Przejdź do głównej zawartości

#MicrosoftMówi: #Trendy2018 – co będzie zajmowało polski biznes w 2018 roku

Początek nowego roku staje się pretekstem do podsumowań, postanowień i refleksji. Jaki będzie rok 2018, jakie przyniesie szanse dla polskich firm oraz instytucji oraz jakie wyzwania przed nimi postawi? Jedno jest pewne, technologia odgrywa coraz większą rolę w cyfryzującym się świecie. Na przestrzeni ostatnich lat chmura obliczeniowa umożliwiła kolejną rewolucję przemysłową, dając podstawę do tworzenia nowych modeli biznesu, nowych produktów i usług, sposobów angażowania klientów, a także podnoszenia efektywności pracy. Chmura była bez wątpienia fundamentem dla wielu przemian technologicznych i trendów, z jakimi dziś mamy do czynienia. Rok 2018 będzie czasem, w którym trendy, które wyrosły na gruncie chmury – Internet rzeczy, AI czy uczenie maszynowe na dobre rozwiną swój potencjał, zarówno w międzynarodowym, jak i polskim biznesie.

Jakie tematy zdominują posiedzenia zarządów i komitetów sterujących? W jakich obszarach będziemy eksperymentować albo osiągać pierwsze sukcesy? Przedstawiamy 8 trendów, które w opinii Liderów w polskim oddziale Microsoft będą w rozpoczynającym się roku zajmować uwagę menedżerów polskich przedsiębiorstw i instytucji publicznych.

Trend 1: „Po pierwsze AI” – Mark Loughran, Dyrektor Generalny Microsoft w Polsce

W obliczu rosnącej konkurencji i zmian na rynku sztuczna inteligencja może być kluczowym czynnikiem przewagi konkurencyjnej i elementem, który na dobre zredefiniuje nie tylko biznes, ale także takie dziedziny życia jak służbę zdrowia czy edukację.

Dzięki wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji mamy szansę zautomatyzować szereg procesów, otwierając tym samym rynek na nowe zawody i umiejętności oraz tworzyć nowe miejsca zatrudnienia dla wchodzącego właśnie na rynek pracy pokolenia digital natives (cyfrowych tubylców). Często w zawodach, które dzisiaj jeszcze nie istnieją. Według OECD aż 65% uczniów rozpoczynających dzisiaj naukę będzie wykonywało zawody, których jeszcze nie znamy. Sztuczna inteligencja to także fundament do rozwoju cyfrowych asystentów, dzięki którym znana dotychczas z filmów technologia będzie wspierała naszą codzienność, zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej, optymalizując pracę, naukę czy rozrywkę.

Tak jak dane to nowe paliwo naszych czasów napędzające gospodarkę opartą na innowacji, tak sztuczna inteligencja (AI) to “nowy prąd w gniazdku” stymulujący rozwój ekosystemu technologicznego. Zanim jednak sztuczna inteligencja stanie się tak powszechnie wykorzystywana, firmy i instytucje powinny znaleźć swój sposób na wykorzystanie jej możliwości. W Microsoft wierzymy, że AI jest dla wszystkich, niezależnie od branży i wielkości organizacji. Moje doświadczenia ze spotkań z klientami, jakie odbyłem od momentu objęcia stanowiska dyrektora generalnego Microsoft w Polsce w kwietniu 2017 dają podstawę do tezy, że w 2018 roku temat praktycznego wykorzystania sztucznej inteligencji będzie często omawiany na posiedzeniach zarządów.

Technologia ta niezaprzeczalnie ma potencjał, aby zasadniczo zmienić wiele obszarów naszego życia, począwszy od tego, jak lekarze diagnozują, leczą i zapobiegają chorobom, po wirtualnych asystentów wspierających klientów w ich zakupach. AI pozwala na niemal natychmiastową analizę olbrzymich i złożonych zborów danych, co daleko wykracza poza możliwości człowieka. Może wykonywać zadania i prace, których ludzie nie są w stanie realizować. Dzięki potencjałowi, jaki niesie sztuczna inteligencja, stoimy na progu “niewidzialnej rewolucji”. Najlepszym przykładem może być branża finansowo-ubezpieczeniowa i działania mające na celu analizę olbrzymich zbiorów danych, po to by identyfikować i zwalczać potencjalne nadużycia finansowe (fraud detection).  Również systemy produkcyjne już niedługo będą w stanie dokładnie przewidywać przyszłe zapotrzebowanie bazując na analizie wielkich ilości danych historycznych. Obecnie nie ma wątpliwości czy firmy zaczną korzystać ze sztucznej inteligencji, ale kiedy i jak.

