Společnost Microsoft oznamuje, že od 1. ledna 2023 zavede pro zákazníky v EU „datovou hranici“

V dnešní globální ekonomice hledají zákazníci z komerčního i veřejného sektoru způsoby, jak dosáhnout svých cílů, ochránit svá data a zvýšit efektivitu. Pro podporu těchto měnících se požadavků se společnost Microsoft zavázala poskytovat důvěryhodné cloudové služby, které jsou navrženy tak, aby využívaly plný výkon veřejného cloudu a zároveň respektovaly evropské hodnoty a potřeby suverenity. 

Od 1. ledna 2023 zahájila společnost Microsoft postupné zavádění řešení s názvem EU Data Boundary pro zákazníky z veřejného sektoru a komerční zákazníky v Evropské unii (EU) a Evropského hospodářského společenství (EHS). 

Trvalý závazek společnosti Microsoft vůči Evropě 

Společnost Microsoft je i nadále hluboce odhodlána podporovat evropské digitální potřeby a přijala pět evropských cloudových zásad, kterými se řídí naše podnikání v oblasti cloudu v Evropě. Společnost Microsoft nabízí rezidenci a blízkost dat ve více lokalitách než kterýkoli jiný poskytovatel cloudu, což umožňuje realizovat evropskou datovou hranici pro celou sadu online služeb Microsoft Cloud, včetně Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform a Azure. 

Služby Microsoft Cloud poskytujeme zákazníkům téměř ve všech zemích světa. Abychom podpořili požadavky zákazníků v EU a EHS, otevřeli jsme a budujeme datová centra ve více než 17 evropských regionech. Od roku 2020 jsme oznámili plány na vybudování devíti nových regionů s datovými centry a během posledních dvou let jsme uskutečnili investice přesahující 12 miliard dolarů, čímž se společnost Microsoft stala jedním z největších zdrojů kapitálových investic do digitální budoucnosti Evropy. 

Zahájení postupného zavádění evropské hranice dat pro Microsoft Cloud 

Počínaje 1. lednem 2023 nabídne společnost Microsoft zákazníkům možnost ukládat a zpracovávat jejich zákaznická data v rámci EU Data Boundary (evropská datová hranice) pro služby Microsoft 365, Azure, Power Platform a Dynamics 365. Tímto oznámením Microsoft rozšiřuje stávající závazky v oblasti lokálního ukládání a zpracování dat, výrazně omezuje toky dat mimo Evropu, které staví na svých špičkových řešeních pro rezidentní data. 

V dalších fázích EU Data Boundary rozšíří Microsoft řešení EU Data Boundary o ukládání a zpracování dalších kategorií dat, včetně údajů poskytovaných při přijímání technické podpory. 

Cloudové služby společnosti Microsoft již nyní splňují nebo překračují požadavky EU a EU Data Boundary dále umožní zákazníkům z veřejného sektoru a komerčním zákazníkům v EU a EHS, aby jejich údaje byly zpracovávány a ukládány v rámci regionu. Se zavedením EU Data Boundary navíc Microsoft zveřejnil novou dokumentaci o datových tocích na nové webové stránce EU Data Boundary Trust Center, aby poskytl transparentní přehled o datech zákazníkům, jejichž služby budou do hranice zahrnuty. 

Datová hranice EU Data Boundary je navržena tak, aby navazovala na naše současná řešení rezidentury a nabízela lepší kontrolu nad daty a větší transparentnost. Kromě EU Data Boundary bude Microsoft i nadále nabízet široké spektrum řešení, která vycházejí z našich dlouhodobých závazků podporovat rozmanité potřeby v oblasti suverenity, od stávajících možností rezidence dat v Azure, Dynamics a Power Platform, přes připravovaný Microsoft Cloud for Sovereignty až po nově rozšířenou datovou rezidenci v Microsoft 365. 

Se společností Microsoft mají zákazníci z komerčního i veřejného sektoru možnost volby a flexibilitu, kterou potřebují, aby mohli využívat nejnovější hyper-škálovatelné produkty a zároveň splňovat regulatorní požadavky a standardy jednotlivých odvětví. 

Plány do budoucna a nové úrovně transparentnosti dokumentace 

EU Data Boundary je špičkovým řešením v oblasti rezidence údajů. Na základě zpětné vazby a postřehů zákazníků, jakož i poznatků získaných během uplynulého roku vývoje EU Data Boundary jsme upravili časový plán pro uložení dalších kategorií osobních údajů a údajů poskytovaných při přijímání technické podpory. Abychom zajistili, že budeme i nadále poskytovat prvotřídní řešení, které splňuje celková očekávání zákazníků v oblasti kvality, stability a zabezpečení, bude společnost Microsoft průběžně a po etapách dodávat vylepšení EU Data Boundary. Abychom zákazníkům pomohli s plánováním, zveřejnili jsme podrobný plán pro nastavení datové hranice, který je k dispozici v EU Data Boundary Trust Center. 

V rámci první fáze zavádění EU Data Boundary, která začala 1. ledna 2023, zveřejní společnost Microsoft podrobnou dokumentaci o našich závazcích v oblasti datové hranice. Dokumentace o transparentnosti bude zpočátku zveřejněna v angličtině a bude k dispozici i v dalších jazycích. 

Dokumentace bude průběžně aktualizována, jak bude společnost Microsoft zavádět další fáze EU Data Boundary, a bude obsahovat podrobnosti týkající se služeb, které mohou nadále vyžadovat omezené předávání údajů zákazníků mimo EU, aby byla zachována bezpečnost a spolehlivost služby. 

Tyto omezené přenosy dat zajistí, že zákazníci z EU budou i nadále využívat všech výhod globálních hyper-škálovatelných cloudových služeb a zároveň budou mít k dispozici špičkové možnosti správy dat. Dokumentace o transparentnosti, včetně popisů datových toků, bude k dispozici v novém centru důvěry EU Data Boundary Trust Center. 

Těšíme se na další spolupráci se zákazníky v Evropě a budeme se i nadále snažit, abychom jim umožnili uspět v dynamickém a měnícím se ekonomickém, sociálním a regulatorním prostředí. 

Julie Brillová, korporátní viceprezidentka a ředitelka pro ochranu soukromí a regulační záležitosti, a Erin Chappleová, korporátní viceprezidentka pro hlavní produkty a design Azure. 

Tags: , ,

Related Posts