Til hovedindhold
home office

Microsoft vil fremme digitale færdigheder i Danmark

Vi har en målsætning om at opkvalificere 200.000 danskere i alle aldre inden udgangen af 2024. Med initiativet støtter Microsoft en inkluderende og bæredygtig genopretning af dansk økonomi ved at øge adgangen til de digitale færdigheder, der er nødvendige for at udfylde fremtidens jobs i Danmark.

Microsoft forpligter sig til at samarbejde tæt med partnere i det offentlige, erhvervslivet, civilsamfund og uddannelses- og forskningsinstitutioner for at understøtte den digitale opkvalificering af det danske samfund. 

Microsofts indsats indenfor opkvalificering strækker sig over uddannelsesaktiviteter for børn og unge, digitale kurser for jobsøgende og arbejdsløse, og udvikling af dyb IT-ekspertise hos kunder og partnere.

Blandt de nye tiltag er 25 mio. kr. ekstra i år til teknisk træning af IT-eksperter, gratis udbud af LinkedIn Learning kurser og karriereværktøjer til alle danskere, og et nyt partnerskab med Digital Dogme, der vil udbrede adgangen til opkvalificering og styrke datagrundlaget over det digitale kompetence-landskab i Danmark.

På denne side kan du læse mere om Microsofts fokusområder for digital opkvalificering i Danmark.

Digital uddannelse for børn og unge

Hvert år byder Microsoft folkeskoleelever velkommen i en uges praktik. Her lærer de om teknologi på mange forskellige måder. Dette billede er fra praktikugen 2019.

I vores vision om at inspirere børn og unge til fremtidens arbejdsmarked er fokus ikke blot de konkrete tekniske kompetencer, men i lige så høj grad de anvendelsesorienterede, der handler om for eksempel sikkerhed og god dataetik

  • Kamilla Jørning, Uddannelsesdirektør

Sammen med DigiPippi holdt Microsoft i 2019 en weekend for 10-12 årige piger, som inspirerede dem til at tænke i teknologiske løsninger. 

Teknologi er fremtiden. Men hvordan kommer fremtiden til at se ud, hvis dem, der skaber den, alle er ens? I Danmark repræsenterer STEM-fagene et af de områder, hvor der er den største ubalance mellem kønnene. Den tendens ønsker vi i Microsoft at gøre op med, blandt andet ved at give råd til, hvordan vi kan aktivere børn og unges interesse for IT-Branchen.

I dag har 70 procent af forældre forskellige forventninger til drenge og piger. De mener, at drenge er mere interesserede i teknologi og IT. (DEA 2019)

Og selv om branchen mangler arbejdskraft, spejler tendensen sig på IT-uddannelserne, hvor kun hver tredje af de optagne er kvinder (Optagelsen 2020 (ufm.dk) .

Derfor opfordrer vi i en ny kampagne forældre til at støtte børn i deres nysgerrighed for teknologi og gøde stien for fremtidens mest kvalificerede arbejdskraft. En fremtid, der kræver, at vi får flere piger med.

Spørger man kvinder i tech-jobs om deres karrierevalg, er svaret klart; mange blev inspireret af et event, en person eller et fag i skolen.

Ingrid

Hvad gør Microsoft?

Microsoft støtter teknologisk (ud)dannelse og videnskabelig nysgerrighed blandt børn og unge i Danmark. Det sker blandt andet i regi af Teknologipagten, Engineer the Future og initiativer som Coding Pirates og Coding Classes.

Vi samarbejder tæt med myndigheder, lærere, skoler og uddannelsesinstitutioner og IT-leverandører for at ruste danske børn og unge med fremtidens kompetencer og adgang til digitale værktøjer.

Vi har også haft fokus på pigerne i en række samarbejder:

Case: CBS students get hands-on experience with PowerBI    

“I have successfully collaborated with the Microsoft’s Education team in Denmark over the last year. During two workshops more than 200 students have participated in learning about PowerBI, and students had to prepare for the workshop and for the certification using Microsoft Learn. The workshops have been very popular and students are very interested in this kind of “hands on” experience, but also obtaining certifications that may serve them well on the job market when they graduate.”

– Liana Razmerita, Associate Professor, Copenhagen Business School

“PowerBI was really eye opening about how analytics and reporting can actually work in a business. In university, we don’t get a lot of opportunities to learn about the potential of specific tools in a practical way, which for me was great in terms of learning”

– CBS student who participated in PowerBI workshop, Nov 2020.

Learn more about PowerBI. 

MSLearn – ressourcer for undervisere 

  • Gennem MSLearn tilbyder Microsoft de bedste online trænings- og undervisningsmateriale indenfor nyeste teknologi og tendenser til undervisere. 
  • På Microsoft Educator Center kan du finde gode råd og værktøjer til undervisning i et hybrid-klasselokale.  
  • Vi samarbejder med internationale topuniversiteter som Carnegie Mellon, University of Oxford og UC Berkeley for at udvikle de bedste undervisningsmoduler på Cloud-området.

