ไมโครซอฟท์จับมือสิริเวนเจอร์ส ประกาศการแข่งขัน “Smart Living with micro:bit” สนับสนุนเยาวชนให้ยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการใช้เทคโนโลยี

 |   Thornthawat Thongnab

MS-SiriVenture mart Living with microbit

อัปเดตล่าสุด: รายชื่อทีมผู้เข้าผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของการแข่งขัน “Smart Living with micro:bit”

List of micro:bit competition semifinalists

กรุงเทพฯ – 18 ตุลาคม 2561 – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จับมือสิริเวนเจอร์ส ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา เพื่อร่วมการแข่งขัน Smart Living with micro:bit” ครั้งแรกในประเทศไทย สนับสนุนเยาวชนให้สร้างสรรค์แนวคิดที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการพัฒนาโครงการด้วยการเขียนโค้ดสำหรับอุปกรณ์แผงวงจร micro:bit ของบีบีซี เพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยหันมาสนใจเรียนรู้และประกอบอาชีพในสาขาวิชาสะเต็มศึกษามากขึ้น และเตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยความร่วมมือในการจัดการแข่งขันดังกล่าวได้ถูกประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆ นี้ ในงานมหกรรมด้านดิจิทัลเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018

Smart Living with microbit 2

การแข่งขัน “Smart Living with micro:bit” เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของไมโครซอฟท์ในการสร้างบุคลากรที่จะช่วยขับเคลื่อนและสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทย โดยเริ่มจากการสร้างรากฐานที่สำคัญ ซึ่งก็คือเยาวชนของประเทศ พร้อมมุ่งเสริมสร้างทักษะเชิงดิจิทัลให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยกิจกรรมการเขียนโค้ดเป็นหลัก เพื่อเข้ามาช่วยขยายแนวทางการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด และผลักดันให้เยาวชนไทยเกิดความสนใจในการเรียนรู้และประกอบอาชีพในสาขาวิชาสะเต็มศึกษามากยิ่งขึ้น เพื่อให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และก้าวข้ามขีดจำกัดในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เนื่องจากการสร้างทุนมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมทักษะเชิงดิจิทัลมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ไมโครซอฟท์จึงมุ่งมั่นสนับสนุนให้เยาวชน’สร้าง’เทคโนโลยีมากกว่า’ใช้’เทคโนโลยี และนำไปต่อยอดใช้งานจริงในห้องเรียนหรือเส้นทางการทำงานในอนาคตที่จะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ดังนั้น การเรียนรู้ทักษะการเขียนโค้ดจึงมีสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล เพราะเป็นการฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและทักษะการแก้ปัญหา ช่วยให้สามารถทำความเข้าใจและแยกแยะความซับซ้อนของปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล”

การแข่งขันดังกล่าวยังถูกจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับ สิริเวนเจอร์ส ธุรกิจร่วมทุนระหว่าง แสนสิริ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในประเทศไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ทำการวิจัยและลงทุนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ด้านการใช้ชีวิตในที่อยู่อาศัย (Property Technology) โดยความร่วมมือในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการฝึกอบรมทักษะเชิงดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาแนวคิดอย่างสร้างสรรค์

siriventure

นายจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี บริษัท สิริเวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่างไมโครซอฟท์ที่มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับเราในการนำเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย เราหวังว่าการจัดการแข่งขัน Smart Living with micro:bit ในครั้งนี้จะช่วยสร้างการรับรู้ให้แก่เยาวชนเกี่ยวกับความสำคัญในการฝึกทักษะเชิงดิจิทัล เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยยกระดับการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน”

การแข่งขัน Smart Living with micro:bit ทีมผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท และทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2 รางวัลจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • วันนี้ – 30 ตุลาคม 2561: เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษาที่สนใจให้เข้าร่วมเป็นทีม ประกอบด้วยสมาชิกนักเรียน 1-3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน พร้อมส่งแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมและโครงร่างตัวอย่างต้นแบบในรูปแบบเอกสาร Microsoft Word ความยาวไม่เกิน 10 หน้า ไปที่อีเมล [email protected]
  • พฤศจิกายน 2561:
    • ประกาศรายชื่อ 10 ทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบการแข่งขันรอบรองสุดท้าย (semi-final round) โดยแต่ละทีมจะได้รับทุนพัฒนาโครงการเป็นชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์มูลค่า 5,000 บาท จากสิริเวนเจอร์ส
    • ทั้ง 10 ทีมนำเสนอโครงการที่พัฒนาจากอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ได้รับในวัน “Mini Demo Day” โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายต่อไป
  • ธันวาคม 2561: นำเสนอโครงการรอบสุดท้าย 10 ทีม โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการแข่งขัน “Coding Thailand Tournament” ที่จะจัดโดยชุมชน CodingThailand ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency หรือ DEPA)

ทั้งนี้ ความร่วมมือในการจัดการแข่งขันดังกล่าวได้ถูกประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆ นี้ ในงาน ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018 งานมหกรรมด้านดิจิทัลเทคโนโลยีระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อีกทั้งยังได้รับโอกาสจาก นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในการเยี่ยมชมโครงการนำร่องต่างๆ ซึ่งเป็นผลงานที่กลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมงานได้พัฒนาขึ้นจากการเขียนโค้ดสำหรับอุปกรณ์ micro:bit เช่น การพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลเชิงสถิติที่ทำงานด้วยเซ็นเซอร์วัดแสงและช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน เช่น การนับจำนวนผู้ใช้งานห้องสมุดและการเลือกตั้งประธานนักเรียน เป็นต้น ซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่นำเสนอโดยกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ จ. นครปฐม และการพัฒนาเครื่องบีบยาสีฟันอัตโนมัติที่ทำงานด้วยเซ็นเซอร์วัดระยะความห่างที่ช่วยให้สามารถจ่ายยาสีฟันในระยะที่แม่นยำ และช่วยยกระดับการใช้ชีวิตประจำวันให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยเป็นโครงการนำร่องจากกลุ่มนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครร่วมการแข่งขันได้ที่ [email protected]

Tags: , ,