Doskonałym przykładem jest Synerise, dynamicznie rozwijający się start-up wykorzystujący technologię AI i cloud computing do analizy danych i budowania w oparciu o nie bardziej efektywnych kampanii sprzedażowo-marketingowych dla ich klientów. Dzięki mechanizmom sztucznej inteligencji możliwe staje się optymalizowanie zwrotu z inwestycji, poprzez nieustanną analizę wzorców i zachowań konsumenckich oraz lepiej dopasowane do klienta działania sprzedażowe. Przykład Synerise pokazuje dodatkowo, jak ogromną rolę w ekosystemie Microsoft odgrywają partnerzy, którzy tworzą swoje rozwiązania w oparciu o sztuczną inteligencję Microsoft (Azure Cognitive Services) – to właśnie oni stanowią fundament wzrostu wykorzystania AI w Polsce.

Jestem przekonany, że w nadchodzących miesiącach ujrzymy wiele nowych przykładów tego jak sztuczna inteligencja pozwala realizować nieosiągalne dotąd projekty i cele biznesowe. To jest ten czas, na start. Warto zacząć od razu, nawet od małych projektów i uczyć się szybko.

Trend 2: „Dane nową walutą” – Magda Taczanowska, Dyrektor Sektora Enterprise.

Monetyzacja danych jest nierozerwalnie związana z rozwojem sztucznej inteligencji. Rok 2018 pokaże, że szybko transformujące się organizacje, które najsprawniej zarządzają danymi i są w stanie przekształcić je na wymierny zysk, znajdą się na drodze do poprawy efektywności operacyjnej i lepszego dotarcia do klientów. W opinii 82 proc. uczestników badania „Liderzy cyfryzacji”[1] realizowanego przez Microsoft, zaawansowane technologie analityczne i zarządzanie danymi pomagają w poznaniu potrzeb i zwyczajów konsumentów. Polscy menedżerowie przyznają, że w centrum zainteresowania jest klient. Zapewnienie mu pozytywnego doświadczenia i pozyskanie lojalności stało się fundamentem sukcesu biznesowego.

Z kolei dane to siła napędowa cyfryzacji, których zasoby lawinowo przyrastają w każdej organizacji. By stały się faktycznym paliwem wzrostu i zapewniły nowe źródła przychodów, wymagają zastosowania odpowiednich narzędzi z obszaru analityki, machine learning i sztucznej inteligencji. Na przykład naukowcy z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, którzy we współpracy z ekspertami Centrum Biotechnologii z Politechniki Śląskiej analizują ogromne zbiory danych w oparciu o chmurę Microsoft Azure by w rezultacie osiągać 54-krotne skrócenie czasu analiz medycznych pacjentów zmagających się z nowotworami. Innym przykładem jest grupa Naspers, właściciel popularnego w Polsce serwisu OLX. Decydując się na budowę kompleksowego rozwiązania klasy BI, Naspers jest w stanie zarządzać terabajtami generowanych informacji, wyciągając na ich podstawie wnioski poprawiające działalność operacyjną w myśl podejścia „data driven business”. Dzięki dostępowi do informacji w czasie rzeczywistym mają oni możliwość wprowadzania zmian na bieżąco, lepiej odpowiadając na potrzeby klientów.

Widzę gotowość wśród polskich przedsiębiorstw i instytucji do tego, by rozwijać projekty zmierzające do monetyzacji danych w organizacji. Dane stają się nową walutą i mają wysoką wartość, dla konsumentów oraz dla biznesu. Biznes już to wie i inwestuje w technologie, które umożliwią mu projekty w tym zakresie.

