Kysymyksiä ja vastauksia tekoälystä, sen viisaudesta, vastuusta ja hyödyistä

 |   Microsoft News Center

Kuvassa on Mikko Viitaila, Microsoftin teknologiajohtaja

Mitä tekoäly on? Onko tekoäly pelkkää hypeä? Mitä minun pitäisi tekoälystä tietää? Tekoälyyn liittyy monenlaisia kysymyksiä, joista keskustelimme teknologiajohtajamme Mikko Viitailan kanssa.

Mitä on tekoäly?

Mikko Viitaila: ”Tekoäly on hiljainen, mutta käänteentekevä apurimme. Se ei tieteiselokuvien tavoin saavu keskuuteemme kaikkitietävänä itsenäisenä robottina, vaan se näkyy pieninä huomaamattomina muutoksina lähes kaikessa mitä päivittäin teemme. Tekoäly on siitä kiinnostava teknologia, että ensimmäistä kertaa tietojenkäsittelyn historiassa se aidosti läpäisee koko organisaation ja yhteiskunnan kaikkine toimintoineen. Sellaista toimialaa ei ole, jossa tekoälyä ei voisi tavalla tai toisella hyödyntää.”

Tekoälyn keskeisistä käsitteistä voit lukea lisää aiemmasta kirjoituksestamme.

Voiko tekoäly olla ihmisen tavoin älykäs ja viisas?

Viitaila: ”Tekoäly on saanut nimensä siitä, että monet sen sovellukset vaikuttavat älykkäiltä. Tänä päivänä tekoälyssä on pohjimmiltaan kyse ennusteiden tekemisestä. Tekoälyä voisi ajatella jonkinlaisena ennustuskoneena, joka tekee käytössä olevan datan perusteella ennusteita datasta, jota ei vielä ole. Toinen tekoälyn keskeinen tunnusmerkki on sen kyky oppia sille syötetystä datasta ja hyödyntää oppimaansa asetettujen tavoitteiden tai tehtävien saavuttamiseksi. Vaikka esimerkiksi chatbotin kanssa keskustellessa tulee tunne, että sen takana olisi oikeaa älyä, niin oikeasti kyse on toistaiseksi vielä koneoppimisesta, ei aidosta älykkyydestä.”

Mitä tekoälyn hyödyntäminen vaatii?

Viitaila: ”Jotta organisaatiot pääsevät tekoälyn kanssa liikkeelle, tarvitaan dataa tekoälyn ruuaksi. Siksi pitää ensin selvittää, mistä dataa saadaan ja mikä data on merkityksellistä juuri omassa organisaatiossa. Tällöin usein huomataan, ettei edes tiedetä, mitä dataa eri osastoilla tai tiimeillä on käytettävissä. Usein tekoälyratkaisuja rakentaessa päädytäänkin samalla poistamaan organisaation mahdollisia siiloja ja uudistamaan toimintamalleja, johtamista ja jopa organisaation kulttuuria.”

Onko tekoäly pelkkää hypeä? Miten huolehditaan, ettei tekoäly jää vain puheeksi?

Viitaila: ”Tekoäly ei ole pelkkää hypeä ja puhetta, vaan se on jo täällä hyvin yksinkertaisissa tai myös hyvin vaativissa tehtävissä. Se tarjoaa musiikki- tai muissa viihdesovelluksissa meille henkilökohtaisia suosituksia tai viimeistelee PowerPoint-esityksemme visuaalisesti näyttäväksi sekunneissa. Yrityksissä ja organisaatioissa tekoälyä käytetään esimerkiksi myyntiennusteiden ja budjettien laatimiseen tai asiakkaiden palvelemiseen botin avulla. Tekoäly ei nyt eikä ihan lähitulevaisuudessa ratkaise kaikkia maailman ongelmia tai tee kaikkia töitämme meidän puolesta, mutta se hoitaa jo nyt paljon erilaisia tehtäviä digitalisoituvassa maailmassa.”

Miksi tekoälystä puhutaan juuri nyt?

Viitaila: ”Tekoälystä on puhuttu jo vuosikymmeniä, mutta nyt pilvipalvelujen tarjoaman valtavan laskenta- ja tallennuskapasiteetin ansiosta sitä on vasta viime vuosien aikana aidosti pystytty kehittämään ja hyödyntämään. Nyt pilven kautta saadaan tekoälyn tarvitsema laskentateho ja tallennuskapasiteetti, jolloin monimutkaisten tekoälyä palvelevien algoritmien kehittäminen on vihdoin mahdollista.”

Miksi tekoälyn pitäisi kiinnostaa suomalaisia?

Viitaila: ”Tekoäly koskettaa jo nyt monia ja pian meitä kaikkia. Käytämme tekoälyä, kun saamme netin hakukoneesta meille räätälöityjä hakutuloksia, saamme työpäivän aikana nappia painamalla analyysin valtavasta Excelin datamassasta tai älypuhelimemme korjailee ottamaamme valokuvaa. Tekoälysovellukset auttavat meitä suoriutumaan rutiineista niin nopeasti, ettei niihin kannata käyttää enää aikaa. Samanlainen muutos nähtiin aikoinaan, kun tietokoneet korvasivat kirjoituskoneet. Tekoälyn hyödyntäminen voi auttaa ketä tahansa saamaan enemmän aikaan vähemmällä vaivalla. Mietitään vaikka sitä, kuinka paljon hakukoneet ovat säästäneet aikaamme tiedon etsimisessä. Tekoäly toimii samalla periaatteella, kunhan opimme hyödyntämään sen moninaisia mahdollisuuksia. Tulevaisuudessa – ehkä jopa hyvinkin pian – tekoäly vaikuttaa kaikkiin elämämme osa-alueisiin, kun se tulee osaksi lähes jokaista palvelua, laitetta ja yhteiskuntamme järjestelmää. Siksi tekoälystä pitää kiinnostua juuri nyt. Suomen pitää edetä rohkeasti, jotta emme jää kehityksessä muita maita ja markkinoita jälkeen.”

