Skip to Main Content
Rain for Climate

Umělá inteligence pro dobrou věc

Rain for Climate: S pomocí umělé inteligence můžeme zachránit planetu. Máme na to pět let

Inovativní slovenský startup vyvinul plán na obnovu stability ekosystémů na celém světě. Tým z Velkého Záluží přišel se zcela revolučním vědeckým programem, který s pomocí dat získaných bezpilotními letadly dokáže obnovit vodní cykly a zamezit přehřívání a vysušování naší planety. Jako zatím jediná společnost na Slovensku získala Rain for Climate grant od Microsoftu – Umělá inteligence pro životní prostředí ve formě přístupu a kreditu na AI platformu Microsoft Azure.

Přestože startupová firma Rain for Climate existuje oficiálně pouze rok, na vědeckém modelu pracuje jejich tým už tři desetiletí. Svůj život zasvětili záchraně našeho životního prostředí a boji s negativními následky klimatických změn.

Zakladatel Rain for Climate Michal Kravčík kolem sebe shromáždil vědce, ekology, hydrology, podnikatele i vládní agentury, aby společně vytvořili plán na obnovu stability klimatu. „Průzkum, na kterém jsme roky pracovali, ukázal, že za klimatickými změnami nestojí jen vysoká produkce skleníkových plynů, ale zejména desertifikace – vysušování planety člověkem. Podle analýz máme zhruba pět let na to, abychom začali jednat, jinak bude ekosystém nenávratně narušen,“ upřesňuje Vlado Zaujec, výkonný ředitel a spoluzakladatel společnosti Rain for Climate.

Výsledky jsou alarmující

Rain for Climate

Člověk svou činností a neustálým budováním měst, asfaltových cest, industrializací zemědělství a lesů odvádí dešťovou vodu z kontinentu do řek a dále pryč z pevniny. Dochází tak k narušení malého vodního cyklu a častěji se střídají dlouhá období sucha s přívalovými dešti. Voda ztracená z malých vodních cyklů negativně ovlivňuje správnou tvorbu deště, dehydratuje ekosystémy a vede ke koncentraci tepla.

Na základě průzkumu z kontinentů za posledních dvě stě let odteklo více než 760 miliard metrů krychlových dešťové vody. Tato voda pak chybí na kontinentech, které sužují sucha, povodně a požáry, a shromažďuje se v oceánech, což vede ke zvyšování hladiny oceánů.

Podle analýz máme zhruba pět let na to, abychom začali jednat, jinak bude ekosystém nenávratně narušen.

Řešení za pomoci umělé inteligence už existuje

Rain for Climate vyvíjí unikátní systém, jak pomoci oblastem postihnutým klimatickou změnou. Společnost získává potřebná data o území pomocí dronů. Na základě shromážděných údajů jsou schopni navrhnout optimalizovaná řešení pro zadržování vody v konkrétní oblasti, ať už jde o malou zahrádku nebo celé město. „Z dronů získáme velké množství dat, které se nám určitě  podaří díky umělé inteligenci a strojovému učení z grantu od Microsoftu rychleji analyzovat. A odborníkům pak dodaž již předpřipravené podklady,“ upřesňuje Vlado Zaujec. Na základě vyhodnocení experti připraví na míru projekt na zadržování vody, kde z katalogu obsahujícího více než 5000 opatření vybírají různá technická řešení. Typ řešení, velikost, umístění a použité materiály zohledňují jedinečnost každého území.

 „Na zvrácení klimatické změny bude potřeba udělat úpravy území na celém světě. Je to běh na dlouhou trať, ale při rozsáhlejším sběru dat a následné revitalizaci ekosystémů můžeme stabilizovat globální klima. Každý metr čtvereční se počítá,“ upřesňuje Vlado Zaujec. K iniciativě se postupně přidávají další vědci a univerzity z celého světa, kteří chtějí pomoci se zachováním našeho životního prostředí.

V současnosti trápí svět stále nové environmentální výzvy. Microsoft se proto rozhodl poskytovat finanční prostředky, technologie a odborné poradenství lidem a institucím, které mohou přispět k nalezení funkčního řešení s pomocí umělé inteligence. O grant Umělá inteligence pro životní prostředí mohou zažádat akademické instituce, neziskové organizace, environmentální startupy i vládní organizace.

Rain for Climate