Trend 3: „RODOsny rok 2018, czyli rzeczywistość po 25 maja” – Michał Jaworski, Dyrektor ds. strategii technologicznej.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) będzie egzekwowane od 25 maja 2018 r. To kluczowa regulacja, która wpłynie na funkcjonowanie całego rynku. Dużo się o nim mówi, ale nadal nie wszyscy zaczęli przygotowania. Każda organizacja wykorzystująca dane osobowe – a więc w zasadzie każdy! – stanie przed wyzwaniem reorganizacji procesów związanych z zarządzaniem danymi osobowymi. Dla wielu z nich będzie to oznaczało transformację już stosowanych procedur, dla innych stworzenie i wprowadzenie nowych mechanizmów.

Jedna z podstawowych zasad ustanowionych w RODO polega na odpowiedzialności administratora danych za przestrzeganie przepisów, zobowiązując go jednocześnie do podejmowania odpowiednich działań w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa. Niezastosowanie się, a nawet brak odpowiedniego udokumentowania procesu przetwarzania danych, może skutkować zarówno karami administracyjnymi nakładanymi przez regulatora, jak i pozwami cywilnymi ze strony osób fizycznych.

Droga do RODO może wydawać się dużym wyzwaniem, a zadaniem Microsoft jest pomagać w jej pokonaniu. Dlatego oferujemy naszym klientom nie tylko rozwiązania technologiczne zapewniające szybkie i proste przystosowanie do obowiązujących przepisów, ale także wsparcie całego ekspertów Microsoftu i firm partnerskich, wspierających firmy i instytucje w zapewnieniu zgodności realizowanych usług w modelu chmury z wymogami RODO.

Analizując możliwości zastosowania chmury obliczeniowej warto pamiętać, że dostawca chmury staje się podmiotem przetwarzającym, na którego RODO nakłada wiele obowiązków. Ale równie dzięki takiej współpracy dzieli się odpowiedzialność za przetwarzanie pomiędzy administratora i przetwarzającego. Microsoft już od ubiegłego roku w zapisach umowy o świadczeniu usług on-line ma aneks poświęcony wymaganiom RODO i może dzięki temu być wykorzystany przez klientów jako zaufany podmiot przetwarzający.

Rok 2018 będzie zdominowany tematyką RODO. Do 25 maja zostało nieco ponad 4 miesiące. Trzeba dobrze wykorzystać ten czas i przygotować swoje organizacje na nadchodzące zmiany, bo równie ważne jak nadchodzące tygodnie będzie to co wydarzy się po 25 maja.

Trend 4: „Cyberbezpieczeństwo 2018” – Bartosz Stebnicki, Dyrektor Sektora Publicznego.

Rok 2017 udowodnił, że zagrożenia w cyberprzestrzeni mogą mieć olbrzymią skalę i paraliżujący efekt. Doświadczenia minionego roku dają przekonanie, graniczące z pewnością, że rok 2018 przyniesie nowe wyzwania w tym obszarze. Dlatego też bezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych są bez wątpienia jednym z najistotniejszych tematów dla każdego przedsiębiorstwa oraz instytucji publicznej, bez względu na skalę i charakter działalności. Jednocześnie ze wzrostem wykorzystania technologii, musimy się mierzyć ze zmianą częstotliwości i złożoności cyberataków. Gartner[1] wskazuje, że do roku 2020 r., 60 proc. firm doświadczy znaczących problemów w swojej działalności ze względu na ograniczoną umiejętność skutecznego zarządzania ryzykiem cyfrowym przez zespoły ds. bezpieczeństwa IT.

