Valtori toimii modernin työnteon suunnannäyttäjänä – Valtori kehitti ensimmäisen valtion yhteisen työasemaratkaisun

 |   Tomi Ertovaara

Valtori

Valtionhallinnossa on tällä hetkellä käytössä kymmeniä rinnakkaisia työasemaratkaisuja. Valtion tietotekniikkapalveluita tarjoava Valtori on nyt osaltaan vastannut julkisen sektorin työskentelyn tehostamishaasteeseen.

Valtori kuunteli asiakkaidensa tarpeita ja kehitti valtiolle loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelut, jonka keskeinen osa on ensimmäinen, yhteinen työasemapalvelu. Työasemapalvelun pilotointivaihe on parhaillaan meneillään ja vuoden 2016 alusta alkaen asiakasorganisaatiot saavat uusia työasemaratkaisuja käyttöönsä.

”Uudistuksen tärkein tavoite on yhtenäistää tavallisten tietotekniikan käyttäjien ohjelmistot ja palvelut”, kertoo tuotantojohtaja Seppo Mellas Valtorista. Myös palvelun tason odotetaan uudistuksen myötä parantuvan. Työasemapalvelu kattaa työaseman koko elinkaaren. Palvelu sisältää toimistokäyttäjän koneet, asennukset, ohjelmistot, ylläpidon ja huollon.

Loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelujen käyttäjillä on käytössään uusin ja tehokkain teknologia. Valtori on tehnyt tiivistä yhteistyötä Microsoftin kanssa ja uusi työpöytäympäristö sisältää muun muassa Microsoftin Windows 10 -käyttöjärjestelmän ja Office 365 Pro Plus -toimistotyökalut, erilaiset viestintätekniset palvelut sekä etätyön ratkaisut. Työpöytäympäristö jaellaan ja hallitaan Microsoftin System Center -hallintaratkaisuilla.

Loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelut mahdollistaa työn tekemisen tehokkaammin ja nopeammin, jolloin saavutetaan kustannussäästöjä. Myös työelämän jousto lisääntyy, kun työn tekeminen on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Tulevaisuudessa valtion työntekijöillä on mahdollisuus tehdä töitä mistä tahansa valtion toimistosta käsin tai työskennellä toimistojen ulkopuolella, fyysisestä paikasta riippumatta.

Valtori toimii itse suunnannäyttäjänä valtionhallinnolle ja heillä on luonnollisesti itsellään jo käytössä loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelut, jolla on keskeinen rooli tehokkaampien, vaivattomampien ja fiksumpien työskentelytapojen muutoksessa.

Valtori

Tags: , , , , ,