Skip to Main Content

BLOG: PROČ DÍVKY NECHTĚJÍ STUDOVAT TECHNOLOGIE?

Nejen v Česku, ale i v celé Evropě studuje mnohem více chlapců než dívek STEM obory, kam spadají přírodní vědy, technické předměty, strojírenství a matematika. V 35 evropských zemích je pouze každá pátá z promujících studentů dívka. Přesto jsou právě tyto studentky mezi nejžádanějšími na trhu práce, zvlášť teď, když si zaměstnavatelé stěžují na nedostatek IT specialistů a digitálně kvalifikovaných zaměstnanců a expertů. Na evropském trhu jich už nyní chybí téměř milion a očekává se, že 90 procent pracovních pozic (nejen v technologické oblasti) bude vyžadovat určitou úroveň digitálních a počítačových znalostí.

Co odrazuje dívky od studia STEM oborů, kdy přesně o ně ztratí zájem a proč? Průzkum, který jsme prováděli po celé Evropě, ukázal, že ve srovnání s ostatními zeměmi je počáteční zájem českých dívek mnohem nižší než v jiných zemích, pokles zájmu přichází dříve a je výraznější. Nejvíce se o vědu a technologii zajímají ve věku 12 let, ale jejich zájem dramaticky klesá mezi 13. a 15. rokem života. To znamená, že během prvních let na střední škole, jež jsou pro dívky klíčovým obdobím, kdy se rozhodují o svém budoucím vzdělání a pracovním zaměření, už může být pozdě na to, abychom s nimi hovořili o oborech STEM, protože se už rozhodují pro jiné profesní dráhy než chlapci.

Proč k tomu dochází? Mezi klíčové faktory patří i to, že dívky nevidí dostatečné spojení mezi těmito obory a jejich běžným životem, chybí jim podpora rodičů a učitelů i sebevědomí, že by v těchto oblastech mohly uspět. Podle průzkumu vidí méně než polovina českých dívek dostatek ženských vzorů v oblasti vědy a technologií (v reálném životě, ale také ve filmech či v literatuře), což je nejhorší výsledek v Evropě.

Naštěstí se předsudky, že IT a vědní obory jsou mužskou doménou, mění. Technologie zvyšují úroveň flexibility a mobility života i práce. Tím se každému nabízí nové možnosti. Společnosti vidí, že s rozmanitým složením týmů mohou dosáhnout úspěchu, a uvědomují si, že nemohou bohatý zdroj talentů ignorovat. Žen v náročných a vlivných funkcích proto přibývá.

Podle našeho průzkumu si ale dívky často dělají starosti s tím, zda by byly úspěšné, kdyby si vybraly studium STEM oborů. To je jasný signál pro nás. Jestliže chceme, aby naše dcery byly úspěšné a šťastné, musíme jim ukázat, jak jsou věda a technologie zajímavé, zábavné a že jsou součástí našeho běžného života. Musíme jim dodat odvahu, která jim chybí. Aby pochopily, že budou v jakémkoliv oboru, který si vyberou, stejně dobré jako chlapci. A musíme s tím začít mnohem dříve než na střední škole, protože to už může být příliš pozdě. Často může mít výrazný vliv právě to, co každý den v rodině děláme a jak se svými vlastními dcerami mluvíme. Naše jednání a zvyky vytváří v hlavách a srdcích našich dětí vzorce, které potom formují jejich budoucnost. A co vaše dcera? Chcete v ní probudit nadšení měnit svět v jakémkoliv oboru, který ji láká, nebo ji uzavřít ve stereotypech minulosti?

Tento článek byl převzat z ihned.cz.