Microsoft spouští novou iniciativu na pomoc lidem, kteří přišli o zaměstnání v souvislosti s krizí

Dne 30. června oznámili Brad Smith, prezident Microsoftu, Satya Nadella, generální ředitel Microsoftu, a Ryan Roslansky, generální ředitel LinkedIN, ambiciozní plán poskytnout v tomto roce 25 milionům lidí širší digitální dovednosti. Tato komplexní iniciativa spočívá ve využití již existujících a nových zdrojů poskytnutých společnostmi LinkedIN, GitHub a Microsoft.

K zajištění stanoveného cíle mají Microsoft a LinkedIn následující strategii:

Zaprvé chtějí podniknout okamžité kroky, aby pomohli lidem, kteří v souvislosti s pandemií přišli o práci a chtějí se rekvalifikovat, aby našli novou práci v digitální ekonomice. Tento program je postaven na třech aktivitách:

  • Data a jejich analýza pro lepší porozumění požadovaným dovednostem a pracovním příležitostem. Využití dat k lepšímu pochopení nejžádanějších rolí, sdílení dat s místními vládami a jejich využití Microsoftem k identifikaci tréninkových programů, které společnost poskytne.
  • Bezplatné online školicí programy, které lidem pomohou rozvinout dovednosti potřebné pro požadované pracovní pozice. Vytvoření uložiště pro bezplatné školící materiály z Microsoft Learn, LinkedIn Learning a GitHub Learning Lab, které podpoří rozvoj dovedností potřebných pro žádané pozice.
  • Propojení dovedností s příležitostmi přes certifikace a nástroje na vyhledávání práce. Poskytnutí slev k uznávaným certifikacím až do konce roku a bezplatný přístup k výkonným nástrojům pro vyhledání práce, které lidem pomohou najít zaměstnání, jakmile získají příslušné dovednosti a certifikace.

Všechny tyto zdroje jsou k dispozici na jednom místě: opportunity.linkedin.com.

Microsoft podpoří tuto iniciativu částkou 20 milionů USD v podobě grantů, díky nimž neziskové organizace budou schopné pomoci těm nejpotřebnějším, včetně osob s nízkými příjmy, s nižší úrovní vzdělání a z nedostatečně zastoupených menšin v oblasti technologií. Čtvrtinu z této sumy, tedy 5 milionů dolarů, obdrží 50 komunitních neziskových organizací, které jsou řízeny osobami různé barvy pleti a a které podporují komunity různé barvy pleti ve Spojených státech.

Zadruhé poskytnou vládám podrobnější data a analýzy, aby mohly lépe vyhodnocovat místní ekonomické potřeby. Microsoft využije svého postavení na podporu změn veřejných programů v oblasti vzdělávání a podpory zaměstnanosti, které zvýší šance k získání dovedností potřebných v současné ekonomické situaci.

Zatřetí Microsoft v reakci na potřebu rychlé podpory lidí hledajících zaměstnání uvede v tomto roce v preview verzi novou vzdělávací aplikaci v Microsoft Teams. Ta má pomoci zaměstnavatelům zvýšit kvalifikaci u nových i stávajících zaměstnanců, kteří se vracejí zpět do práce, nebo v souvislosti s nově vzniklými pracovními pozicemi.

Více informací je k dispozici v blogu Brada Smithe či na k tomuto účelu vytvořené microsite (videa, vizualizace dat v PowerBI, další podkladové materiály).

Related Posts