Älykaupungit kehittyvät kiihtyvällä tahdilla

 |   Jaakko Koivisto

Älykaupungit ei ole vain trendikäs keskustelunaihe, vaan niiden konkreettisista ilmentymistä on tullut enenevässä määrin osa ihmisten arkea myös Suomessa. Teknologian avulla kaupungit voidaan muuttaa nopeasti älykkäiksi ekosysteemeiksi. Tämä parantaa kaupungin vuorovaikutusta asukkaiden kanssa, helpottaa ja tehostaa kaupungin työntekijöiden työtä ja auttaa optimoimaan toimintoja.

Aidosti älykkäiden kaupunkien keskiössä ovat ihmiset ja yritykset. Ne tarjoavat asukkaiden tarpeet tunnistavia laadukkaita palveluita, joihin tehdyt sijoitukset tuottavat arvoa myös viranomaisten näkökulmasta. Älykäs energiainfrastruktuuri voisi mahdollistaa esimerkiksi sähkön siirron kotien ja yritysten välillä niin, että sähköä voitaisiin jakaa tehokkaammin ja alhaisemmin kustannuksin. Kehittyneiden julkisten tietojärjestelmien ja sähköisten palveluiden ansiosta monissa kaupungeissa voi jo äänestää, ilmoittaa lapsen syntymästä, tehdä rikosilmoituksen tai rakennuslupapyynnön astumatta yhteenkään kunnantoimistoon. Forrester on ennustanut, että 70 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupungeissa vuoteen 2050 mennessä. Jos huomioidaan, että jatkuvasti kasvava osuus näistä ihmisistä käyttää uusia teknologioita, älykaupungeilla on erittäin tärkeä rooli kasvavien väestömäärien ja teknologian vaatimusten hallinnassa.

”Suomessa on parhaillaan käynnissä lukuisia älykaupunkihankkeita. Tyypillisimmin hankkeet kohdistuvat kuntalaiskeskeisten sähköisten palveluiden rakentamiseen. Esimerkiksi terveydenhuollossa virtuaali- ja etälääkäripalvelut ovat useissa kaupungeissa jo arkipäivää. Paljon keskitytään myös kunnan ja sen tärkeiden verkostojen yhteistyön, jakamisen ja vaikuttamisen kehittämiseen. Moni kunta haluaa siirtyää tekemään töitä tulevaisuuden työvälineillä toimiakseen tehokkaammin ja verkostomaisemmin ja palvellakseen samalla entistä paremmin kuntalaisia”, kertoo Tia Ainola, julkishallintoyksikön kehitysjohtaja, Microsoft.

Yhä useammat ihmiset muuttavat kaupunkeihin paremman elämänlaadun perässä, mikä aiheuttaa myös merkittäviä haasteita. Kasvava energiankulutus vaikuttaa ympäristöön. Liikenne ruuhkautuu, mikä lisää saasteita ja turhauttaa autoilijoita. Kaupunkien kunnossapidosta tulee haastavampaa. Edistykselliset hallitukset yrittävät kamppailla näitä ongelmia vastaan hyödyntämällä dataa ja IoT-laitteita. Älykaupungeissa on käytössä arviolta 1,6 miljardia toisiinsa liitettyä laitetta, ja Gartner ennustaa luvun nousevan peräti 9,7 miljardiin vuoteen 2020 mennessä. Edistyneen analytiikan ja koneoppimisen sekä muiden älykkäiden ja ennakoivien ratkaisujen käyttäminen auttaa kaupunkeja varmistamaan, että niiden infrastruktuuri pystyy vastaamaan kasvavien asukasmäärien tarpeisiin sekä aktiivisesti parantamaan asukkaiden taloudellista tilannetta ja elämänlaatua.

Rakentamassa luottamusta ja avointa toimintamallia

Asukkaat ovat yhteisöjen kulmakiviä. Tarjoamalla asukkaille personoituja ja vuorovaikutteisia palveluita kaupunkien viranomaiset helpottavat asukkaiden osallistumista kaupunkiyhteisöjen toimintaan ja samalla palvelujen laadun kehittämiseen.

Hyvä esimerkki maailmalta on Floridassa, Yhdysvalloissa sijaitseva Miami-Daden poliisilaitos, joka pyrkii tekemään poliisien työstä avoimempaa. Tarkoituksena on kasvattaa yhteisön luottamusta poliisin toimintaan. Hanke tukee presidentti Obaman nimittämän erityistyöryhmän aloitetta, joka kannustaa lainvalvontaelimiä käyttämään tietoa ja teknologiaa laajemmin ja kehittämään siten avoimuutta, vastuullisuutta ja kansalaisten luottamusta.