Millainen vastuu tekoälyyn liittyy?

Viitaila: ”Koska tekoälystä tulee erottamaton osa elämäämme, jokaisen pitää tiedostaa sen olemassaolo ja ymmärtää sen toiminnan perusteet. Näin jokainen pystyy hyödyntämään tekoälyä mahdollisimman hyvin. Samaan aikaan tekoälyn kehittäjillä ja soveltajilla on oltava vastuu tekoälystä. Me Microsoftilla olemme laatineet itsellemme tekoälyn keskeiset eettiset periaatteet, joita ovat tasapuolisuus, luotettavuus ja turvallisuus, yksityisyydensuoja ja kyberturvallisuus, osallistaminen, vastuullisuus ja läpinäkyvyys.

  1. Tasapuolisuus tarkoittaa, että tekoäly kohtelee kaikkia tasapuolisesti eikä lisää esimerkiksi eriarvoisuutta toimiessaan monella elämän osa-alueella.
  2. Luotettavuudella ja turvallisuudella tarkoitamme sitä, että teknologian pitää olla toimintavarmaa ollakseen luotettavaa. Yleinen turvallisuus korostuu jatkossa muun muassa itseohjautuvien ajoneuvojen kehittyessä, jolloin meidän on varmistettava, ettei tämä teknologia esimerkiksi vaaranna ihmishenkiä.
  3. Yksityisyydensuoja on ihmisen perusoikeus ja siitä pitää huolehtia myös tekoälyä sovellettaessa. Kyberturvallisuus pitää rakentaa tekoälyyn sisälle aivan kuin muihinkin teknologioihin.
  4. Osallistaminen tarkoittaa, että kaikki otetaan mukaan tekoälyn kehittämiseen ja tekoälyratkaisujen luomiseen. Näin emme jätä mitään ihmisryhmää tekoälyn ulkopuolelle. Osallistamisella tarkoitetaan, että tekoälyn avulla voidaan auttaa niitä, jotka ovat ehkä aiemmin jääneet teknologian ulkopuolelle.
  5. Vastuullisuudessa korostuu ihmisen vastuu. Meillä Microsoftilla on tärkeää, että ihminen on aina vastuussa tekoälystä ja sen käytöstä. Tekoäly voi esimerkiksi tehdä ennusteita, ehdottaa toimenpiteitä tai jopa tehdä päätöksiä, mutta ihmisen tulee aina arvioida sitä ja olla vastuussa sen toiminnasta. Tekoälyn pitää olla ihmisen apuväline, ei itsenäinen toimija.
  6. Läpinäkyvyys tarkoittaa, että ihmisen pitäisi aina ymmärtää, miten tekoäly toimii ja tekee päätöksensä. Ei saisi syntyä niin kutsuttuja mustia laatikoita, joissa tekoälyn algoritmit toimivat ilman, että käyttäjät ymmärtävät, mihin ne perustuvat. Tämä alkaa olla jo nyt haastavaa, sillä algoritmit alkavat olla todella monimutkaisia. Siksi meidän on kehitettävä mekanismeja, joilla voimme varmistua riittävästä läpinäkyvyydestä.

Näiden periaatteiden lisäksi meillä on eettisiä ohjeita bottien ja kasvojentunnistuksen kehittämiseen.”

Voit lukea lisää Microsoftin tekoälyn eettisistä periaatteista globaaleilta nettisivuiltamme.

Miten tekoälystä voisi tulla Suomen kansainvälinen kilpailuvaltti?

Viitaila: ”Kuten monissa muissakin hankkeissa, Suomessa on ollut hyvä, realistinen ja faktoihin perustuva asenne tekoälyyn. Perisyntimme on, että haluamme usein tehdä asioita itse ja yksin. Tekoälyn kanssa näin ei pärjätä, ja siksi Suomi on rohkeasti lähtenyt tekemään kansainvälistä yhteistyötä yritysten, yliopistojen ja tutkimusryhmien kanssa ympäri maailmaa. Tekoälyn kehittäminen on vielä niin alkuvaiheessa, että läpimurrot ovat vielä pitkälti edessäpäin. Vaikka pienen Suomen on vaikea kilpailla tekoälyn kehittämisessä teknologian suurvaltojen kanssa, voimme hyvin kilpailla tekoälysovellusten ja käytännön ratkaisujen luomisessa sekä tekoälyn soveltamisessa laaja-alaisesti. Meillä on juuri tähän sopivaa huippuosaamista sekä -tutkimusta. Tekoäly on myös globaalia teknologiaa, joten jokin Suomessa kehitetty tekoälypalvelu tai -sovellus voi lyödä maailmalla läpi nopeasti.”

Lisätietoja:
Anne Alarotu
Viestintäjohtaja
Microsoft Oy
[email protected]

Tags: , , , ,