Til hovedindhold

Microsofts datacenter bliver et af verdens grønneste

Microsofts datacentre er langt mere energieffektive og CO2-besparende end traditionelle datacentre. Samtidig vil det danske datacenter kunne levere overskudsvarme til 10-15.000 husstande. Det gør Microsofts datacenter i Danmark til et af verdens mest bæredygtige – og det er helt afgørende hvis vi skal sikre at fremtidens digitalisering bliver grøn.

Datacentre udgør rygraden i det digitale samfund.  

Når virksomheder effektiviserer produktionen, myndigheder kører store talberegninger eller forsyningssektoren bruger data til at drive den grønne omstilling, så er det moderne datacentre, der i baggrunden leverer den nødvendige og skalerbare computerkraft og sikre datainfrastruktur. Som et af verdens mest digitaliserede lande, er Danmark afhængig af moderne datacentre.   

Men samfundets hastige digitalisering udfordrer Danmarks ambitiøse energi- og klimamålsætninger – for datacentre kræver meget energi, og der er derfor behov for at investere stort i den mest bæredygtige og energieffektive digitale infrastruktur. 

Digitalisering og grøn omstilling må ikke blive hinandens modsætninger 

Microsoft er i gang med at opføre tre af verdens mest energieffektive datacentre i Danmark – virksomhedens mest omfattende investering i de mere end tre årtier i landet. Det vil give hurtigere adgang til Microsofts Cloudtjenester og gøre det muligt for danske kunder at opbevare deres data på dansk jord – alt sammen forsynet af 100 pct. ny og vedvarende energi, som Microsoft selv finansierer.     

De store investeringer i energieffektivitet og grøn energi indebærer, at Microsoft mindsker klimaaftrykket og spildvarmen sammenlignet med mindre energieffektive datacentre. Det betyder, at Microsoft med sine datacentre kan hjælpe danske kunder med at reducere deres CO2-aftryk med mere end 90 procent sammenlignet med traditionelle (on-premise) datacentre.**  

Grøn strøm døgnet rundt 

Datacenterregionen bliver forsynet udelukkende med ny, grøn strøm fra vedvarende energikilder og er designet til at opnå den internationalt anerkendte Leadership in Energy and Environmental Design-certificering (LEED). LEED er verdens største grønne bygningscertificeringsprogram. LEED giver en ramme for sunde, høj-effektive, CO2-reducerende og omkostningsbesparende bygninger. 

Konkret vil Microsoft tilvejebringe grøn strøm svarende til minimum hele strømforbruget i de tre danske datacentre. 

Microsoft har blandt andet underskrevet en aftale med European Energy, der med base i Danmark udvikler projekter med vedvarende energi. Aftalen omfatter solenergiprojektet Svinningegården, der leverer 27MW og ejes af Encavis. Når datacentrene er i drift, planlægger Microsoft at anvende et eco-mærket brændstof til at forsyne vores backup-generatorer med henblik på at reducere CO2-udledning.  

Maksimal energieffektivitet og minimal spild 

Den mest bæredygtige energi er som bekendt den, man ikke bruger – og Microsofts datacentre er designet og bygget til at være så energieffektive som overhovedet muligt.  

Gennem en kombination af teknologisk innovation og stordriftsfordele ved brug af moderne Cloudtjenester kan Microsofts datacentre understøtte et eksponentielt stigende databehov og samtidig holde energiforbruget konstant.  

Dette forhold måles ved det såkaldte Power Usage Effectiveness (PUE), som er et internationalt mål for energieffektiviteten af cloudteknologi. Ifølge Det Internationale Energiagentur (IAE) er den gennemsnitlige PUE-score for datacentre i Europa 1.6-1.8. PUE-scoren for den danske datacenterregion er ikke tilgængelig før regionen er i drift, men typisk vil et datacenter, der ligesom det i Danmark er nedkølet ved luft, opnå en PUE-score under 1.2*.  

Et datacenter af denne karakter vil være over 80 procent mere energieffektivt end et traditionelt datacenter**. Det skyldes blandt andet, at Microsofts datacentre bruger specialdesignet hardware, som har et lavt energiforbrug og minimerer spildvarmen. 

Microsofts datacentre benytter desuden en såkaldt free cooling designfilosofi. Datacentrene er designet til at kræve meget lidt køling, da de i størstedelen af året er i stand til at regulere den eksterne luft og varmen fra serverhaller, så den kan recirkuleres tilbage i bygningen for at opretholde den optimale driftstemperatur i datacentrenes bygninger. 

Genbrug af overskudsvarmen  

Microsoft forstår vigtigheden af, at overskudsvarme fra datacentre og øvrig industri spiller en rolle i forhold til genanvendelse af energi. Derfor har vi taget konkrete skridt til at sikre, at mest muligt af den overskudsvarme, der kommer fra datacentrene i fremtiden, vil blive genanvendt i fjernvarme- og distributionsnettet.  

Konkret betyder det, at over halvdelen af overskudsvarmen fra Microsofts danske datacenterregion vil kunne blive genanvendt. Det svarer til 10-15.000 danske husstande***. Og vi ønsker at forsætte med at gøre, hvad vi kan for at bidrage til den kommunale fjernvarme.


Fakta:  Microsofts datacentre vil kunne levere overskudsvarme til 10.000-15.000 danske husstande. 


