ไมโครซอฟท์ชี้เทรนด์การทำงานยุคใหม่ พร้อมเชิญชวนองค์กรและธุรกิจจากทุกภาคส่วน มาร่วมแชร์ประสบการณ์และแนวคิดที่ขับเคลื่อนทุกคนให้ร่วมไปต่อด้วยกัน

Woman using Microsoft Teams

เป็นระยะเวลากว่าหนึ่งเดือนแล้ว ที่วิถีการทำงานของเราเปลี่ยนไป จากเดิมที่ต้องประชุมกันเป็นชั่วโมงในห้องเดียวกัน กลายเป็นการทำงานร่วมกันผ่านระบบประชุมทางไกล การทำงานในโลกยุคใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายที่เราต้องปรับตัวรับมือให้ทัน โดยไม่ใช่แค่เพียงด้านการใช้งานเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิถีและบทบาทในการทำงานของแต่ละคน และแนวปฏิบัติขององค์กรเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทำงานจากที่ใดก็ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรได้เดินหน้าต่อไป พร้อมฟื้นฟูและขับเคลื่อนธุรกิจ ควบคู่ไปกับการมองหาโอกาสใหม่ ๆ ในตลาด

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ไปช่วยการทำงานในโลกยุคใหม่ เรายินดีที่ได้มีบทบาทสำคัญในการเสริมศักยภาพให้องค์กรในทุกภาคส่วนทั่วไทยได้ยืนหยัดและเดินหน้าต่อไปในหลายมิติ นับตั้งแต่ #StaySafe การปกป้องทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้ปลอดภัย ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน #StayPositive การรักษาพลังบวกที่ผลักดันให้ทุกคนและทุกองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจได้ และ #StayProductive การสร้างสรรค์แนวทางการทำงานรูปแบบใหม่ นำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แม้จะไม่สามารถเข้าถึงออฟฟิศหรือตัวเพื่อนร่วมงานได้เหมือนเคยก็ตาม

เรื่องราวที่น่าสนใจขององค์กรจากหลากหลายรูปแบบ หลากหลายอุตสาหกรรม ที่เราได้รวบรวมไว้ที่นี่ ล้วนเป็นเครื่องยืนยันถึงพลังบวกของแต่ละองค์กรที่มุ่งนำเครื่องมือ บริการ และแพลตฟอร์มของไมโครซอฟท์ไปเสริมศักยภาพ สร้างประโยชน์ให้กับหลายภาคส่วน พร้อมร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไป แม้ในยามที่ต้องเผชิญความท้าทายอันใหญ่หลวงที่เราไม่อาจจะคาดการณ์ได้

AIS logo

เอไอเอส

ยืนหยัดเคียงข้างชีวิตยุคดิจิทัลด้วยความพร้อมและความยืดหยุ่นทั่วทั้งธุรกิจ

Thammasat University emblem

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขับเคลื่อนภาคการศึกษาและสร้างความชัดเจน กับแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์หนึ่งเดียว

SHERA logo

เฌอร่า

เสริมความแกร่งทั่วองค์กร บนเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำในตลาดไฟเบอร์ซีเมนต์และวัสดุทดแทนไม้ของเอเชีย