Vähemmän ruokahävikkiä ja vastuullisempi toimitusketju Sensiren avulla

 |   Microsoft News Center

Mies istuu kahvilan keittiössä tietokoneen ääressä ja hymyilee.

Joensuulaisen Sensiren digitaalinen ratkaisu auttaa asiakkaita huolehtimaan elintarvikkeiden säilytys- ja kuljetusolosuhteista ja oikeista käsittelytavoista. Ruokahävikin vähentäminen pienentää myös asiakasyritysten hiilijalanjälkeä ja edistää siten ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Sensire on joensuulainen yhtiö, joka kehittää keskitettyä digitaalista hallintajärjestelmää elintarvike- ja terveydenhuoltoalalle. Yhtiön tavoitteena on luoda järjestelmän avulla turvallinen, luotettava ja laadukas digitaalinen toimintaympäristö asiakastoimialoilleen. Sensiren IoT-teknologiaan perustuva langaton olosuhdevalvonta tarjoaa asiakkaille järjestelmän sensoreineen, jonka avulla varmistetaan kylmäketjun, logistiikan ja varastonvalvonnan toimivuus. Tämä mahdollistaa ruokahävikin merkittävän vähentämisen.

Sensiren hallintajärjestelmä vastaa paitsi asiakastarpeeseen, myös yhteiskunnalliseen haasteeseen. Ruoan tuotanto aiheuttaa noin neljänneksen globaaleista ilmastopäästöistä. Vauraissa maissa ruokaa päätyy hävikkiin valtavia määriä, kun taas köyhemmillä alueilla sitä ei riitä kaikille. Sensire pyrkii vähentämään ruokajätettä ja sitä kautta ruokapalvelualan päästökuormaa.

”Arviomme mukaan ruokapalvelutoimialoilla keskimäärin 30 % ruoan raaka-aineesta menee hukkaan tehottomien kylmäketjuprosessien sekä raaka-aineiden virheellisen hallinnan johdosta. Haasteena ei ole niinkään oikea säilytyslämpötila – sitä hallinnoimme automaattisesti Microsoftin avulla. Suurin osa hävikistä johtuu siitä, ettei oikeita käsittelytapoja tunneta tai noudateta. Ravintola- ja ruokapalvelualan työympäristöt ovat hektisiä, ja toisinaan ainoa ohjeistus tehtävien priorisoinnista ja ajoituksesta annetaan kynää ja paperia käyttäen”, Sensiren myyntijohtaja Anna-Lisa Natchev toteaa.

Reaaliaikainen data ja tehtävienhallinta varmistavat ruokaturvallisuuden

Sensiren ruokaturvallisuusratkaisussa yhdistyvät kokonaisvaltaisen yleisnäkymän tarjoava pilvipalvelu, prosessien dokumentointia ja tehtävienhallintaa helpottavat mobiilisovellukset sekä langatonta IoT-tekniikkaa hyödyntävä olosuhdevalvontateknologia. Tärkeä tieto välittyy reaaliaikaisesti sinne, missä sitä tarvitaan, ja sensorien tuottaman tiedon ansiosta poikkeamista saadaan heti hälytys. Hävikin seurantaan on oma pilviratkaisunsa, johon kukin asiakas voi itse määritellä, millaista hävikkiä haluaa mitata, ja sen jälkeen kirjata hävikkitiedot mobiilisovelluksella.

”Microsoft tarjoaa meille täydellisesti tarpeitamme vastaavan alustan, jolle rakentaa ratkaisumme. Se on helposti saavutettavissa, erittäin skaalautuva ja erittäin turvallinen. Tätä asiakkaamme arvostavat. Lisäksi Microsoftin kumppaniverkosto tarjoaa meille kiehtovia mahdollisuuksia. Sensiren ratkaisu on hankittavissa Microsoft Azure Marketplacessa, minkä ansiosta asiakkaamme voivat ostaa ratkaisumme muiden Azure-palveluiden yhteydessä”, Natchev kertoo.

Sensiren järjestelmä on osoittanut toimivuutensa varsin vakuuttavasti. Yksi yhtiön asiakkaista onnistui vähentämään ruokahävikkiä jopa noin 50 prosenttia viikkotasolla. Ennen yhteistyön alkua hävikkiä syntyi 2 000 kiloa viikossa, mikä tarkoittaa vuositasolla yli 100 000 kiloa hukkaan mennyttä ruokaa. Tällaisista määristä puhuttaessa hävikin vähennys puoleen näkyy selvästi paitsi ilmastovaikutuksissa, myös raaka-ainekustannuksissa ja siten toiminnan kannattavuudessa.

Tieto lisää turvallisuudentunnetta

Sensirellä on yli 300 asiakasta, joista noin 40 toimii Keski-Euroopassa ja loput Pohjoismaissa. Yhtiön asiakkaat panostavat vastuullisuuteen, ja niille on tärkeää ruokaturvallisuuden ja hävikin minimoimisen lisäksi henkilöstön hyvinvointi. Digitaalinen ratkaisu, jonka avulla työntekijät tietävät, miten heidän odotetaan milloinkin toimivan, lisää turvallisuuden tunnetta ja tietoisuutta oman työpanoksen merkityksestä.

”Uskomme, että teknologia ja data ovat keskeisessä roolissa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tarvitsemme Sensiren kaltaisa yrityksiä, jotka löytävät teknologian avulla uusia keinoja hiilijalanjäljen pienentämiseen. Oman hiilijalanjäljen johtaminen lähtee oikean tiedon keräämisestä, ymmärtämisestä ja datapohjaisesta päätöksenteosta. Kun ymmärrämme tekojemme vaikutukset, on kaikkien meidän vastuulla tehdä oikeita päätöksiä hiilineutraalin tulevaisuuden rakentamiseksi. ”, sanoo Microsoftin Chief Operating Officer Teemu Vidgren.

Teknologialla voi olla mullistava rooli ruokahävikin vähentämisessä, mutta sen hyödyntäminen vaatii ihmisiltä halua muuttaa tilannetta ja tarttua toimeen. Natchev peräänkuuluttaakin yhteistä vastuunottoa.

”Ruokahävikki on valtava ongelma, mutta siihen on olemassa hyvin yksinkertainen ratkaisu. Meidän jokaisen – niin kuluttajien kuin asiakkaiden, päättäjien ja ruoka-alan yritysten omistajien – on otettava vastuu asian korjaamisesta. Ruokajätteen vähentäminen ei ole missään tapauksessa mahdotonta, mutta se vaatii yhteistyötä”, Natchev päättää.

YouTube Video

Tags: ,