Microsoft a Česká zemědělská univerzita posílí rozvoj digitálních dovedností a vzdělávání studentů

Společnost Microsoft a Česká zemědělská univerzita budou společně usilovat o výrazný posun v oblasti digitálního vzdělávání. Dnes podepsaly memorandum, které definuje čtyři hlavní oblasti, v nichž budou spolupracovat nejen na rozvoji a zlepšení digitálních dovedností mezi studenty a učiteli.

Technologický pokrok, vzestup cloud computingu, socioekonomické a demografické změny a rostoucí pracovní mobilita kladou na naši společnost nové požadavky. Na digitalizovanou budoucnost musí rychle reagovat i vzdělávací systémy a instituce. „Dnešním studentům chceme umožnit přístup k nejnovějším nástrojům a zkušenostem, poskytnout jim příležitosti k učení a posílit tím v nich dovednosti nezbytné pro jejich úspěch na budoucím pracovním trhu,“ komentuje vznikající potřebu Violeta Luca, generální ředitelka společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko.

Právě k tomu by měla směřovat spolupráce, kterou dnes mezi sebou memorandem stvrdila společnost Microsoft a Česká zemědělská univerzita. „Společnost Microsoft je pro nás strategický partner v oblastech gradující digitalizace vzdělávání a kybernetické bezpečnosti. Společně dokážeme lépe odpovědět na nové výzvy a moderní trendy,“ uvedl rektor ČZU Petr Sklenička.

Česká zemědělská univerzita a Microsoft přistoupí k digitální transformaci vysokoškolského vzdělávání holisticky. Zaměří se na 4 klíčové oblasti, které zohledňují jejich společné cíle:

  • Budou spolupracovat na implementaci technologií pro zvýšení kybernetické bezpečnosti České zemědělské univerzity. Přispějí k digitalizaci interních procesů s využitím Power Platform pro rychlý vývoj aplikací.
  • Zasadí se o digitalizaci akademického výzkumu. Budou hledat příležitosti pro využití moderních cloudových služeb v oblasti V&V (Open Data, IoT, umělá inteligence atd.)
  • Společně budou pracovat na zvyšování kvalifikace studentů tak, aby podpořili jejich úspěšnost v profesním životě a jejich kvalifikace odpovídala potřebám současného (i budoucího) trhu práce.
  • Dále podpoří hybridní učení prostřednictvím široce přijímané platformy Microsoft Teams. Zvýší kvalifikaci zaměstnanců a učitelů v efektivním využívání moderních technologií v jejich každodenním životě, aby byli připraveni na rychle se zvyšující digitální požadavky svých studentů.

Dva lidé sedí u stolu a podepisují dokument

I když studenti potřebují dovednosti 21. století, jako je spolupráce, komunikace, kritické myšlení a kreativita, potřeba IT dovedností v digitální ekonomice nebyla nikdy důležitější. Očekává se, že do roku 2025 bude k dispozici více než 149 milionů nových technologických pracovních míst v oblastech, jako je vývoj softwaru, cloud, data, umělá inteligence a kybernetická bezpečnost.

Je životně důležité, aby instituce držely krok s tímto měnícím se prostředím, aby zajistily, že jejich studenti budou mít kvalitní odbornou přípravu k podpoře těchto potřeb a podpoře budoucího ekonomického růstu. „Posílením naší spolupráce se nám otevírají nové možnosti vzdělávání studentů v progresivních oborech. Z takové spolupráce mám velkou radost. Věřím také, že nám studenti poskytnou okamžitou zpětnou vazbu a my jim budeme moci nabízet a sdílet s nimi každý rok nové zkušenosti a trendy,“ doplňuje Violeta Luca, generální ředitelka společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko.

Tags: , , ,

Related Posts