Til hovedindhold

Fremtiden er teknologisk. Er den for alle?

Vi mangler flere kræfter og ønsker en større mangfoldighed i IT-branchen. Flere skal støtte pigerne i at udforske nye veje, det gælder os som branche, men også skolen og forældrene.

Det er efterhånden alment anerkendt, at teknologi er fremtiden. Men hvordan kommer fremtiden til at se ud, hvis dem, der skaber den, alle er ens? I Danmark repræsenterer STEM-fagene (Science, Technology, Engineering & Mathematics) et af de områder, hvor der er den største ubalance mellem kønnene. Den tendens ønsker vi i Microsoft at gøre op med, blandt andet ved at give råd til, hvordan vi kan aktivere børn og unges interesse for teknologi.

Hvad kan du blive?

Eksempler kan du finde nedenunder – men der er mange flere muligheder!

Business Intelligence specialist

Business Intelligence specialisten gør information og data lettilgængeligt, så det bliver muligt at træffe beslutninger på baggrund af indsigter og faktuelle tal frem for mavefornemmelse.

I jobbet kan du arbejde med alt inden for industrivirksomheder til den offentlige sektor. For eksempel har mange skullet tilpasse sig en ny hverdag som konsekvens af Covid-19. Her har data og kortlægning over smittede været med til at holde pandemien under kontrol.

UX-designer

UX-designere arbejder både med design, research og strategi. Deres fineste opgave er at forbedre brugerens oplevelse i interaktionen med IT. De skal både kunne lave en flot hjemmeside og lede brugeren på rette vej.

Vi kan takke UX-designere for, at vi nemt kan booke en flybillet på internettet og lægge tøj i kurven på en webshop.

Softwareudvikler

Som softwareudvikler arbejder du med at designe, programmere, teste og vedligeholde digitale programmer. Det er det tætteste, IT-branchen kommer på detektivarbejde. Det handler om at trække ny viden ud af store mængder information og formidle resultaterne i virksomheder og organisationer.

Det er kompetencer, der er nødvendige i alle brancher i samfundet: på hospitaler, i trafikken og i miljøsektoren, men også i kommuner, banker og i tech-virksomheder.

Piger interesserer sig lige så meget for
naturvidenskab og teknologi som drenge,
indtil de bliver 11-13 år, så falder pigerne fra.

Tænketanken DEA

Hvordan sætter vi fokus på det hos Microsoft?

Rollemodeller

En af de kvinder, vi synes, er inspirerende,
er Nynne Just Christoffersen. Hun er autodidakt
softwareudvikler og arbejder hos Siteimprove,
mens hun i sin fritid har gang i nogle virkelig
seje projekter, der skaber diversitet i
IT-branchen.

Blandt andet underviser hun flygtninge i at
kode med organisationen Hack Your Future,
arrangerer en bogklub om teknologi og
videnskab, og så underviser hun unge
mennesker på IT Universitet i København.

En anden kvinde, som vi gerne vil hylde, er Sabine Højbjerg. Hun er Technical Specialist hos Microsoft Danmark, og har et fint budskab om outdatede kønsstereotyper.

Find flere rollemodeller her 

En ny analyse peger på, at stereotype opfattelser af naturvidenskab og køn påvirker børnenes interesse for naturfag.

Villumfonden

Hvad gør Microsoft?

Microsoft støtter teknologisk (ud)dannelse og videnskabelig nysgerrighed blandt børn og unge i Danmark. Det sker blandt andet i regi af Teknologipagten, Engineer the Future og initiativer som Coding Pirates og Coding Classes.

Vi samarbejder tæt med myndigheder, lærere, skoler og uddannelsesinstitutioner og IT-leverandører for at ruste danske børn og unge med fremtidens kompetencer og adgang til digitale værktøjer.

Læs mere her 

Hvorfor er der brug for fokus på piger og kvinder i IT-branchen?

Hvorfor har I ikke fokus på drengene?

I forhold til de naturfaglige uddannelser og job i IT-branchen, er det pigerne, der er i undertal, og det er den ulighed, vi ønsker at undersøge nærmere. Hvorfor er det sådan? Det kan også sagtens involvere drengene. Og det betyder ikke, at forældre til drenge ikke må byde ind til løsningen.

Skal drengene ikke tages med? Hvorfor er de ikke vigtige?

Drengene er også vigtige. Faktisk lige så vigtige – for de skal også kunne blive, hvad de vil. Derfor bliver der også arbejdet for, at drenge får repræsentation i fag, hvor kvinder er overrepræsenterede. Vores ærinde er inden for IT, og her mangler vi kvinder. Det kræver, at både mænd og kvinder står sammen om at lave om på det udgangspunkt – det er vi meget bevidste om.

Lægger vi ikke nok pres over på pigerne? Nu skal de også tvinges til at tage bestemte uddannelser?

Det her er ikke en sag, som skal overlades til pigerne. Det er faktisk pointen: Det er os voksne, der skal handle, så vi kan skabe lige adgang til fremtiden for alle børn. Den kræver, at voksne går forrest og viser vejen. Men vi er også nødt til at have fokus på, hvor udfordringerne ligger for at kunne handle på det.

Jeg som kvinde behøver ikke hjælp og ”special treatment”.

Jeg klarer mig jo meget godt, og det er jeg sikker på, mine døtre også kommer til. Undersøgelser viser helt korrekt, at piger og kvinder har et mindst lige så godt udgangspunkt for at arbejde med IT som drenge og mænd. Så indsatsen handler ikke om at male billede af et offer. Tværtimod! Der er ikke noget galt med piger og kvinder, det er systemet og traditionerne, der svigter.

Min datter interesserer sig slet ikke for teknologi.

Er du sikker på det? Har hun slet ikke noget at sige om hverdagens teknologier? Hvordan er din egen tilgang til teknologi?

Børns uddannelse er i dag lige så afhængig af deres forældres baggrund, som den var for 40- 50 år siden.

Rockwool Fonden

Hvad kan vi gøre som forældre?

IT-branchen mangler større diversitet og bedre ideer. Der skal være adgang til det digitale arbejdsmarked for alle – også for piger og kvinder. Adgang uden barrierer og uden forbehold.