Skip to Main Content

Česká energetická společnost innogy

Když se technologie stanou součástí firemní kultury, výsledky mohou být převratné

Přední evropská energetická společnost innogy se rozhodla přenést svou emailovou službu na cloud. Přínos byl okamžitý. Náklady spadly na polovinu a úspory se pohybovaly v milionech eur. Cesta firmy do nového světa práce tím však teprve začala.

Poté, co v roce 2012 přesunula všech 5 000 emailových schránek a poštovních serverů Exchange do cloudových služeb Microsoftu, uživatelé pocítili pozitivní dopad téměř ihned. Zvýšila se kapacita, zlepšila se funkčnost webového klienta a usnadnil se přístup z mobilních zařízení.

Díky tomuto rozhodnutí IT oddělení podpořilo výkonnost společnosti, aniž by došlo k navýšení nákladů na údržbu či dodatečných nákladů. A nárůst efektivity a mobility zaměstnanců inspiroval innogy k prozkoumání dalších cest technologické transformace.

Budoucnost je ve flexibilitě

Innogy naplno využila potenciál technologií přispívat k vytvoření flexibilního pracovního prostředí. Společnost zahájila novou iniciativu „Great Place to Work“, která je inspirovaná i zkušenostmi Microsoftu se zaváděním flexibilního pracovního stylu.

Pravidelné konzultace s Microsoftem pomohly vytvořit rámec, který dal zaměstnancům větší flexibilitu při rozhodování, péči o zákazníky a také ve způsobu práce. To vše zároveň podporuje kreativitu zaměstnanců při řešení problémů.

Rozhodnutí přejít na cloud tak postupně pomohlo k zásadní změně firemní kultury, což se ukázalo být jedním z nejdůležitějších faktorů při posuzování, zda je zavádění nových technologií efektivní.

“Máme experty v konkrétních oborech, analytiky, konzultanty a také spolupracujeme s externími odborníky, a proto je pro nás flexibilita klíčová,” konstatuje Jana Švecová, členka Business Development Team společnosti innogy.

“Používáme tzv. agilní metody práce, nastavujeme třítýdenní pracovní cykly („sprinty“) s pravidelnými setkáními a postupně přizpůsobujeme systém potřebám týmu a jednotlivých projektů. Některé jsou tak rozsáhlé, že mají vlastní sprinty a vyžadují menší týmy v rámci jednoho velkého,” dodává Jana Švecová.

V rámci posunu své firemní kultury se innogy nechala inspirovat japonským pracovním postupem Kanban, který se zaměřuje na tzv. štíhlou výrobu a jasně rozepisuje úkoly ve vizuální podobě. To umožňuje členům týmu identifikovat potenciální překážky a oblasti pro posílení spolupráce.

Sjednocení lidí a technologií

Výzkum Microsoftu ukázal, že k tomu, aby podniky z nově zavedených technologií získaly maximální užitek a efektivitu, musí nejdříve vytvořit silnou digitální kulturu – to znamená prostředí, které cíleně podporuje vzdělávání, přijímání a využívání technologií, a to tak, aby byl prospěch z těchto inovací patrný v celé firmě.

V tradičním pojetí spočívá vizualizace metodou Kanban v tom, že týmy vytvářejí pracovní desku – obvykle na magnetické bílé tabuli či s pomocí lepících poznámek – a pomáhají tak optimalizovat pracovní postupy.

V rámci své transformace innogy metodu Kanban digitalizovalo. „Využíváme Microsoft Teams k tomu, abychom přenesli do online světa papírovou metodu Kanban,“ říká Jana Švecová. „Vše, co vytvoříme na reálné tabuli v našem oddělení, se tak objeví i v digitální podobě.“

Komunikace odkudkoli

Jasným přínosem přenosu pracovního postupu do digitální podoby je samozřejmě snadné sdílení s dalšími zaměstnanci a manažery, což je obzvláště výhodné v novém světě flexibilní práce.

„Prostřednictvím služby SharePoint mají všichni přístup ke všem dokumentům. Poznámky ze schůzek sdílíme na OneNote, což je další ze zásadních nástrojů,“ pokračuje Jana. „Můžeme tak být v kontaktu s externími kolegy, aniž by museli každý den cestovat.“

Poslední bod je pro úspěch innogy klíčový. Každý měsíc zaměstnanci uskuteční 19 tisíc dvoustranných a 15 tisíc konferenčních hovorů pomocí služby Skype pro firmy. Geografické hranice zde nehrají roli, což jim dává bezkonkurenční flexibilitu.

Motivace vyvolaná touto mírou flexibility je evidentní zejména u zaměstnanců s rodičovskými závazky anebo u těch, kteří dávají přednost práci mimo obvyklou pracovní dobu.

“Změny, které probíhají díky moderním technologiím a možnostem práce z domova, rozhodně vítám,” říká František Zuzák, manažer společnosti innogy Business Services. “Podle mého názoru je posun směrem k flexibilitě pozitivní jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Já sám pracuji hlavně v kanceláři, ale někdy také z domova, jindy třeba na letišti.”

Tyto přínosy se pozitivně odrážejí nejen v celkové motivaci a spokojenosti zaměstnanců, ale také ve snížení jejich absencí a prostojů. Spolu s efektivnějším využíváním kancelářských prostor a snížením stavebních a administrativních nákladů vede flexibilní pracovní prostředí a firemní kultura innogy také k finančním úsporám.

V návaznosti na implementaci Office 365 budou společnosti innogy a Microsoft i nadále společně podporovat nový pracovní styl a inovativní využívání technologií.

Více informací o tom, jak se technologie prolínají s kulturou a přispívají k nanejvýš efektivnímu a modernímu pracovišti naleznete na Digital Culture hub.