Odpowiednia strategia bezpieczeństwa powinna zakładać podejście holistyczne, włączające zarówno pierwiastek technologiczny, jak i ludzki. Warto podkreślić, że technologia bardzo często zawęża margines błędów, wynikający z działania człowieka, które nadal pozostaje jedną z częstszych przyczyn naruszenia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo organizacji utrzymane na odpowiednim poziomie to proces angażujący zarówno czynnik technologiczny, jak i ludzki – dotykający wszystkich poziomów organizacji. Beztroska lub brak świadomości pracownika to zdaniem ponad połowy respondentów biorących udział w badaniu EY[2], najpoważniejsze słabości systemów bezpieczeństwa. Kolejnym krokiem powinno być zacieśnienie współpracy nie tylko pomiędzy firmami (korporacjami), ale także pomiędzy biznesem a rządami poszczególnych krajów. Wymiana informacji na temat ataków oraz transfer wiedzy i najlepszych praktyk pomogą stworzyć najlepszą linię obrony, dzięki której bezpieczne będą nie tylko największe firmy, ale także mniejszy biznes i organizacje.

Aby przeciwdziałać takim zagrożeniom należy uświadomić sobie potrzebę zmian w organizacji – począwszy od przyzwyczajeń użytkowników, przez tak podstawowy proces jak aktualizacje oprogramowania po szukanie zaufanych dostawców, którzy są w stanie dostarczyć najwyższej jakości zabezpieczenia – np. za pośrednictwem kompletnej i zintegrowanej platformy rozwiązań w chmurze. Innym kluczowym czynnikiem, który może mieć wpływ na poprawę poziomu bezpieczeństwa jest współpraca biznesu z firmami technologicznymi na rzecz przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom. Takim przykładem jest ogłoszona w 2017 współpraca Microsoft i PKO Banku Polskiego w ramach programu Enterprise Customers Cyber Threat Intelligence Program (ECCTIP), którego celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez obopólną wymianę informacji.

Według „Doktryny Cyberbezpieczeństwa RP” kradzieżą danych lub naruszeniem ich integralności, naruszeniem poufności prowadzonych działań czy dostępności usług zagrożone są w szczególności podmioty należące do sektorów: finansowego, teleinformatycznego, energetycznego, transportowego oraz zdrowia publicznego. Dane z tak krytycznych obszarów dla funkcjonowania państwa mogą być wykorzystywane nie tylko na potrzeby przestępczości gospodarczej, ale też do celów wywiadowczych.

9 listopada na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych Brad Smith – Prezydent i Główny Prawnik Microsoft podjął temat pilnej potrzeby wspólnego działania świata w celu sprostania rosnącemu wyzwaniu cyberataków sponsorowanych przez poszczególne państwa. Podkreślił on konieczność powołania międzynarodowej organizacji – Cyfrowej Konwencji Genewskiej – porozumienia firm nowych technologii z całego świata, które wspólnie będą działać w obronie swoich klientów. Pierwszym krokiem byłoby zobowiązanie się państw do zaprzestania prowadzenia cyberataków wobec cywilnej infrastruktury. Firmy informatyczne zaś przy tworzeniu nowych technologii, pozostając neutralne, powinny przyjąć zakres standardów mających na celu ochronę osób. Takie porozumienie na światową skalę miałoby sznasę skutecznie przeciwdziałać cyberprzestępczości.

Trend 5: „Cyfryzacja szyta na miarę branży” – Przemysław Szuder, Dyrektor Segmentu Klientów Kluczowych, Małych i Średnich Firm oraz Partnerów.

Cyfrowa transformacja to pojęcie odmieniane przez wszystkie przypadki wśród menedżerów każdego szczebla niezależnie od branży. Stała się już nie tylko przedmiotem analiz, ale również stałym elementem codziennych działań operacyjnych w wielu firmach. Systemy CRM w handlu, ERP i IoT w produkcji, analityka i machine learning w bankowości, systemy logistyczne w transporcie to tylko część technologii, które dają podstawę budowania rozwiązań branżowych. O ile dotychczas technologia ta była testowana i część firm podchodziła do nowości z dystansem, o tyle ten rok przyniesie dalszy rozwój rozwiązań branżowych, a także wzrost ich adaptacji w polskim biznesie.

