Tutkimus: Miksi suomalaistytöt eivät kiinnostu luonnontieteistä?

 |   Jaakko Koivisto

Vain 37 prosenttia 11–18-vuotiaista suomalaisista tytöistä näkee itsensä työskentelemässä luonnontieteiden ja teknologian parissa. Microsoftin tuore tutkimus auttaa selvittämään, miten tyttöjä innostetaan alalle.

2.3.2017, HELSINKI – Kouluilla on vain muutama vuosi aikaa innostaa tyttöjä tiedeaineiden pariin, kertoo Microsoftin teettämä tuore tutkimus. Kahdessatoista Euroopan maassa tehtyyn tutkimukseen osallistui noin tuhat suomalaista 11–30-vuotiasta tyttöä ja naista. Tutkimus osoitti, että vaikka useimmat suomalaistytöt kiinnostuvat tiedeaineista noin 11 vuoden iässä, heidän kiinnostuksensa tieteeseen ja teknologiaan romahtaa yläkouluiässä.

Tutkimustulokset voivat auttaa opettajia, päättäjiä ja yrityksiä ymmärtämään, miten tytöt ja naiset saadaan innostumaan matemaattis-luonnontieteellisten ja teknologia-aineiden opiskelusta. Suomen lisäksi tutkimus toteutettiin Alankomaissa, Belgiassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Italiassa, Puolassa, Ranskassa, Saksassa, Slovakiassa, Tšekissä ja Venäjällä. Tutkimukseen vastasi yhteensä 11 500 eurooppalaista tyttöä ja naista.

Suomalaistytöt ymmärtävät tieteen ja teknologian merkityksen, mutteivät tahdo alalle

62 prosenttia suomalaisista tytöistä ja naisista kertoo ymmärtävänsä, miksi niin kutsutut STEM-aineet (luonnontieteet, matematiikka ja teknologia) ovat tärkeitä, mikä on lukuna Euroopan huippua. Kuitenkin vain 37 prosenttia 11–18-vuotiaista suomalaistytöistä vastasi kyselyssä voivansa nähdä itsensä alan töissä. Kaikissa tutkimukseen osallistuneissa Euroopan maissa tiedeuralla näki itsensä 42 prosenttia vastaajista.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana teknologia-alan työllisyys Euroopassa on kasvanut kolme kertaa nopeammin kuin muu työllisyys. Tyttöjen luontaisen kiinnostuksen vahvistaminen sekä heidän innostamisensa tieteen ja teknologian töihin varmistaa seuraavan sukupolven työllistymismahdollisuuksia ja voi vauhdittaa myös Euroopan yleistä talouskasvua. Jos teknologia-alan työmarkkinoilla olisi yhtä paljon naisia kuin miehiä, EU:n bruttokansantuote voisi kasvaa jopa 9 miljardilla eurolla.

”Tutkimus osoittaa, että emme voi odottaa yliopistokurssien valintaan saakka saadaksemme tytöt kiinnostumaan teknologiasta”, sanoo digitaalisista oppimisstrategioista vastaava Kati Tiainen Microsoftilta. ”Ylläpitääksemme tyttöjen kiinnostusta me Microsoftilla teemme yhteistyötä viranomaisten, opettajien ja järjestöjen kanssa. Lisäksi on tärkeää tarjota tytöille roolimalleja ja mentoreita. Järjestämiemme Girlz in Tech -tapahtumien avulla haluamme poistaa alaan liitettyjä stereotypioita ja osoittaa, että teknologiaura voi olla luova ja palkitseva.”

Lisää käytännön kokemusta ja roolimalleja

Tutkimus osoitti kuusi tilastollisesti tärkeää ajuria naisten tiedekiinnostuksen taustalla:

  1. Käytännön kokemus ja harjoitukset tiedeaineissa
  2. Miesten ja naisten tasavertainen kohtelu tiede- ja teknologiauralla
  3. Naisroolimallit tieteen ja teknologian aloilla
  4. Luonnontieteiden opiskeluun kannustavat opettajat
  5. Tieteen ja teknologian pariin kannustavat vanhemmat
  6. Ymmärrys siitä, miten tiedeaineita voidaan soveltaa käytännössä

Tutkimus osoitti, että erityisesti Suomessa tytöt kaipaavat tiedeaineiden opiskeluun lisää käytännöllisyyttä. Vain 25 prosenttia suomalaistytöistä kokee saavansa riittävästi käytännön kokemusta tiedeaineissa, kun Euroopan tasolla osuus on 40 prosenttia. Käytännön harjoitukset voivat olla esimerkiksi kouluajan ulkopuolella järjestettyä toimintaa tai pelejä, kuten matemaattisten tehtävien ratkomista, fysiikan kokeita tai koodaushaasteita.

”Viime syksynä käyttöön otettu uusi opetussuunnitelma auttaa jo digitaalisten taitojen kartuttamisessa ja tuo ilmiöoppimisen osaksi opetusta. Saamme nuoret naiset innostumaan tiede- ja teknologia-aineista, kun koulutyöhön, harrastuksiin ja kotiympäristöön lisätään enemmän mahdollisuuksia käytännön harjoitusten tekemiseen”, Kati Tiainen sanoo.

Myös aktiivinen rohkaisu tiedeaineiden pariin koulussa ja kotona vaikuttaa tyttöjen opiskelumotivaatioon. 27 prosenttia suomalaistytöistä kokee, ettei heillä ole riittävästi kannustavia roolimalleja. Erityisesti opettajien ja alan ammattilaisten kannustus on tytöille tärkeää: lähes 60 prosenttia tytöistä kaipaa lisää kannustusta opettajiltaan sekä tieteen ja teknologian parissa työskenteleviltä naisilta, kun taas vanhemmiltaan lisäkannustusta kaipasi 44 prosenttia tutkimukseen osallistuneista suomalaisista tytöistä ja naisista.

Asenteet vaihtelevat maasta toiseen

Venäjällä tytöt kiinnostuvat tiedeaineista jo 10-vuotiaina. Tähän voi vaikuttaa se, että Venäjällä 60 prosenttia tytöistä koki, että opettajat puhuvat heille teknologiasta ja 55 prosenttia koki, että kannustavia roolimalleja on riittävästi. Toista ääripäätä edustaa Alankomaat, missä vain 35 prosenttia tytöistä kokee, että roolimalleja on riittävästi. Koko Europan tasolla roolimallien määrää piti riittävänä 50 prosenttia vastaajista.

Venäjällä ja Suomessa tiedeaineet koetaan tutkimuksen mukaan sukupuolineutraaleina. Toisaalta jopa 42 prosenttia 11–18-vuotiaista suomalaisista tytöistä näkee ensin silmissään miehen ajatellessaan tutkijaa, insinööriä, matemaatikkoa tai ohjelmoijaa. Myös tyttöjen luottamus omaan osaamiseensa tiedeaineissa on heikkoa. Tutkimukseen osallistuneista suomalaistytöistä ja -naisista suurempi osuus arvioi taitonsa fysiikassa, kemiassa ja tietojenkäsittelyssä huonoksi kuin hyväksi, kun taas kieliaineissa heistä taitonsa arvioi hyväksi yli puolet ja huonoksi alle 20 prosenttia.

”Tasa-arvo on otettava yhteiskunnan ja työelämän digitalisaatiossa osaksi kehityksen tavoitteita. Mahdollisuuksien luomisella on tässä keskeinen rooli, mutta tärkeää on myös asenteiden muuttaminen ja monimuotoisuuden arvostus niin oppimisessa kuin työelämässäkin”, Tiainen lisää.

Voit tutustua tutkimustuloksiin tarkemmin ja ladata tutkimusraportin täältä.

Lisätietoja:

Kati Tiainen
Microsoftin globaalin digitaalisen oppimisen strategiajohtaja
Sähköposti: [email protected]
Puh. +358 50 529 1160

Microsoft
Microsoft tarjoaa mobiili- ja pilvivetoisen maailman parhaat teknologia-alustat ja tuottavuuden avaimet. Yhtiön missio on auttaa jokaista maailman ihmistä ja organisaatiota saavuttamaan enemmän. Lisätietoa osoitteessa: www.microsoft.fi ja www.microsoft.fi/uutisia. Twitterissä @MicrosoftOy

Microsoft ja Suomi 100
Microsoft juhlistaa kumppaniensa kanssa 100-vuotiasta itsenäistä Suomea investoimalla oppimisen, yrittäjyyden ja työelämän kehittämiseen, ja haluaa näin osallistua Suomen tulevaisuuden rakentamiseen. Lue lisää Microsoftin Suomi 100 -hankkeista täältä.