Skip to Main Content

Cloud pro lepší svět


Co se stane, když chytří, tvořiví a pokrokoví lidé využijí sílu cloudu a začnou shromažďovat a analyzovat informace v šířce a do hloubky, jaká dosud nebyla možná? Jaké problémy se vyřeší a jaké potřeby se naplní, když inovátoři a snílci propojí tyto neotřelé poznatky s novými digitálními možnostmi?

Open the DOTS 2017 Digital Experience BOOK: Your Journey from Today to Tomorrow

Lidé nejrůznějších profesí dnes využívají cloud computing k zefektivnění své práce, k inovacím v zákaznických službách a k hledání odpovědí na kdysi neřešitelné problémy.

Plný dopad digitální transformace poznáme až v příštích letech a řadu průlomových inovací si ještě ani neumíme představit. Už dnes ale zažíváme inspirativní, až strhující náznaky toho, co může skrývat budoucnost: lidé objevují, jak využívat cloud computing, pokročilé analýzy dat, mobilní zařízení, senzory připojené k síti, genomiku, 3D tisk a další technologie — k novým pohledům na staré problémy i k dosud nepředstavitelným vizím.

Nyní, s nástupem cloud computingu, stojíme na začátku éry ještě významnější transformace. Nová generace technologických inovací slibuje najít další způsoby, které mohou rozšířit přístup k ekonomickým příležitostem a řešit i ty nejpalčivější problémy lidstva.

Publikaci Cloud pro lepší svět jsme vytvořili jako příspěvek do zásadní debaty o tom, jak nejlépe uchopit výhody, které nám digitální transformace v podobě cloudu přináší, a řešit nové výzvy, které vznikají. Předkládáme 78 doporučení rozdělených do 15 strategických kategorií, které by se měly stát základem právního rámce pro vytvoření důvěryhodného, odpovědného a všeobecně dostupného cloudu.

V části věnované důvěryhodnému cloudu naleznete doporučení zaměřená na témata, jako je ochrana soukromí, bezpečnost dat či prevence kybernetické kriminality. Doporučení v kapitole o odpovědném cloudu se týkají životního prostředí, lidských práv, ochrany před on-line podvody a umělé inteligence. V části nazvané všeobecná dostupnost cloudu se věnujeme digitální gramotnosti, přístupu k internetu, začlěňování znevýhodněných osob a podpoře malých podniků.

Třetí kapitola nazvaná Digitální transformace v praxi přináší příklady toho, jak cloud již dnes mění interakci úřadů s občany, produktivitu podniků či poskytování služeb neziskovými organizacemi. Do anglického originálu knihy jsme doplnili i řadu ukázek toho, jak cloudové technologie mění život a podnikání v České republice. Věříme, že i díky tomu bude pro vás tato publikace inspirací, jak pomocí technologií dokázat více a pozitivně ovlivňovat svět kolem nás.

Konkrétní závazky Microsoftu, jimiž chceme přispět k vytváření důvěryhodného, odpovědného a všeobecně dostupného cloudu, najdete ve čtvrté kapitole.

Podívejte se, jak cloud mění život a podnikání v ČR

článek Koncept Ekotech