Wokół technologii Microsoft funkcjonuje silny ekosystem Partnerów tworzących własne rozwiązania. Ich przewagą jest znajomość i rozumienie specyfiki branżowej i potrzeb firm, które w poszczególnych branżach działają i transformują swoje biznesy. Z wykorzystaniem platformy Microsoft, tworzą zindywidualizowane aplikacje, które wpisują się w faktyczne oczekiwania branż. Obecnie kluczem do sukcesu jest nie tylko umiejętność odwzorowania charakterystycznych procesów sektora motoryzacji, finansów, sprzedaży detalicznej, usług i wielu innych, ale również wiedza biznesowa naszych Partnerów, co zapewnia najszybszy zwrot z inwestycji. Już w ubiegłym roku katalog Partnerów Microsoft działających w oparciu o chmurę Microsoft Azure zawierał blisko 200 rozwiązań dedykowanych poszczególnych branżom. Każdy dolar wydany przez Partnerów w ramach usług Azure generował przychód na poziomie 10 dolarów.

Doskonałym przykładem może tu być Silesian Catalist – firma wysoce wyspecjalizowana w rozwiązaniach dla branży chemicznej. Ich zaawansowana platforma do analizy danych procesowych z instalacji produkcyjnych dzięki gromadzeniu danych w chmurze pozwala na diagnostykę procesu technologicznego w czasie rzeczywistym. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań IoT i machine learning firma buduje i wdraża predykcyjny system zarządzania ryzykiem wystąpienia awarii.

W zupełnie innym segmencie rynku działa szybko rosnąca firma Nuadu, która stworzyła narzędzie wspierające edukację w zakresie ewaluacji wiedzy w całości osadzone w chmurze obliczeniowej. Dzięki temu nauczyciele i uczniowie mogą korzystać z tego rozwiązania gdziekolwiek się znajdują, a postępy w nauce są oceniane automatycznie, co zaoszczędza nauczycielowi nawet do 7 godzin, które musiałby przeznaczyć na pracę administracyjną w ciągu tygodnia. Elastyczność i moc rozwiązań chmurowych umożliwia zbudowanie uniwersalnej platformy edukacyjnej i szybkie przystosowanie jej do dowolnych potrzeb i rynku na świecie. Takich przykładów „szytych na potrzeby branży” rozwiązań wspierających transformację działających w niej firm będzie coraz więcej.

Trend 6: „Każda firma staje się firmą technologiczną” – Agnieszka Rynkowska, Dyrektor Marketing & Operations.

Obserwując działanie firm na tradycyjnych rynkach, takich jak produkcja, handel, finanse czy służba zdrowia można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że każde przedsiębiorstwo stanie się firmą technologiczną. Co więcej, technologiczne oblicze firm nie będzie jedynie dodatkiem do ich biznesowej tożsamości, ale motorem wzrostu, odpowiedzialnym za dalszy rozwój i możliwość skutecznego rywalizowania. Potwierdzają to doniesienia ze świata o firmach takich jak Walmart czy General Motors, inwestujących w oparte na technologii odnogi swojego biznesu. Coraz więcej organizacji poszukuje dywersyfikacji i eksploruje nowe dla nich do tej pory obszary.  Sieci handlowe rozwijają e-commerce, a branża motoryzacyjna na dobre inwestuje w pojazdy elektryczne i autonomiczne. Fintech to już dziś powszechnie znany termin. Coraz częściej też słyszymy o martech czyli mariażu marketingu z technologią. Gdzie jeszcze technologia odciśnie swoje piętno? Odpowiedź brzmi – wszędzie. Od nas zależy jak szybko i skutecznie wykorzystamy jej potencjał dla rozwoju naszych organizacji i branż, w których działamy. Rola Chief Digital Officer’a będzie już wkrótce jedną z bardziej kluczowych, a kompleksowe, holistyczne postrzeganie roli technologii cyfrowych dla stymulacji wzrostu biznesu i gospodarki stanie się kluczową i bardzo pożądaną kompetencją.

Transformacja cyfrowa stawia przed nami wyzwania. Ja wolę jednak widzieć je jako szanse. Szanse na poszukiwanie nowych źródeł przychodów, nowych modeli biznesu i sposobów angażowania klientów. W efekcie obserwujemy tradycyjny bank – Bank Millennium, który powołuje do życia w ramach swoich struktur start-up – goodie. To doskonały przykład kreowania nowych modeli działania. Możliwe jest to w pełni dzięki technologii. Dzięki usługom chmurowym firma rozwinęła cyfrową platformę goodie łączącą bank, klientów i detalistów w ramach platformy e-commerce, sprzedającej ofertę produktów i usług online.

Z innej strony mamy natomiast firmy, które nie muszą przechodzić procesów transformacji. Takie, które „rodzą się w chmurze”, a pracujący w nich ludzie to pokolenie digital natives. Takim przykładem jest Senfino – polska firma technologiczno-projektowa, która wyrosła z konkursu Microsoft Imagine Cup. W ciągu niespełna 5 lat Senfino z kilkuosobowego startupu stało się spółką zatrudniającą kilkadziesiąt osób, realizującą projekty na całym świecie oraz będącą mentorem, który wspiera startupy w ich rozwoju i umocnieniu pozycji rynkowej. Wraz z EY i Microsoft jest partnerem inicjatywy Startberry – „szytego na miarę” programu akceleracyjnego oraz nowej przestrzeni na startupowej mapie Warszawy.

Rozpoczynający się rok potwierdzi tylko tezę, że każda organizacja w mniejszym lub większym stopniu staje się technologiczna, bo technologia zaczyna odgrywać w niej kluczową rolę, stanowi jej kręgosłup.

Inspiracją dla polskiego biznesu mogą być firmy o zasięgu globalnym, które już teraz w pełni wykorzystują potencjał najnowszych technologii i dawno zrobiły pierwszy krok w kierunku cyfrowej transformacji. W ich strukturach nie da się już wskazać granicy, która oddzielałaby rozwiązania IT od reszty organizacji. W Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation powszechnie stosowana jest sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, rzeczywistość rozszerzona czy rozwiązania Big Data. Technologie te tworzą krwioobieg firmy, która umacnia swoją pozycję lidera na rynku między innymi poprzez rozwijanie relacji z klientami czy podnoszenie produktywności i napędzanie dalszego cyfrowego rozwoju.

Trend 7: „Rzeczywistość mieszana namiesza na rynku” – Rafał Albin, Dyrektor Consumer & Device Sales

To, że technologia pozwala przekraczać granice rzeczywistości – czy to wirtualnej, czy rozszerzonej – wiemy już od lat. Dotychczas byliśmy ograniczeni sposobem pracy komputera, który rozpoznaje nasze polecenia za pomocą klawiatury lub dotyku ekranu. Korzystając z hologramów, możemy umieszczać treści cyfrowe, takie jak aplikacje, informacje, a nawet wielowymiarowe filmy w fizycznej przestrzeni wokół siebie, dzięki czemu możemy wchodzić w interakcje z nią w ten sam sposób co z fizycznymi obiektami. Obecnie inwestycje w obszar mieszanej rzeczywistości prowadzą do tego, by pozwolić na stworzenie szerszego ekosystemu, wprowadzającego rzeczywistość mieszaną do każdego domu.

Mieszana rzeczywistość pozwala wyobrazić sobie przyszłość, przeskoczyć do nowej rzeczywistości i dowolnie ją formować. Jest ona tym, co pozwala każdemu z nas, jak również firmom oraz ich pracownikom, osiągać rzeczy, które dotychczas były niemożliwe. To dzięki niej praca staje się łatwiejsza, a realizowanie zadań – szybsze, bezpieczniejsze i bardziej efektywne. Rzeczywistość mieszana dostarcza również zupełnie nowych doświadczeń dotyczących współpracy w zespole, klientami oraz partnerami firm.

Rozszerzona rzeczywistość może mieć także znaczący wpływ na nasze zdrowie. Takim przykładem jest rozwiązanie firmy MedApp, która opierając cię na goglach rozszerzonej rzeczywistości HoloLens, opracowała rozwiązanie dedykowane kardiologii interwencyjnej. Dzięki niemu lekarze mogą przeanalizować wszystkie scenariusze zabiegu na wirtualnym modelu zanim jeszcze zbliżą się do pacjenta.

W kreowaniu sposobów wykorzystania rzeczywistości mieszanej ogranicza nas jedynie nasza wyobraźnia. Z pewnością rozliczne startu-upy na całym świecie pracują nad takimi projektami. Będziemy słyszeć o nich coraz częściej.