Miami-Dadella avoimuus tarkoittaa, että poliisien univormussa on kamera, joka aktivoituu aina, kun poliisi on vuorovaikutuksessa kansalaisten kanssa. Poliisin käytössä on myös uusi katupartiosovellus (Community on Patrol, COP). Molemmat palvelut toimivat Microsoft Azure Government -alustalla, joka on julkishallinnon käyttöön kehitetty, turvallinen pilvipohjainen ratkaisu.

Pilvessä säilytettävät, kameroiden tallentamat videot mahdollistavat tiedon tehokkaamman tallentamisen ja analysoinnin. Videoita voidaan käyttää poliisitutkinnan tukena sekä todistusaineistona oikeudessa. Lisäksi COP-sovelluksen avulla kaupungin 2,7 miljoonaa asukasta voivat tehdä älypuhelimella ilmiantoja (myös nimettömästi), antaa palautetta ja lähettää videotallenteita todistusaineistoksi. Poliisin reagointi saamiinsa vihjeisiin lisää asukkaiden luottamusta ja parantaa heidän halukkuuttaan ilmoittaa rikoksista, toimia todistajina oikeudessa ja kertoa havainnoistaan poliisille.

Infrastruktuuri koetuksella

Älykaupungeilla on sykkivä sydän, jonka vointi on helppo tarkistaa, sillä älykaupungit tarjoavat asukkaille reaaliaikaisia tietoja kaupunkiympäristön tilasta. Havaintoja voidaan käyttää kaupunkien palvelutason kohentamiseen, asukkaiden tukemiseen ja yritysten auttamiseen. Tämä edellyttää kuitenkin, että kaupungin infrastruktuuri on kunnossa. Maailman väestön energiantarpeen on ennustettu nousevan jopa 56 prosenttia, mikä tulee kuormittamaan sähköverkkoja ja infrastruktuureja kautta maailman.

Norjan kolmanneksi suurin energiantuottaja, Agder Energi, ylläpitää älykästä sähköverkkoa 30 kunnassa Agderin alueella. Yritys käyttää sähkön tuotantoon pelkästään uusiutuvaa energiaa, ja suurin osa sähköstä tuotetaan vesivoimalla. Verkkoa hallitaan Microsoftin pilvipalvelun kautta. Alustan avulla yritys näkee helposti, mitkä energialähteet ovat kulloinkin käytettävissä. Tuulisina päivinä energiantuotantoa siivittävät tuuliturbiinit ja aurinkoisina päivinä sähköä syntyy aurinkopaneelien avulla. Microsoftin Power BI auttaa järjestelmää myös ennakoimaan mahdolliset tuotanto- ja kulutuspiikit. Näin voidaan välttää sähkön hukkatuotantoa. Ratkaisua voidaan käyttää mihin tahansa sähkönjakelukeskukseen tai sähköverkkoon koko maailmassa.

Älykkäät ratkaisut ovat täällä pysyvästi

Verkkoon liitettyjen laitteiden kaupungeista tulee tulevaisuudessa vääjäämättä älykkäämpiä.

Nuoremmat sukupolvet suhtautuvat älykaupunkeihin erityisen myönteisesti. Tänä vuonna toteutetun YouthfulCities-kyselytutkimuksen perusteella 56 prosenttia 20–35-vuotiaista uskoo asennuttavansa omat aurinkopaneelit seuraavan viiden vuoden aikana. Kaksi kolmannesta on valmis käyttämään digitaalista sovellusta, joka mahdollistaa oman energiankulutuksen ja kodin ilmaston tarkkailun, ja 41 prosenttia sanoo haluavansa asioida sähköyhtiön kanssa sosiaalisen median palvelujen kautta.

”Suomessakin kunnissa panostetaan paljon ekologisuuteen ja energiatehokkuuteen. Esimerkiksi rakennuksista halutaan kerätä energiankulutukseen ja huoltotarpeisiin liittyvää tietoa, jotta palveluja voidaan optimoida. Käynnissä on myös älyrakennushankkeita, joissa hyödynnetään asioiden internet -ratkaisuja, ennakoivaa analytiikka ja pilvipalveluja”, Tia Ainola jatkaa.

Lue lisää Microsoftin visiosta kaupunkien digitaaliseen muutokseen täältä.

Voit tutustua Microsoftin esityksiin Smart City Expo 2016 ‑näyttelyssä täällä.

Tags: ,