Digitaaliset tehtaat ovat älykkäitä ja ennakoivia – kristallipallo keksitty?

 |   Jaakko Koivisto

Parhaillaan käynnissä ovat Hannoverin Industrial Automation –messut.  Tapahtumassa käsitellään laajalti asioiden internetiä teollisuuden näkökulmasta. Samaa asiaa tarkasteltiin strategian ja yleisen konkretian kautta Microsoftin ja Accenturen yhteisessä tekstissä. Alla hieman toisesta näkökulmasta.

160427_MS_HannoverMesse

Digitalisaatio ja asioiden ennakointi tulevat pikku hiljaa osaksi kaikenlaista yritystoimintaa. Digitalisaatio ja asioiden internet on enenevässä määrin tehtaiden arkea. Tehtaiden seinien sisäpuolella tapahtuu kehitystä, joka ei vielä näy päällepäin. Uudenlaiset älytehtaat hyödyntävät koneoppimista ja keinoälyä.

Ennakoivan analytiikan ja pilven avulla tehtaat pyrkivät ennakoimaan ja ennustamaan ajankohtia, jolloin tehtaiden koneet ja prosessit menevät epäkuntoon. Ennakointi ja ennustaminen säästävät aikaa ja energiaa: ei enää tehtaan toimintahäiriöitä tai niiden mukanaan tuomia aikatauluviiveitä tai kustannuksia.

Asioiden internet – kristallipallon todeksi?

Yritykset kuten Fujitsu, NEC, ZEISS ja Jabil tekevät yhteistyötä Microsoftin kanssa kehittääkseen entistä älykkäämpiä ympäristöjä liiketoiminnalle. Nämä yritykset käyttävät omassa kehitystyössään laajasti erilaisia Microsoftin teknologioita ja työkaluja, muun muassa Azurea, Azuren koneoppimista (Azure Machine Learning), Azure IoT Suitea, Cortana Intelligence Suitea, Power BI, SQL Server, Windows 10 ja Office 365 –työkaluja. Näiden avulla rakennetaan ja kehitetään älyä ja ennakointia lisääviä digitehtaita.

Jabil on rakentanut teollisuuden ennuste- ja ennakointimallin.  Kristallipallon kaltainen ennustamisen väline on tuonut uusia näkökulmia tuotantoon.

”Oli todella mielenkiintoista nähdä ensimmäisen kerran se, kun mallimme ennusti komponentin pettämisen ennen kuin se oikeasti tapahtui. Ennustaminen on ensimmäinen vaihe, seuraavaksi lähdemme ennakoimaan ongelmaa ja sen aiheuttajia. Parhaassa tapauksessa ongelma voidaan ehkäistä etukäteen. Tuloksena on lisääntynyt tuottavuus, virheiden määrän väheneminen, lyhentyneet valmistusajat ja lisääntynyt työtyytyväisyys”, kertoo Jabilin laadusta vastaava johtaja Clint Belinsky.

Tehtaat verkottuvat ja laitteet seuraavat omaa toimintaansa

Digitehtaiden edelläkävijöitä on myös Fujitsu, joka esittelee messuilla älykkään kojelaudan. Ratkaisu on tarkoitettu tehtaille, jotka ovat yhteydessä toisiinsa ja käyttävät integroitua teollisen internetin IoT-alustaa. Alusta hyödyntää Fujitsun ja Microsoftin teknologioita.

ZEISS, optisten mittalaitteiden ja optiikan markkinajohtaja, kehittää uutta laadunhallinnan ratkaisua, jota digitalisoituvat tehtaat voivat hyödyntää. Ratkaisu perustuu Azure Active Directoryyn ja Cortana Intelligence Suiteen, joiden avulla seurataan tehdaslaitteiden kuntoa ja suorituskykyä. Sensoreiden keräämän datan avulla voidaan seurata tuotannon tilannetta ja mahdollisia vikaantumistilanteita.

Älykkäät tehtaat eivät enää ole huomista, vaan osa todellisuuttamme jo tänään. Ota digitalisaatio haltuun, lähestymistapoja on useita.

Alkuperäinen Hannover Messe 2016 -blogiteksti löytyy täältä.

Tags: , , ,