Microsoftin kanta EU-US-Privacy Shield -periaatteisiin

 |   Janne Saarinen

Suomennos Microsoftin EU-asioista vastaavan johtajan John Frankin viestistä koskien EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -kehyssopimusta. Lue alkuperäinen teksti täältä.

12.4.2016 John Frank, Vice President, EU Government Affairs

Uskomme, että yksityisyys on ihmisten perusoikeus. Nykypäivänä tiedon liikkuminen on elinkeinoelämän elinehto – siitä huolimatta kenenkään ei pidä joutua luopumaan yksityisyydestään vain siksi, että heidän tietonsa tallennetaan sähköiseen muotoon tai siirretään valtiosta toiseen.

Yksityisyydensuoja tulee turvata. Olemme käyneet läpi EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -kehyssopimuksen, jonka esitetään korvaavan viime syksynä kumotun Safe Harbor -sopimuksen. Uskomme, että Privacy Shield -kehyssopimus voi muodostaa toimivan perustan yksityisyydensuojalle, ja se tulisi hyväksyä.

Viime syksyisen Safe Harbor -keskustelun valossa olemme tuoneet esiin, ettei mikään yksittäinen laki voi kattaa aukottomasti kaikkia yksityisyydensuojaan liittyviä kysymyksiä, oli sitten kyseessä EU tai Yhdysvallat. Tarve jatkokehitykselle on olemassa senkin jälkeen, kun Privacy Shield astuu voimaan. Tämä voi vaatia kansallisen lainsäädännön tarkastelua Atlantin kummallakin puolen, kahdenvälisten virka-apusopimusten muokkausta tai uusia kahden ja useamman valtion välisiä sopimuksia. Privacy Shield tarjoaa tälle kehitykselle vahvan perustan.

Uusi Privacy Shield -kehyssopimus pyrkii ottamaan huomioon yksityisyydensuojaan liittyvät monimutkaiset lainsäädännölliset seikat ja tuomaan konkreettisesti arjen yksityisyyden suojaa kansalaisille varmistaen samalla tiedon liikkumisen.

Privacy Shield -kehyssopimuksen teho riippuu siitä, kuinka yritykset sitoutuvat käyttämään sitä. Me sitoudumme noudattamaan sopimusta ja ottamaan käyttöön sen vaatimat toimintatavat. Sitoudumme myös tekemään yhteistyötä EU:n kansallisten tietosuojasta vastaavien viranomaisten kanssa ja noudattamaan heidän Privacy Shield -kehyssopimukseen liittyviä suosituksiaan.

Olemme tyytyväisiä, että Privacy Shield -kehyssopimus lisää läpinäkyvyyttä siihen, miten hallitukset pyytävät pääsyä kansalaisten henkilökohtaisiin tietoihin. Yhtiönä olemme myös sitoutuneet antamaan EU:n ja muiden maiden kansalaisille tietoa toiminnastamme. Näin lisäämme edelleen läpinäkyvyyttä viranomaisten henkilöitä koskevista tietopyynnöistä.

Sitoutumisemme yksityisyydensuojaan näkyy toiminnassamme. Otimme käyttöön vahvat tietoturvallisuuden ja tietosuojan hallintakeinot, joiden avulla täytimme ensimmäisenä pilvipalveluntuottajana EU:n tiukat tietosuojavaatimukset, kuten Artikla 29 työryhmä on todennut.

Olimme myös ensimmäinen pilvipalveluiden tarjoaja, joka sai yksityisyydensuojan ISO 27018-sertifioinnin. Vahva fokuksemme yksityisyydensuojaan ilmentää uskoamme ihmisoikeuksiin ja lain mukaan toimimiseen, mutta myös siihen, että viime kädessä toimimme luottamusbisneksessä.

Maailman teknologiakehitys on päässyt merkittävään vaiheeseen. Pilvipalvelut yhdistävät ihmisiä ympäri maailman ja luovat uusia mahdollisuuksia taloudelliseen kasvuun ja maailman polttavimpien ongelmien ratkaisuun. Mutta ihmiset eivät käytä teknologiaa, johon he eivät luota. Luottamusta rakentavat yksityisyyden turvaava lainsäädäntö, yksityisyyden suojaamisen läpinäkyvyys sekä avoimet prosessit yksityisyyden suojan rikkomusten käsittelyyn.

Privacy Shield -kehyssopimus rakentaa selkeän perustan, joka turvaa EU-kansalaisten yksityisyydensuojan kun tietoja siirretään Yhdysvaltoihin. Se on tärkeä askel, kun rakennamme luottamusta maailmanlaajuiseen digitaaliseen talouteen. Kannatamme kehyssopimuksen hyväksymistä nykymuodossaan.

Tags: