Skip to Main Content

Blog: Znamená více hodin více odvedené práce? Vyzkoušejte flow.

Míváte i vy dokonalé dny? Perfektní dny, kdy se vám všechno daří, povinnosti plníte hladce a termíny stíháte s minimálním úsilím… Jednoduše jste maximálně soustředění, ponoření do činnosti tak, že nic jiného okolo nevnímáte. Tehdy podáváte nejvyšší výkon, produktivita je na hraničním bodě. Odborníci tento duševní stav soustředěné motivace nazývají flow (z angl. tok, proudění). Jako první jej definoval psycholog Mihaly Csikszentmihalyi, který ho aplikoval na různé oblasti života.

Díky flow mohou být i zaměstnanci v práci produktivnější, efektivnější a kreativnější.

Jaké je tajemství flow? Stačí chápat smysl úkolu, na kterém právě pracujete, věnovat mu plné soustředění a energii a nenechat se vyrušovat.

A nyní si představte přesný opak perfektního dne. Určitě každý z nás zažil den, kdy byl v práci neproduktivní. I když jste u stolu strávili celé hodiny, neudělali jste to, co jste si naplánovali. Nebo jste pokazili všechno, na co jste sáhli. Tehdy si připadáte neefektivní, unavení a v podstatě i tak trochu zbyteční. Nejste v tom sami. Podle aktuálního evropského průzkumu Microsoftu Proč technologie nestačí aneb digitální kultura jako konkurenční výhoda mezi 20 tisíci pracovníky v 21 evropských zemích, se jen 11 % Evropanů (a 8 % Čechů) cítí být pravidelně ve flow, tedy ve stavu soustředěné motivace, kdy podávají nejvyšší výkon. Jen 17 % pracovníků věří, že jsou skutečně inovativní a firmě přinášejí strategickou hodnotu.

Možná si kladete otázku, jakou roli v tom všem sehrávají technologie… Jsou to pomocníci, díky kterým se můžete lépe soustředit? Nebo spíš rušičky, které brzdí flow?

Tak i tak, záleží na tom, jak s nimi pracujete. Průzkum jasně ukázal, že právě schopnost používat technologie cílevědomě, tedy mít digitální kulturu, je klíčem k tomu, aby moderní nástroje firmě pomohly zvýšit produktivitu, inovativnost, zapojení a efektivitu zaměstnanců – a to několikanásobně. Tam, kde je silná digitální kultura, téměř všichni zaměstnanci vědí, proč dělají svou práci, jak dosahovat co nejlepších výsledků a nebojí se přicházet s novými nápady. Lidem se daří pracovat chytřeji, efektivněji – ne více a déle.

Technologie jsou jen jedna část rovnice. Mohou být velmi užitečným nástrojem, když je umíme správně používat.

Aby byl i pracovní život ve stylu flow, tedy co nejplynulejší bez zbytečných zádrhelů a nepříjemností, musíte vědět, co k tomu potřebujete. Každý si musí uvědomit, jaké pracovní návyky jeho flow podporují a jaké ho narušují – jak jednotlivci v týmu, tak i v rámci celé firmy.

Na osobní úrovni pracovní výkon zaměstnance a schopnost dosáhnut flow podle odborníků snižuje například:

– neomezené používání mobilních telefonů v práci a ve volném čase
– multitasking
– rušivé prostředí, jako jsou otevřené kanceláře
– technologie, které nefungují, nebo je neumíte používat

Jestli potřebujete změnit svoje osobní pracovní návyky, je pro vás ideálním pomocníkem například analytický nástroj MyAnalytics v Microsoft 365. Software prostřednictvím Outlooku nabídne různé tipy, jak pracovat efektivněji – například vás upozorní, že posíláte e-maily během schůzky (a nesoustředíte se na obsah meetingu), nebo vám pošle návrh, abyste si vytvořili delší prostor na soustředěnou práci.

Na úrovni týmu či firmy průzkum ukázal jasné doporučení pro společnosti, které chtějí změnit či vybudovat digitální kulturu a vytvořit zaměstnancům víc prostoru pro flow.

– mějte přesnou představu o tom, jak chcete software či aplikace používat a čeho jimi chcete dosáhnut
– investujte do technické podpory zaměstnanců
– naplánujte zaměstnancům školení, jak nejlépe využívat technologie
– podpořte změnu i shora příkladem vedení
– zabezpečte kvalitní podporu zaměstnanců na helpdesku

Microsoft 365 nabízí nového pomocníka také pro efektivnější práci týmů či firem – Workplace Analytics. Díky údajům z Microsoft Graph vám nástroj pomůže zefektivnit týmové schůzky a zlepšit spolupráci. Získáte tak víc času na flow – kreativní a soustředěnou práci.

V Microsoftu si uvědomujeme, že technologie jsou jen jedna část rovnice. Mohou být velmi užitečným nástrojem, jen je musíme umět používat.