Ikke altid muligt at genbruge overskudsvarme: Hvorfor?

Af flere grunde er det imidlertid ikke altid teknisk eller økonomisk muligt at genbruge overskudsvarmen fra datacenterindustrien. Dansk Fjernvarme og Datacenter Industrien har fornyeligt skrevet en fælles artikel om netop det.  

Det skyldes blandt andet:  

 1. At kommuner og fjernvarmeselskaber skal foretage meget store investeringer i udbygningen af fjernvarmeinfrastrukturen til datacentre, der af flere grunde normalt placeres fjernt fra tætbeboede områder. 
 2. At datacentre af natur ikke er velegnet som stabil varmekilde. For eksempel producerer datacentre mindst varme om vinteren, når efterspørgslen i samfundet er størst, og mest varme om sommeren, når efterspørgslen er lavest.  
 3. At spildvarmen i Microsofts datacenter ligger på lige over 30 grader celsius, mens varmen i fjernvarmenettet skal være på 65 grader og distributionsnettet på over 100 grader. Denne varmeforskel forudsætter massive offentlige investeringer i varmepumpeteknologi – i nogen tilfælde tekniske løsninger, der ikke findes i dag. 

Ja tak til EU-direktiv

Af disse grunde er datacentre ofte en dyrere og teknisk langt mere kompleks kilde til overskudsvarme end vi normalt benytter os af i Danmark. Indenfor de aktuelle reguleringsmæssige rammer er det ofte vanskeligt at få investeringen til at hænge sammen.  

Microsoft støtter derfor, at EU’s direktiv for energieffektivitet gør det obligatorisk på forhånd at evaluere fordele og omkostninger ved genbrug af overskudsvarme. Det vil klargøre rammebetingelser og forventninger til fordel for både fjernvarmeselskaberne og industrien.     

Fordi det ikke altid er muligt at genbruge overskudsvarmen fra datacentrene, betyder det, at der kan være forskel på udnyttelsen i enkelte datacentre. I forhold til de tre kommuner, hvor Microsoft er i gang med at opføre den danske datacenterregion, gør følgende sig gældende: 

 1. I Høje-Taastrup kommune vil datacentret på forhånd blive udstyret med installationer, der gør det muligt at opfange og dele overskudsvarmen fra starten. Det har været muligt pga. en længere lokalplansproces, hvor genbrug af overskudsvarme har fremgået som en integreret del fra starten.  
 2. I Køge kommune vil datacentret i første fase ikke være designet til at opfange overskudsvarme, men Microsoft har allerede forpligtet sig til at indarbejde det nødvendige design i de fremtidige bygninger i Køge. Microsoft er i tæt dialog med Fjernvarmeselskabet (VEKS) for at afklare det mest bæredygtige design med henblik på at genbruge overskudsvarmen i Køge.  Derudover samarbejder Microsoft med Køge kommune om at undersøge gennemførbarheden (feasibility) af et projekt omkring tagbaseret solcelleanlæg på erhvervsbygninger, der potentielt vil kunne øge udbuddet af grøn strøm fra kommunens tage. Projektet er beskrevet i Køge kommunes klimaplan.
 3. I Roskilde kommune er datacentret beliggende langt fra den nødvendige fjernvarmeinfrastruktur og det er i dag ikke økonomisk eller teknisk muligt for fjernvarmeselskabet at udnytte overskudsvarmen. Hvis det ændrer sig på sigt, har Microsoft allerede erklæret sig parat til at se på anvendelse af overskudsvarme fra eventuelle fremtidige bygninger.  

Selvom der således kan være forskel fra kommune til kommune ift. genbrug af overskudsvarme, er Microsoft forpligtet på at undersøge muligheden til bunds; og der, hvor det ikke er muligt, er Microsoft parat til sammen med kommunerne at kigge på andre muligheder for at understøtte den grønne omstilling.      

Læs mere om Microsoft globale klimaambition  

 1. I 2030 vil Microsoft være CO2-negativ, og i 2050 vil Microsoft fjerne alt det kulstof fra miljøet, som virksomheden har udledt enten direkte eller ved elektrisk forbrug, siden vi blev grundlagt i 1975, inklusiv driften af vores datacentre. Lær mere. 
 2. I 2025 vil vi skifte til 100 % forsyning af vedvarende energi, hvilket betyder, at vi vil have strømkøbsaftaler for grøn energi indgået for 100 % af den CO2-udsendende elektricitet, der forbruges af alle vores datacentre. Lær mere. 
 3. Inden 2030 sigter vi mod at eliminere vores afhængighed af diesel. Lær mere. 
 4. I 2030 vil Microsoft genopfylde mere vand, end det forbruger på globalt plan. Lær mere. 
 5. Inden 2030 er vores mål at opnå nul spild af Microsofts direkte drift, produkter og emballage. Lær mere. 
Noter 

* En lavere PUE-score indikerer et mere energieffektivt datacenter, hvor en PUE på 1.0 er den højeste score. Læs mere her: https://azure.microsoft.com/blog/how-microsoft-measures-datacenter-water-and-energy-use-to-improve-azure-cloud-sustainability/  

** Fra WSP rapporten Environmental Benefits of Cloud Computing 

https://www.wsp.com/en-us/insights/microsoft-cloud-computing-environmental-benefit-study 

*** Baseret på Energistyrelsen angivelse af forbruget for et typisk parcelhus på 140 m2.