Microsoft syventää sitoutumistaan palvelinsuunnittelun Open Compute Project -hankkeeseen

Microsoft on julkistanut uusia määritelmiä palvelinsuunnittelun Open Compute Project (OCP) -toimialayhteisöön sekä uusia toteutuksia nykyisistä määritelmistään.

Local Energy Storage (LES) -määrittely uudistaa varavoiman hallinnan korvaamalla konesalien suuret akustohuoneet laitekehikkoihin asennettavilla litiumioniakuilla. Uusi lähestymistapa vähentää konesalin tilantarvetta jopa 25 %, parantaa energiatehokkuutta (PUE) jopa 15 % ja alentaa kustannuksia sekä siirtää etukäteisinvestointeja tehtäväksi vasta kapasiteetin laajentamisen yhteydessä.

Switch Abstraction Interface (SAI): verkkokytkimen abstraktiorajapinta määrittelee API-sovellusrajapinnan yhteisille verkkotoiminnoille, jotka mahdollistavat sovellus- ja protokollapinojen siirrettävyyden eri laitealustojen välillä. Microsoft esitteli SAI-toteutuksia eri alustoilla yhdessä OCP-kumppaneiden Dellin, Mellanoxin ja Broadcomin kanssa.

Open CloudServer SSD-levy v 2.0 (Cloud SSD): Microsoft on päivittänyt OCS v2 -korttipalvelimen määritystä kahdeksalla M.2 SSD-korttipaikalla. Hyödyntämällä NAND-flash-tallennusta ja nopeaa PCI-Express-väylää, OCS v2 -palvelimiin voidaan nyt liittää muistikapasiteetiltaan entistä suurempia asemia pienemmillä kustannuksilla.

Microsoft kertoi myös uudesta Canonical-kumppanuudestaan, jonka myötä Canonicalin Metal-as-a-Service-ratkaisu mahdollistaa Windows- ja Linux (Ubuntu, CentOS, SUSE) -käyttöjärjestelmien sekä sovellusten automatisoidun asentamisen Microsoftin Open CloudServer (OCS) -määrittelyn mukaiselle palvelinlaitteistolle.

Lue lisää Server & Cloud -blogista sekä Microsoft Azure -blogista.

Tags: , ,