ไมโครซอฟท์ จับมือ ดีป้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรม Hour of Code Thailand มุ่งพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลสู่ยุค AI

 |   Thornthawat Thongnab

Executives and children in coding activity

ตั้งเป้ามอบโอกาสแก่เยาวชนไทย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แนวปฏิบัติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์พร้อมเสริมสร้างศักยภาพด้านการสอนให้แก่ครูทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ6 ธันวาคม 2561 – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Hour of Code Thailand 2018 ส่งเสริมเยาวชนไทยพัฒนาทักษะทางดิจิทัลผ่านการเขียนโค้ดขั้นพื้นฐาน และการเรียนรู้เพื่อสร้างรากฐานสู่นักพัฒนาในอนาคตในยุค AI first ตอกย้ำแนวคิด AI for Thais ในการวางรากฐานเยาวชนนำวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้ามาจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจาก AI กำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสังคมไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การส่งเสริมเยาวชนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้สำเร็จ ทั้งยังถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของโครงการ Coding Thailand หนึ่งในโครงการที่ไมโครซอฟท์ให้ความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนเขียนโค้ดหรือภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต ทั้งนี้รวมไปถึงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะเชิงดิจิทัลที่จำเป็นให้แก่เยาวชนโดยกิจกรรม Hour of Code 2018 ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่เยาวชนไทยได้สัมผัสประสบการณ์การเขียนโค้ดดิ้งในบทเรียนใหม่ล่าสุด Minecraft Voyage Aquatic ผ่านการท่องโลกใต้บาดาลอีกด้วย

กิจกรรม Hour of Code Thailand 2018 ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 5,000 คน ซึ่งรวมถึงคุณครู ผู้ฝึกอบรมในโรงเรียน และผู้พิการจากองค์กรไม่แสวงผลกำไรต่างๆ ที่มีความสนใจเรียนรู้ทักษะการเขียนโค้ดเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถไม่ให้จำกัดอยู่เพียงแค่การ ใช้ เทคโนโลยี แต่ยังจะช่วยให้สามารถ สร้างสรรค์ เทคโนโลยี เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาบุคลากรคุณภาพอันแข็งแกร่งของประเทศในอนาคต

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การที่เยาวชนได้รับแรงสนับสนุนในการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทั้งการสนับสนุนจากผู้ปกครองและคุณครู ด้วยการส่งเสริมให้พวกเขาอยู่ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และลงมือทำ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ซึ่งวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ โครงกาCoding Thailand โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้มีความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพด้านการช่วยเหลือประเทศในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดีอย่างไมโครซอฟท์ และพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันจูงมือเยาวชนไทยสู่อนาคตและโอกาสในการทำงานที่ดี ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันความเติบโตของประเทศในอนาคต”

นายปวิช ใจชื่น ผู้อำนวยการฝ่ายภาครัฐและการศึกษาบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ”การศึกษาและการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสนับสนุนการเติบโตทั้งในระดับบุคคลและเชิงเศรษฐกิจในระดับประเทศ การอบรมสั่งสอนเยาวชนรุ่นต่อไป ครูและผู้ปกครองต่างมีบทบาทที่สำคัญในการจุดประกายความสนใจด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียน ผ่านทักษะด้านการคิดเชิงคำนวณจากการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่เพียงแค่ให้ความรู้เชิงเทคนิคแก่นักเรียน แต่ยังช่วยพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา ซึ่งล้วนแต่เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต”

อย่างไรก็ตาม ครูจำนวนกว่า 1 ใน 3 คน ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิคยังรู้สึกว่าการพัฒนาเชิงอาชีพที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษา ยังมีไม่เพียงพอในปัจจุบัน โดยเฉพาะการพัฒนาเชิงอาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เรามีความมุ่งมั่นในการมอบทรัพยากรและการฝึกอบรมที่จำเป็นให้กับครู เพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มเติมในสาขาดังกล่าว ทั้งในและนอกโรงเรียน คุณปวิช กล่าวเสริม

การเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนในการรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของภาครัฐ ซึ่งได้สร้างสรรค์โครงการต่างๆ เพื่อมอบโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาแก่เยาวชนอย่างเท่าเทียมกันมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากที่ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จะได้ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โครงการ Coding Thailand ในการจัดกิจกรรม Hour of Code Thailand 2018 นี้แล้ว ยังมีส่วนร่วมในโครงการ Coding Thailand ที่ได้นำแพลตฟอร์ม Microsoft Azure เข้ามาช่วยพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ www.CodingThailand.org เพื่อส่งเสริมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโค้ดร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่นำเสนอหลักสูตรและแหล่งความรู้คุณภาพสูงและล้ำสมัยจากเว็บไซต์ระดับสากลอย่าง Code.org โดยเนื้อหาจะถูกแปลและปรับให้เหมาะสมกับนักเรียน คุณครู และผู้ปกครองชาวไทย ทั้งสำหรับการเรียนรู้ในห้องเรียนและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้กิจกรรม Hour of Code Thailand 2018 ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักพิมพ์บันลือสาส์น บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด และทีจีเอ็มที สตูดิโอ ด้วยเช่นกัน