Trend 8: „Blockchain” – Paweł Jakubik, Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej w chmurze.

Blockchain to kolejny etap rozwoju przetwarzania danych (baz danych). To w pełni zautomatyzowany proces bezpiecznego przekazania wartości (tożsamości, dokumentów czy pieniędzy) od nadawcy do odbiorcy bez udziału pośredników, ale z pełną i automatyczną gwarancją prawdziwości realizacji takiej transakcji. To spełnienie marzenia o Internecie Wartości, o którym przez lata opowiadały i nadal opowiadają firmy konsultingowe, często wskazując na kolejną rewolucje internetową. Z jednej strony Blockchain może zmienić bankowość detaliczną, tak jak e-mail zmienił komunikację między ludźmi, bo umożliwia zawieranie transakcji bezpośrednio pomiędzy stronami, w czasie kilku sekund, co w innych przypadkach wymaga centralnego pośrednika. To znacząca różnica z obecnymi systemami centralnymi. Blockchain nie potrzebuje administratora, który przechowuje dane czy tożsamość uczestników. Jest to wyjątkowy atrybut rozwiązania powodujący, że tworzona jest forma cyfrowego, zaufanego notariatu. Technologia Blockchain to ‘paliwo’ dla rozwoju rynku opartego o innowacje i nowe modele biznesowe zarówno dla dużych przedsiębiorstw jak i startupów.

Przykładem takiej implementacji jest prywatny blockchain nowej generacji polskiej firmy Billon, która jako pierwsza na świecie stworzyła regulowany pieniądz elektroniczny. W systemie nie używane są kryptowaluty, ani nie ma miningu – przechowywane dokumenty są w strukturze DLT (Distributed Ledger Technology) – rozproszonej bazy, a środki pieniężne są regulowanymi walutami, spełniającymi ustawowe wymogi pieniądza elektronicznego.

Blockchain ewoluuje od cyfrowej infrastruktury walutowej do platformy cyfrowej transformacji. Już dzisiaj platforma Microsoft Azure oferuje różne typy rozwiązań i gotowe szablony Blockchain, które można uruchomić w kilka minut i rozpocząć tworzenie własnych aplikacji biznesowych z wykorzystaniem blockchain np. firm R3 Corda, Ethereum i innych. Firmy poszukujące innowacyjnych rozwiązań i dokonujące transformacji cyfrowej swojego biznesu w obszarze obsługi klienta jak i tworzenia nowych produktów szacują, że technologia blockchain przyniesie im oszczędności oraz nowe przychody. Przykładem jest firma PGNiG Polskie Innowacje, która ogłosiła w grudniu konkurs na zastosowanie Blockchain w Energetyce. Nasza propozycja na platformę handlu gazem i energią oraz obsługę klienta spotkała się z uznaniem i będziemy mieli przyjemność w tym roku współpracować z grupą PGNiG przy realizacji projektu badawczo-rozwojowego w obszarze Blockchain.

Rok 2018 to dopiero początek monetyzacji technologii i budowy rozwiązań komercyjnych. Patrząc na rekomendowaną przez Deloitte mapę drogową wdrożenia blockchain w firmie pojawia się kluczowe pytanie: kto i jakimi zasobami będzie tworzył aplikacje na blockchain w administracji publicznej, służbie zdrowia, produkcji, energetyce, dystrybucji mediów, weryfikacji tożsamości, rejestrów dokumentów i łańcuchu dostaw. Jedno jest pewne – na rynku za chwilę pojawi się zapotrzebowanie nausługi i rozwiązania oparte o Blockchain.

 

[1] http://www.gartner.com/newsroom/id/2794417

[2] 19. Światowe Badanie Bezpieczeństwa Informacji firmy doradczej EY „Droga do cyberbezpieczeństwa: wykrywaj, chroń, reaguj”.

[1][1] Badanie Liderzy Cyfryzacji było realizowane przez CIOnet na zlecenie polskiego oddziału Microsoft w czerwcu 2017 roku wśród przedstawicieli zarządów największych polskich przedsiębiorstw.