Törmätään ja vaikutetaan – yhdessä ja mobiilisti

Valtimo

Toimintaa tehostetaan. Työntekoa modernisoidaan. Näin myös julkisella sektorilla. Valtio on avannut uudenlaisen, ensimmäisen ministeriöiden yhteisen tilan, Valtimon (Kirkkokatu 14), jonne ihmiset kaikista ministeriöistä ovat tervetulleita.

Valtimoon piipahdetaan hetkeksi tekemään sekä tehokkaasti että joustavasti töitä, pitämään kokousta tai ideointipalaveria.

Kumppanuus Microsoftin kanssa on osaltaan mahdollistanut, että Valtimossa tehdään aidosti töitä paperittomasti, modernisti ja mobiilisti.

Valtimossa on käytössä moderni teknologia etä- ja verkkoyhteyksineen ja esimerkiksi Yammer tarjoaa helposti käyttöönotettavan alustan yhteiselle ideoinnille ja keskustelulle, tuoden yhteen eri puolilta hallintoa olevat virkamiehet. Ministeriöiden viralliset järjestelmät ovat tällaiseen usein liian raskaita.

Valtimossa innovoidaan yli organisaatiorajojen ei-kenenkään maalla ja mobiilia työskentelyä voi kokeilla turvallisesti. Valtimossa sellaisetkin ihmiset ja asiantuntijat tapaavat toisiaan, jotka eivät välttämättä olisi vuorovaikutuksessa toistensa kanssa missään muualla.

Ratkaisuklinikka TÖRMÄÄMÖ on osa Valtimon säännöllistä, uutta ja mielenkiintoista toimintaa.

Kerran kuukaudessa kokoonnutaan yhdessä pohtimaan ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin. Törmäämössä tapaavat eri puolilta julkishallintoa ja yhteiskuntaa olevat asiantuntijat. Ensimmäisen kerran Törmäämö järjestettiin syyskuussa. Silloin valtiovarainministeriön valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen ja erityisasiantuntija Aleksi Koponen pitivät keskustelua herättävän alustuksen digitalisaatiosta. Tämän syksyn muiden ratkaisuklinikoiden aiheina ovat esimerkiksi koulutusvienti ja ihmislähtöiset palvelut.

Törmäämössä pääsee mukaan vaikuttamaan, yhdessä muiden kanssa keskustellen. Törmäämössä saattaa saada uuden hyödyllisen näkökulman tai kysymyksen taholta, jolle muutoin ongelmaa tai aihetta ei olisi tullut esiteltyä. Ongelmat ja haasteet saattavat joskus jopa ratketa kuin itsestään, kunhan ne ensin jakaa muiden kanssa.

Luonnollisesti, niin kuin kaikkeen työskentelyyn Valtimossa, myös ratkaisuklinikka Törmäämöön keskusteluihin voi osallistua myös joustavasti etänä, fyysisestä paikasta riippumatta. Lync, uusimmissa versioissa Skype for Business -nimellä tunnettu viestintäratkaisu takaa tehokkaan yhteydenpidon paikasta riippumatta ja reaaliaikaisesti, esimerkiksi pikaviesteillä ja videoneuvotteluilla.

Valtimon mahdollistama uudenalainen toimintatapakulttuuri, jota Microsoftin viestintäratkaisut merkittävästi tukevat, tuo konkreettisia hyötyjä julkisen sektorin työntekoon:

 • Julkinen sektori tuottaa tehokkaammin parempia palveluja
  • Tiedonkulku ja tiedon hyödyntäminen lisääntyvät yli organisaatiorajojen
  • Asioiden käsittely nopeutuu ja tehostuu
  • Aikaa vievien rutiinien sijasta voidaan keskittyä enemmän arvoa tuottaviin palveluihin
 • Julkisen sektorin työn tekemisen tapa uudistuu ja tehostuu
  • Yhteistyö lisääntyy ja siiloutuminen vähenee
  • Mobiilisti työskentelemistä hyödynnetään entistä enemmän
 • Julkisen sektorin kustannukset alenevat
 • Työtyytyväisyys kasvaa ja työnantajakuva paranee
 • Syntyy jatkuvan innovatiivisen kehittämisen ilmapiiri

Julkisella sektorilla tehdään töitä tulevaisuudessa vaikuttavasti ja yhdessä. Fiksusti ja tehokkaasti. Modernisti ja mobiilisti. Microsoft on vahvasti tukemassa tätä kehitystä uusimmilla ja tehokkaimmilla teknologia- ja viestintäratkaisuillaan.

Free yourself Valtimossa

 

 

Tags: , , , ,