และเพื่อมอบโอกาสในการเรียนรู้การเขียนโค้ดขั้นพื้นฐานให้แก่เยาวชนด้วยเกมที่เป็นที่ชื่นชอบของคนจำนวนหลายล้านคนทั่วโลก ไมโครซอฟท์ ได้เปิดตัวโปรแกรมการฝึกเขียนโค้ดผ่านเกมที่มีชื่อว่า Minecraft ซึ่งปีนี้ส่งโปรแกรมการสอนฝึกเขียนโค้ดใหม่ออกมานั่นก็คือ Minecraft Voyage Aquatic ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับเว็บไซต์ Code.org โดยโปรแกรมการสอนดังกล่าวจะแนะนำปริศนาในรูปแบบใหม่ทั้งหมดแก่ผู้เล่น ซึ่งพวกเขาจะต้องแก้ปริศนาเหล่านั้นด้วยใช้แนวคิดเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สำคัญต่างๆ เช่น แนวคิดแบบวนซ้ำ (loops) และแนวคิดแบบเป็นเงื่อนไข (conditionals) เป็นต้น

Minecraft banner
โปรแกรมการสอนฝึกเขียนโค้ด Minecraft Hour of Code: Voyage Aquatic

ในโอกาสนี้ ลุงพี หรือ ภควัต ลือพัฒนสุข นักพากย์เกมชื่อดังขวัญใจเด็กๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Hour of Code Thailand 2018 เพื่อสร้างสีสันและแรงบันดาลใจ รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์กับน้องๆ ผ่าน Minecraft Voyage Aquatic ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยน้องๆ ได้สัมผัสประสบการณ์ความสนุกจากการผจญภัยและหาขุมทรัพย์ในท้องทะเลด้วยการฝึกเขียนโค้ดจากโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นเยาวชนคนกลุ่มแรกที่ได้พบกับ “ปังปอนด์” ตัวละครการ์ตูนไทยตัวแรกที่ถูกนำมาผสมผสานในหลักสูตรการสอนเขียนโค้ดเบื้องต้นกับโครงการ Coding Thailand เพื่อสร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้ที่ตรงใจเยาวชนไทยมากยิ่งขึ้น

เด็กชายปาณัสม์ สิงห์กัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กล่าวว่า “ผมเคยมีโอกาสเรียนเขียนโค้ดเบื้องต้นมาจากที่โรงเรียน จึงเริ่มศึกษาเพิ่มเติมและกลายมาเป็นความสนใจที่ทำให้ผมชอบฝึกทักษะการเขียนโค้ดในเวลาว่าง เพราะผมเชื่อว่าทักษะการเขียนโค้ดจะนำไปสู่โอกาสด้านอาชีพที่ดีในอนาคต วันนี้เป็นการร่วมกิจกรรม Hour of Code ครั้งแรกของผม ซึ่งทำให้ผมได้เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์มากมาย และยังเป็นการเรียนเขียนโค้ดจากไมน์คราฟท์เป็นครั้งแรก ซึ่งทำให้ผมยิ่งรู้สึกชื่นชอบการเขียนโค้ดมากขึ้น เพราะการเรียนผ่านไมน์คราฟท์นั้นทำให้กลายเขียนโค้ดกลายเป็นเรื่องที่สนุกยิ่งกว่าเดิม”

นอกจากนี้ คุณครูที่จบหลักสูตรกิจกรรมในงานดังกล่าว ยังได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากทางไมโครซอฟท์และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อรับรองถึงการผ่านการเรียนรู้การเขียนโค้ดขั้นพื้นฐาน โดยครูสามารถเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.CodingThailand.org ที่มีหลักสูตรมากมายให้เรียนรู้เพิ่มเติม อีกทั้งยังสามารถสร้างห้องเรียนของตัวเอง เพื่อสอนนักเรียนได้ด้วยเช่นกัน

กิจกรรม Hour of Code Thailand เป็นหนึ่งในหลากหลายโครงการของไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของบริษัทฯ ในการนำประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุค ประเทศไทย 4.0อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการพัฒนาและส่งเสริมทักษะและความรู้ด้านดิจิทัล กิจกรรม Hour of Code Thailand เป็นแคมเปญที่ไมโครซอฟท์จัดขึ้นทุกปี โดยในปีนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขี้นในกว่า 30 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย และยังเป็นการจัดกิจกรรมเป็นปีที่ 6 ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายเยาวชนให้หันมาสนใจเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และเตรียมตัวให้พร้อมกับโลกยุคดิจิทัล

ไมโครซอฟท์มีความมุ่งมั่นในการผลักดันการนำ AI มาใช้ในประเทศไทย เพื่อเสริมศักยภาพมนุษย์และผลักดันประเทศไทยสู่อนาคตในโลกดิจิทัล ด้วยนวัตกรรม AI ที่พัฒนาขึ้นอย่างมีความรับผิดชอบในทุกรูปแบบ เพื่อมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบนิเวศทางเทคโนโลยีของประเทศไทย ผ่านการสร้างสรรค์โครงการต่างๆ เช่น งานสัมมนา “Future Now” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด “AI for Thais” เพื่อสนับสนุนการเติบโตของทุกภาคส่วนธุรกิจ และการเสริมสร้างทักษะเชิงดิจิทัลด้วยกิจกรรมระดับพื้นฐานอย่าง Hour of Code Thailand เพื่อพัฒนาทักษะด้าน AI ผ่านโรงเรียน AI School ได้ที่ https://aischool.microsoft.com/en-us/home

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://hourofcode.com/us