Case: Naturfagsmaraton for 25.000 folkeskoleelever 

Hvordan bygger man en mini-vindmølle? Hvordan får man en bus til at køre uden chauffør? Og hvordan konstruerer man en maskine, der kan rense strandene for plast?

Kreativiteten slippes løs for tusindvis af elever fra 5. og 6. klasse gennem årets største naturfagskonkurrence, Naturfagsmaraton 2021.

Skoler fra 53 kommuner over hele landet dyster om at finde de mest innovative løsninger på naturfaglige problemer, de kender fra hverdagen. Årets opgaver er udviklet af Microsoft og Vestas som led i Tektanken.

“Børn er digitale problemløsere, og vi vil rigtig gerne være med til at vise dem de spændende muligheder, der er inden for teknologiens verden. Ved at få dem til at reflektere over noget i deres hverdag, som relaterer sig til it, kan vi vise dem, at det ikke er så kompliceret, som de tror, og at de faktisk kan have stor indflydelse på deres hverdag, hvis de lærer, hvordan de kan bruge it på en ansvarlig måde,” siger Sara Kolka, Head of External Relations hos Microsoft Development.

Læs mere her: Om Naturfagsmaraton – Naturvidenskabernes Hus (nvhus.dk)

Opkvalificering af voksne og jobsøgende danskere 

I løbet af 2020 har vi samarbejdet med Københavns Beskæftigelse- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard om online-træning for arbejdsløse akademikere og efterfølgende praktikophold hos en af Microsofts partnervirksomheder. Et samarbejde vi fortsætter ind i 2021.

Hvis Danmark skal forsætte med at være en digital førernation, er der behov for en styrket indsats for at sikre, at danske virksomheder og den offentlige sektor har de nødvendige digitale kompetencer.

LinkedIn, Github og Microsoft samarbejder om at tilbyde opkvalificering for interesserede brugere, jobsøgende og arbejdsløse, der er blevet ramt af COVID-19 krisen. Det indebærer fri adgang til læringsforløb, online-kurser, jobsøgeredskaber og certificeringer til lav pris.  

Få overblikket og begynd dit online-kursus her.

Global Skilling Initiative 

  • Microsoft og LinkedIn har tilrettelagt en række udviklings- og opkvalificeringsforløb inden for 10 jobområder, hvor efterspørgslen efter digitale færdigheder er særlig stor. Målsætningen er at opkvalificere 25 millioner ledige i 2020. Opkvalificeringsforløbene kan findes her 
  • De 10 jobområder er: Softwareudviklere, sælgere, projektledere, it-administratorer, kundeservicemedarbejdere, markedsføringsspecialister, it-supporterer, grafiske designere, økonomimedarbejdere og dataspecialister. 
  • Der tilbydes adgang til mere end 500 kurser via LinkedIn Learning 

Teknisk træning for it-specialister

Microsoft tilbyder dybdegående, tekniske træningsforløb for kunder og partnere, der bidrager til den generelle opgradering af IT-ekspertisen i Danmark.

Som led i etableringen af en ny datacenterregion i Danmark fordobler vi vores investering i dybe tekniske kompetencer. Alene i år vil Microsoft øge investeringen i teknisk træning og certificering i cloud-teknologi hos vores danske kunder og partnere med 25 mio. kroner. 

Microsoft har fokus på vigtigheden af videreudvikling og læring indenfor it- og teknologibranchen. Vi har derfor bedt nogen af vores kunder dele deres syn på læring, viden og deres brug af Microsoft Learn.  F.eks. Boris, som kan ses i videoen herover. 

Datadrevne indsigter i fremtidens arbejdsmarked 

I samarbejde med den offentlige og private sektor vil Microsoft bidrage til at understøtte datadrevne beslutninger om fremtidens arbejdsmarked gennem brug af real-time data fra bl.a. LinkedIn Economic Graph. Målet er at understøtte den samfundsmæssige debat om opkvalificering såvel som danske virksomheders og offentlige myndigheders digitale transformation.   

COVID-19 har medført en enorm sundhedsmæssig og økonomisk krise på verdensplan. Samtidig er efterspørgslen efter digitale værktøjer og kompetencer steget markant. På den længere bane kan Danmark komme til at mangle 19.000 IT-specialister i 2030 ifølge Erhvervsstyrelsen. Det er derfor afgørende for dansk økonomi og konkurrenceevne, at Danmark uddanner endnu flere med de rette digitale kompetencer. 

Via LinkedIn Economic Graph kan vi få real-time, databaserede indsigter om udviklingen i in-demand jobs og de nødvendige digitale kompetencer.

Se de specifikke tal for Danmark her: EG Insights Report (linkedin.com)