำงานที่จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย ซึ่งเธอต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อให้เธอสามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนช่วยงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม 

จากประเด็นปัญหาดังกล่าว บริษัทไมโครซอฟท์ จึงตัดสินใจร่วมมือจัดโครงการมุ่งเพิ่มศักยภาพในการทำงานอย่างยั่งยืนให้กับผู้พิการจำนวน 848 คนในเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ 240 อำเภอได้รับการจ้างงานโดยความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย สมาคมธนาคารไทย ชมรม CSR 

ภายใต้โครงการความร่วมมือนี้นอกจากจะดำเนินการบริจาคคอมพิวเตอร์ถึง 550 เครื่อง พร้อมชุดซอฟต์แวร์เพื่อการใช้ให้กับสภากาชาดไทยแล้ว บริษัท ไมโครซอฟท์ได้สนับสนุนให้สภากาชาดไทยจัดการอบรมขึ้นเป็นเวลา 2 วันให้กับผู้พิการที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสภากาชาดไทย ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจำนวน 100 คน ทั่วประเทศเพื่อเรียนรู้การใช้งาน Office 365 และพัฒนาปฏิบัติการภายในองค์กรให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

การอบรมในครั้งนี้รวมถึงการฝึกฝนการใช้งานพื้นฐานของแอปพลิเคชัน Microsoft Office เช่น Word, Excel และ PowerPoint ไปจนถึงการแนะนำวิธีการใช้โปรแกรมผ่านช่องทางออนไลน์อย่าง Outlook, Skype, Teams, OneDrive และ SharePoint ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างลื่นไหลในทุกที่และทุกเวลา 

คุณทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาด กล่าวถึงการริเริ่มจัดโครงการในครั้งนี้ว่า การได้รับบริจาคทั้งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ถือเป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือทางกาชาดได้เป็นอย่างมาก “การได้รับการอบรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ได้รับมานี้จะสามารถช่วยให้ผู้พิการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และขอให้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆที่จะช่วยยกระดับการทำงานของผู้พิการในเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ” 

คุณพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด กล่าวว่า สภากาชาดไทยจัดโครงการในลักษณะนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิการ ซึ่งหวังว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งผลประโยชน์มหาศาลสำหรับการทำงานที่กาชาดทั่วประเทศ 

หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและการติดต่อสื่อสารระหว่างเหล่ากับกิ่งกาชาดทั่วทั้งประเทศไทยให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น 

คุณชวลิต ผลศรีทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เล่าถึงบรรยากาศการทำงานโดยทั่วไปขององค์กรว่า อุปสรรคที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของเขาได้แก่การติดต่อประสานงานที่ล่าช้า ตัวอย่างเช่น ในแต่ละเดือน ทุกเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ จะต้องจัดทำเอกสาร ส่งมอบเอกสารจำนวนหลายพันฉบับมาให้กับส่วนกลาง ซึ่งการส่งมอบเอกสารในรูปแบบกระดาษเหล่านี้ใช้เวลานาน และในบางครั้งก็ทำให้การจัดเก็บล่าช้าออกไปนับเดือนกว่าทั้งหมดจะเสร็จเรียบร้อย 

เช่นนี้ Office 365 จึงถูกมองว่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่เข้ามาพัฒนาและขับเคลื่อนการทำงานของสภากาชาดไทย โดยช่องทางการติดต่อสื่อสารและการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์จะช่วยให้เจ้าหน้าที่กาชาดของแต่ละเหล่ากาชาดจังหวัดกับกิ่งกาชาดอำเภอสามารถส่งเอกสารทางการ พร้อมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้กันและกันได้ในชั่วพริบตา ไปจนถึงจัดเก็บไฟล์จำนวนมหาศาลเข้าไว้ในที่เดียวกันได้อย่างปลอดภัยและเป็นระบบระเบียบ ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถดึงเอกสารเหล่านี้มาตรวจสอบได้ทุกขณะตามต้องการ เพื่อให้การบริหารจัดการงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

หลังจากการอบรมเสร็จสิ้น จุฑารัตน์แสดงความเห็นว่า โครงการนี้เป็นสิ่งที่ “ดีมาก” และ “เกินความคาดหวัง” เนื่องจากเธอจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริงระหว่างการปฏิบัติงานที่เหล่ากาชาด และทำให้กระบวนการทำงานของเธอเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่าเดิม 

เมื่อพิจารณาผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของการทำงานเช่นนี้ สภากาชาดไทยจึงหวังว่า ผู้พิการจำนวน 100 คนที่ได้รับการคัดเลือกมาเข้าร่วมกิจกรรมจะกลายเป็นแกนนำบุกเบิก และนำสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Office 365 ไปฝึกสอนให้กับผู้พิการทุกคนประจำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอของพวกเขาต่อไป เพื่อให้การพัฒนาหน่วยงานเกิดขึ้นอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

ผู้บริหารทั้งสามท่านของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดต่างเห็นตรงกันว่า ผู้พิการจำนวนมากที่มาร่วมงานกับสภากาชาดไทยเป็นผู้พิการที่มีความสามารถสูง แต่กลับไม่สามารถแสดงศักยภาพในตัวได้อย่างเต็มที่เนื่องจากการขาดทรัพยากรและความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเครื่องมือที่จะสามารถช่วยดึงประสิทธิภาพในการทำงานออกมาได้อย่างแท้จริง 

พวกเขาจึงหวังว่า นอกเหนือไปจากประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับการบริหารจัดการโดยทั่วไปภายในองค์กรกาชาดแล้ว การอบรมในครั้งนี้ยังจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่และความภาคภูมิใจให้กับคนพิการ จากผู้ที่ถูกมองว่าต้องรับการช่วยเหลือและสงเคราะห์จากสังคม พวกเขาทำงานได้อย่างมีคุณภาพไม่ต่างจากคนทั่วไปและสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการหาเลี้ยงครอบครัวได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไปถึงแม้จะมีข้อจำกัดทางร่างกายก็ตาม